תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958 A423\104-2t
"אילו היה "הפועל הצעיר" קיים...", מאמר מאת יעקב טהון (6 דפים בכתב מכונה, ללא תאריך, בערך 1949\1950) A148\44-2t
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939 A166\35-1t
הודעה מודפסת "שבוע הסיום ל"עצומת הישוב". הוראות לפקידים" (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", ללא תאריך) A70\5-1t
בולטין מס' 5 מאת המזכירות המשותפת של "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר", תל אביב, 24.10.1929, המכיל תכנית להתיישבות חדשה בגוש השרון ודו"ח סטטיסטי בענייני התיישבות וקרקעות של הקרן הקיימת לישראל A44\60-6t
גלויה מאת יוסף שפירא, גבעתיים, אל יעקב קליבנוב, חיפה, בענייני כתיבה אודות "התחייה" ו"הפועל הצעיר", כ"ה טבת תשכ"ו A389\21-5t
"חזק ובזק: סיפור מאת ק. י. [?] סילמן", הוצאת דפוס הפועל הצעיר, תל אביב KH4\5131-1t
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")" A193\428-7t
"לאן?". "הפועל הצעיר" השנה ה-23/(19) 8 A403\27-13t
"שני מכתבים של אליעזר יפה (ליום הזכרון הששה עשר)". "הפועל הצעיר" 50-51 A403\26-16t
מחברת עם סיכומים בכתב יד מוועידת "הפועל הצעיר", עין גנים, תשרי תרע"ז A403\34-7t
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג A403\18-12t
תיאור:
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958
סימול: A423\104-2t
תיאור:
"אילו היה "הפועל הצעיר" קיים...", מאמר מאת יעקב טהון (6 דפים בכתב מכונה, ללא תאריך, בערך 1949\1950)
סימול: A148\44-2t
תיאור:
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939
סימול: A166\35-1t
תיאור:
הודעה מודפסת "שבוע הסיום ל"עצומת הישוב". הוראות לפקידים" (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", ללא תאריך)
סימול: A70\5-1t
תיאור:
בולטין מס' 5 מאת המזכירות המשותפת של "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר", תל אביב, 24.10.1929, המכיל תכנית להתיישבות חדשה בגוש השרון ודו"ח סטטיסטי בענייני התיישבות וקרקעות של הקרן הקיימת לישראל
סימול: A44\60-6t
תיאור:
גלויה מאת יוסף שפירא, גבעתיים, אל יעקב קליבנוב, חיפה, בענייני כתיבה אודות "התחייה" ו"הפועל הצעיר", כ"ה טבת תשכ"ו
סימול: A389\21-5t
תיאור:
"חזק ובזק: סיפור מאת ק. י. [?] סילמן", הוצאת דפוס הפועל הצעיר, תל אביב
סימול: KH4\5131-1t
תיאור:
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")"
סימול: A193\428-7t
תיאור:
"לאן?". "הפועל הצעיר" השנה ה-23/(19) 8
סימול: A403\27-13t
תיאור:
"שני מכתבים של אליעזר יפה (ליום הזכרון הששה עשר)". "הפועל הצעיר" 50-51
סימול: A403\26-16t
תיאור:
מחברת עם סיכומים בכתב יד מוועידת "הפועל הצעיר", עין גנים, תשרי תרע"ז
סימול: A403\34-7t
תיאור:
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג
סימול: A403\18-12t
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958
"אילו היה "הפועל הצעיר" קיים...", מאמר מאת יעקב טהון (6 דפים בכתב מכונה, ללא תאריך, בערך 1949\1950)
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939
הודעה מודפסת "שבוע הסיום ל"עצומת הישוב". הוראות לפקידים" (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", ללא תאריך)
בולטין מס' 5 מאת המזכירות המשותפת של "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר", תל אביב, 24.10.1929, המכיל תכנית להתיישבות חדשה בגוש השרון ודו"ח סטטיסטי בענייני התיישבות וקרקעות של הקרן הקיימת לישראל
גלויה מאת יוסף שפירא, גבעתיים, אל יעקב קליבנוב, חיפה, בענייני כתיבה אודות "התחייה" ו"הפועל הצעיר", כ"ה טבת תשכ"ו
"חזק ובזק: סיפור מאת ק. י. [?] סילמן", הוצאת דפוס הפועל הצעיר, תל אביב
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")"
"לאן?". "הפועל הצעיר" השנה ה-23/(19) 8
"שני מכתבים של אליעזר יפה (ליום הזכרון הששה עשר)". "הפועל הצעיר" 50-51
מחברת עם סיכומים בכתב יד מוועידת "הפועל הצעיר", עין גנים, תשרי תרע"ז
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג