תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג A403\18-12t
גלויה מאת אידה גויטיין אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חתימה על העיתון (גרמנית; תאריך לא ברור) A42\14-3t
מכתב מאת רוזה פיכסמאן (Rose Fiksman), ניו יורק, אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חיפוש בני משפחתה, 13.12.1915 (יידיש) A42\14-4t
מכתב מאת יחזקאל דנין אל מערכת עיתון "הפועל הצעיר" בעניין תשלום דמי חתימה, ז' תשרי תרע"ה - 27.09.1914 (עברית) A42\14-2t
מכתבים בעניינים כספיים מאת יעקב אפטר, מערכת "הפועל-הצעיר" A195\60-1t
גליונות השבועון "הפועל הצעיר", תל אביב, המכילים מאמרים בעניין משה לייב ליליינבלום (יוני - יולי 1932) A9\177-16t
"תורת המשק החקלאי לאורה של החקלאות העברית בארץ ישראל. ספר להלכה ולמעשה בעריכת שמעון דוד יפה. מוקדש לזכר רעי אריך בוכהולץ", ספר מאת מקס הירש (מ. צבי), תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תרצ"ט [1939] A500\10-6t
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט) A254\17-3t
אגרת הוועד המאוחד לעזרת יהודי בסרביה (פנימי). תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", גליון ב', תמוז תש"ג - יולי 1943 A422\6-1t
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")" A193\428-7t
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958 A423\104-2t
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939 A166\35-1t
תיאור:
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג
סימול: A403\18-12t
תיאור:
גלויה מאת אידה גויטיין אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חתימה על העיתון (גרמנית; תאריך לא ברור)
סימול: A42\14-3t
תיאור:
מכתב מאת רוזה פיכסמאן (Rose Fiksman), ניו יורק, אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חיפוש בני משפחתה, 13.12.1915 (יידיש)
סימול: A42\14-4t
תיאור:
מכתב מאת יחזקאל דנין אל מערכת עיתון "הפועל הצעיר" בעניין תשלום דמי חתימה, ז' תשרי תרע"ה - 27.09.1914 (עברית)
סימול: A42\14-2t
תיאור:
מכתבים בעניינים כספיים מאת יעקב אפטר, מערכת "הפועל-הצעיר"
סימול: A195\60-1t
תיאור:
גליונות השבועון "הפועל הצעיר", תל אביב, המכילים מאמרים בעניין משה לייב ליליינבלום (יוני - יולי 1932)
סימול: A9\177-16t
תיאור:
"תורת המשק החקלאי לאורה של החקלאות העברית בארץ ישראל. ספר להלכה ולמעשה בעריכת שמעון דוד יפה. מוקדש לזכר רעי אריך בוכהולץ", ספר מאת מקס הירש (מ. צבי), תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תרצ"ט [1939]
סימול: A500\10-6t
תיאור:
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט)
סימול: A254\17-3t
תיאור:
אגרת הוועד המאוחד לעזרת יהודי בסרביה (פנימי). תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", גליון ב', תמוז תש"ג - יולי 1943
סימול: A422\6-1t
תיאור:
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")"
סימול: A193\428-7t
תיאור:
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958
סימול: A423\104-2t
תיאור:
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939
סימול: A166\35-1t
תצלום של מאמר "מאמריקה ועד הנה" בעניין פרשת פעולותיו של אליעזר יפה בארץ ישראל, מאת מ. לוין. "הפועל הצעיר" שנת 36/4-5, תש"ג
גלויה מאת אידה גויטיין אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חתימה על העיתון (גרמנית; תאריך לא ברור)
מכתב מאת רוזה פיכסמאן (Rose Fiksman), ניו יורק, אל עיתון "הפועל הצעיר" ביפו בעניין חיפוש בני משפחתה, 13.12.1915 (יידיש)
מכתב מאת יחזקאל דנין אל מערכת עיתון "הפועל הצעיר" בעניין תשלום דמי חתימה, ז' תשרי תרע"ה - 27.09.1914 (עברית)
מכתבים בעניינים כספיים מאת יעקב אפטר, מערכת "הפועל-הצעיר"
גליונות השבועון "הפועל הצעיר", תל אביב, המכילים מאמרים בעניין משה לייב ליליינבלום (יוני - יולי 1932)
"תורת המשק החקלאי לאורה של החקלאות העברית בארץ ישראל. ספר להלכה ולמעשה בעריכת שמעון דוד יפה. מוקדש לזכר רעי אריך בוכהולץ", ספר מאת מקס הירש (מ. צבי), תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תרצ"ט [1939]
"לחברי אגף העבודה בקונגרס הציוני הט"ז!", חוזר מודפס מאת הוועד המרכזי של הסתדרות הפקידים בארץ ישראל שבהסתדרות העובדים העבריים הכללית, והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית (דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, ב' תמוז תרפ"ט)
אגרת הוועד המאוחד לעזרת יהודי בסרביה (פנימי). תל אביב, דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", גליון ב', תמוז תש"ג - יולי 1943
קטעי עיתונים - מאמרים מאת יהושע מנוח: "שביתת נשק". "הפועל הצעיר", ט"ו טבת תרצ"ה; "בעקבות הדו-שיח". "הפועל הצעיר", שנת 4/56; "לקראת ועידת אחוד הקבוצות והקבוצים". "הפועל הצעיר", שנת 1/51 (ו' תשרי תשי"ח); "אל מול פני הסכנה". "הפועל הצעיר", שנת 35/53; "נעמיק להסתכל (150 גליונות "גזית")"
"זיכרונות של גננת ירושלמית \ דינה מאיר בלום. כשילדי גן עברי שיחקו במסגד עומר...", העתק מתוך "הפועל הצעיר", 01.07.1958
"הפועל הצעיר", שבועון מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב. כרך י', גליון מס' 32-33, ד' אב תרצ"ט - 20.07.1939