תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל-אביב. שכונת נוה צדק. חוברת תכניות של מבנה לשימור בית הפועל הצעיר בית ברנר נוה צדק רחוב רוקח 21. כולל הסבר וסקירה היסטורית לגבי מהות המבנה, פרוגרמה לשימור המבנה, רישום של חזית המבנה, פרוט ומפרט קומת קרקע וקומה ב' בציון החדרים לפי קומה. בהוצאת עירית תל-אביב-יפו, מינהל ההנדסה, צוות תכנון – מחלקת אדריכלות שנת 1986. KKL5\66741-1m
כרכור. "אדמות הקק"ל בכרכור ובואדי ערה". פירוט הקצאת האדמות לגופים השונים: כרכור ופועלי כרכור, קיבוץ השומר הצעיר והשומר הצעיר הרוסי, מחנות פועלים, הפועל המזרחי, אדמת יצחק גרינבוים, אדמת שניארסון (לשעבר). בטבלה: פירוט סוגי הקרקע באיזור כמו חול, חמרה, יער, ביצה וציון השטח הכללי של כל אחד מהסוגים. מפה מרובת מידע KL5M\3573
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת טופוגרפית של האזור. סימון חלקות ההתישבות בהתאם לקבוצות והארגונים: כפר ברנדיס, מרכז ציוני רוסיה , מושב הפועל המזרחי , בודדים , מושב התימנים , ארגון אינטסבי חדרה, קיבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר - הקיבוץ הארצי. KL5M\6176
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקיןהציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל KL5M\6125
ארץ ישראל. מפה כללית של ארץ ישראל מדרום ים המלח בדרום עד מרג' עיון בצפון, ממישור החוף במערב עד זרקא (ירדן) במזרח. ציון ישובים, כבישים ומסילות ברזל L18M\4293
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938 KL5M\6130
מזרח תיכון וצפון אפריקה. מפה מדינית: מערב אפריקה הצרפתית, ניגריה, גאנה, ליבריה, סיירה לאון, גיניאה, מרוקו הספרדית, מרוקו ואלג'יר, לוב, מצרים, צ'ד, קונגו הבלגית, ארץ ישראל ועבר הירדן, סעודיה, עיראק ותורכיה. במפה מוקטנת מערב אפריקה ואירופה עד מזרח ארה"ב (האקיאנוס האטלנטי) MM\1244
תיאור:
תל-אביב. שכונת נוה צדק. חוברת תכניות של מבנה לשימור בית הפועל הצעיר בית ברנר נוה צדק רחוב רוקח 21. כולל הסבר וסקירה היסטורית לגבי מהות המבנה, פרוגרמה לשימור המבנה, רישום של חזית המבנה, פרוט ומפרט קומת קרקע וקומה ב' בציון החדרים לפי קומה. בהוצאת עירית תל-אביב-יפו, מינהל ההנדסה, צוות תכנון – מחלקת אדריכלות שנת 1986.
סימול: KKL5\66741-1m
תיאור:
כרכור. "אדמות הקק"ל בכרכור ובואדי ערה". פירוט הקצאת האדמות לגופים השונים: כרכור ופועלי כרכור, קיבוץ השומר הצעיר והשומר הצעיר הרוסי, מחנות פועלים, הפועל המזרחי, אדמת יצחק גרינבוים, אדמת שניארסון (לשעבר). בטבלה: פירוט סוגי הקרקע באיזור כמו חול, חמרה, יער, ביצה וציון השטח הכללי של כל אחד מהסוגים. מפה מרובת מידע
סימול: KL5M\3573
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת טופוגרפית של האזור. סימון חלקות ההתישבות בהתאם לקבוצות והארגונים: כפר ברנדיס, מרכז ציוני רוסיה , מושב הפועל המזרחי , בודדים , מושב התימנים , ארגון אינטסבי חדרה, קיבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר - הקיבוץ הארצי.
סימול: KL5M\6176
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקיןהציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל
סימול: KL5M\6125
תיאור:
ארץ ישראל. מפה כללית של ארץ ישראל מדרום ים המלח בדרום עד מרג' עיון בצפון, ממישור החוף במערב עד זרקא (ירדן) במזרח. ציון ישובים, כבישים ומסילות ברזל
סימול: L18M\4293
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
סימול: KL5M\6130
תיאור:
מזרח תיכון וצפון אפריקה. מפה מדינית: מערב אפריקה הצרפתית, ניגריה, גאנה, ליבריה, סיירה לאון, גיניאה, מרוקו הספרדית, מרוקו ואלג'יר, לוב, מצרים, צ'ד, קונגו הבלגית, ארץ ישראל ועבר הירדן, סעודיה, עיראק ותורכיה. במפה מוקטנת מערב אפריקה ואירופה עד מזרח ארה"ב (האקיאנוס האטלנטי)
סימול: MM\1244
תל-אביב. שכונת נוה צדק. חוברת תכניות של מבנה לשימור בית הפועל הצעיר בית ברנר נוה צדק רחוב רוקח 21. כולל הסבר וסקירה היסטורית לגבי מהות המבנה, פרוגרמה לשימור המבנה, רישום של חזית המבנה, פרוט ומפרט קומת קרקע וקומה ב' בציון החדרים לפי קומה. בהוצאת עירית תל-אביב-יפו, מינהל ההנדסה, צוות תכנון – מחלקת אדריכלות שנת 1986.
כרכור. "אדמות הקק"ל בכרכור ובואדי ערה". פירוט הקצאת האדמות לגופים השונים: כרכור ופועלי כרכור, קיבוץ השומר הצעיר והשומר הצעיר הרוסי, מחנות פועלים, הפועל המזרחי, אדמת יצחק גרינבוים, אדמת שניארסון (לשעבר). בטבלה: פירוט סוגי הקרקע באיזור כמו חול, חמרה, יער, ביצה וציון השטח הכללי של כל אחד מהסוגים. מפה מרובת מידע
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת טופוגרפית של האזור. סימון חלקות ההתישבות בהתאם לקבוצות והארגונים: כפר ברנדיס, מרכז ציוני רוסיה , מושב הפועל המזרחי , בודדים , מושב התימנים , ארגון אינטסבי חדרה, קיבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר - הקיבוץ הארצי.
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקיןהציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל
ארץ ישראל. מפה כללית של ארץ ישראל מדרום ים המלח בדרום עד מרג' עיון בצפון, ממישור החוף במערב עד זרקא (ירדן) במזרח. ציון ישובים, כבישים ומסילות ברזל
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
מזרח תיכון וצפון אפריקה. מפה מדינית: מערב אפריקה הצרפתית, ניגריה, גאנה, ליבריה, סיירה לאון, גיניאה, מרוקו הספרדית, מרוקו ואלג'יר, לוב, מצרים, צ'ד, קונגו הבלגית, ארץ ישראל ועבר הירדן, סעודיה, עיראק ותורכיה. במפה מוקטנת מערב אפריקה ואירופה עד מזרח ארה"ב (האקיאנוס האטלנטי)