תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הפועל הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ J8\1336-1kru
הודעה על קיום תערוכה מטעם בית הספר "אמנות באומנות" S8\734-1kru
חגיגות יובל ה-25 לקרן היסוד. הזמנה לאסיפה חגיגית עם הרצאה מאת אלכסנדר גולדשטיין והקרנת הסרט "מההוי של חיינו", אולם הקולנוע "נעמן", ראשון לציון, 10.01.1946 KH4\4630-2kru
מגבית ההתגיסות וההצלה. אמרות - ליקוטי דברים בשם אומרם S9\2655-1kru
הזמנה לעצרת נוער לכבוד יום יסודה של קרן היסוד, 11.7.1943, "אהל שם", תל אביב KH4\4236-1kru
כנגד ארבעה בנים דיברה קרן היסוד: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול KH4\4137-1kra
הזמנה לאסיפת הפגנה למען קרן היסוד במסגרת חודש המס הלאומי, אהל שם,28.1.1937 KH4\4137-2kru
קרן היסוד. כינוס המוקדש להתישבות הדתית באולם "הפועל המזרחי" בתל אביב, ינאמטו: נ.גרדי, ש.ז שרגאי, מ. חזני ואחרים. KH8\66\2-3kru
אנו ממשיכים. מודעה מאת הועד הארצי של קרן היסוד בעניין המשך פעילות המגבית בזמן מלחמת העולם השנייה KH8\327-1kru
מודעה מאת מועצת פועלי תל אביב יפו בעניין חודש קרן היסוד בארץ ישראל KH8\294\2-2kru
הזמנה לאספת אזכרה לשלושים לפטירתו יצחק ברגר KH4\3307-1kru
חודש המס הלאומי, שבט תרצ"ז, מפקד מס של תרומה לקרן היסוד KH8\268-1kru
תיאור:
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ
סימול: J8\1336-1kru
תיאור:
הודעה על קיום תערוכה מטעם בית הספר "אמנות באומנות"
סימול: S8\734-1kru
תיאור:
חגיגות יובל ה-25 לקרן היסוד. הזמנה לאסיפה חגיגית עם הרצאה מאת אלכסנדר גולדשטיין והקרנת הסרט "מההוי של חיינו", אולם הקולנוע "נעמן", ראשון לציון, 10.01.1946
סימול: KH4\4630-2kru
תיאור:
מגבית ההתגיסות וההצלה. אמרות - ליקוטי דברים בשם אומרם
סימול: S9\2655-1kru
תיאור:
הזמנה לעצרת נוער לכבוד יום יסודה של קרן היסוד, 11.7.1943, "אהל שם", תל אביב
סימול: KH4\4236-1kru
תיאור:
כנגד ארבעה בנים דיברה קרן היסוד: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול
סימול: KH4\4137-1kra
תיאור:
הזמנה לאסיפת הפגנה למען קרן היסוד במסגרת חודש המס הלאומי, אהל שם,28.1.1937
סימול: KH4\4137-2kru
תיאור:
קרן היסוד. כינוס המוקדש להתישבות הדתית באולם "הפועל המזרחי" בתל אביב, ינאמטו: נ.גרדי, ש.ז שרגאי, מ. חזני ואחרים.
סימול: KH8\66\2-3kru
תיאור:
אנו ממשיכים. מודעה מאת הועד הארצי של קרן היסוד בעניין המשך פעילות המגבית בזמן מלחמת העולם השנייה
סימול: KH8\327-1kru
תיאור:
מודעה מאת מועצת פועלי תל אביב יפו בעניין חודש קרן היסוד בארץ ישראל
סימול: KH8\294\2-2kru
תיאור:
הזמנה לאספת אזכרה לשלושים לפטירתו יצחק ברגר
סימול: KH4\3307-1kru
תיאור:
חודש המס הלאומי, שבט תרצ"ז, מפקד מס של תרומה לקרן היסוד
סימול: KH8\268-1kru
כרזה בעניין הטלת מס כופר היישוב על ביצים תוצרת הארץ
הודעה על קיום תערוכה מטעם בית הספר "אמנות באומנות"
חגיגות יובל ה-25 לקרן היסוד. הזמנה לאסיפה חגיגית עם הרצאה מאת אלכסנדר גולדשטיין והקרנת הסרט "מההוי של חיינו", אולם הקולנוע "נעמן", ראשון לציון, 10.01.1946
מגבית ההתגיסות וההצלה. אמרות - ליקוטי דברים בשם אומרם
הזמנה לעצרת נוער לכבוד יום יסודה של קרן היסוד, 11.7.1943, "אהל שם", תל אביב
כנגד ארבעה בנים דיברה קרן היסוד: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול
הזמנה לאסיפת הפגנה למען קרן היסוד במסגרת חודש המס הלאומי, אהל שם,28.1.1937
קרן היסוד. כינוס המוקדש להתישבות הדתית באולם "הפועל המזרחי" בתל אביב, ינאמטו: נ.גרדי, ש.ז שרגאי, מ. חזני ואחרים.
אנו ממשיכים. מודעה מאת הועד הארצי של קרן היסוד בעניין המשך פעילות המגבית בזמן מלחמת העולם השנייה
מודעה מאת מועצת פועלי תל אביב יפו בעניין חודש קרן היסוד בארץ ישראל
הזמנה לאספת אזכרה לשלושים לפטירתו יצחק ברגר
חודש המס הלאומי, שבט תרצ"ז, מפקד מס של תרומה לקרן היסוד