תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם הסתדרות הציונים הכלליים והאיגוד העולמי של הציונים הכלליים בעניינים שונים בין היתר בעניינים מנהליים וכספיים, יחסים עם משרד החוץ הישראלי וטענות בדבר אפליה 1956- 1964 S80\222
קרן מילגות על שם משה קול (The Moshe Kol Scholarships Fund), תל אביב. תקנות הקרן, התכתבות, סיכומי ישיבות הנהלת הקרן ופגישות בעניין מענקים לקרן, הזמנות, דיונים, חוזרים, רשימות סטטיסטיות, הצעות וזכרון דברים בקשר לצורת ההפעלה של הקרן, הודעות בדבר קרן מפעלים קונסטרוקטיביים (מיסודה של הציונים הכלליים), שאלונים אישיים ואישורים שונים (אוקטובר 1971 - ספטמבר 1977) 1971- 1977 A379\28
התכתבות בין משה קולודני (קול) לבין נציגי מוסדות וארגונים ציוניים שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ (אנגליה, בלגיה, צרפת, רומניה, ארצות הברית, דרום אפריקה) בעניין חברת "מפעלי העובד הציוני" בתל אביב, תנועת הציונים הכלליים ומפלגת פועלי ארץ ישראל, בצירוף הרצאות מאת משה קולודני, פרוטוקולים של ישיבות ופגישות, דו"חות, הצעות ותזכירים (בעיקר שנת 1947) 1942- 1947 A379\237
ברית הציונים הכלליים. מכתב סודי של הוועד הפועל הארצי אל חברי הברית וועדי סניפיה, בקריאה לקדם את גיוס חברי הברית ומקורביהם לצבא במטרה שחלקה של התנועה בתחום זה יהיה ניכר ושלא ידחקו את רגליהם. 1940 J12\80
התכתבות בין גאורג הלפרן, המבורג - ברלין, לבין נציגי מערכת "Juedische Rundschau", עיתונה המרכזית של התנועה הציונית בגרמניה, ברלין, ביניהם רוברט ולטש, נציגי הברית העולמית של הציונים הכלליים בקרקוב, ורנר סנטור בשם הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, עמנואל ניומן, מרטין רוזנבליט, ליאו מוצקין בשם נשיאות הוועד הפועל הציוני, מזכירותה של ההנהלה הציונית בלונדון (מסודר לפי שמות, מוסדות, נושאים ותאריכים) 1930- 1931 A55\2
התכתבות בין משה קול (מישה קולודני) לבין אישים שונים בצירוף העתקי חוזרים, תזכירים ומכתבים שנשלחו למערכות העיתונים, בעניין הסכסוך על הקרקע בכפר אושה, עמדת ההסתדרות "הנוער הציוני" העולמית ויחסה להתאחדות העולמית של הציונים הכלליים. בין המתכתבים: יצחק גרינבוים בשם הנהלת הסוכנות היהודית, אפרים פישל רוטנשטרייך בשם מועצת המנהלים של הסוכנות, נתן ביסטריצקי בשם הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, שלום גרוס, לזר (אליעזר) אטינגן, המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים בהסתדרות הכללית, (יולי 1936 - יולי 1937) 1936- 1937 A379\258
הציונים הכלליים בטנג'יר 1955- 1955 S32\331
דין וחשבון מכינוס העובדים הציונים הכלליים ברעננה, שהתקיים בימים כ"ו, כ"ז חשון תרצ"ו - 22-23.11.1935 (העתק, מודפס במכונת כתיבה, סך הכל 21 עמ'; פרוטוקול מכיל בין היתר הרצאה "הפועל בציונות" מאת משה קולודני) 1935- 1935 A379\209
עשרה הרצאות מאת משה קולודני (קול) בטקסים שונים, בעיקר בוועידות הציונים הכלליים, בנושאי פעילות תנועת העבודה והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, הצעת החוקה וגלוי דעת של סיעת הציונים הכלליים בהסתדרות (כתבי יד וקטעי עיתונים) 1935- 1936 A379\298
התכתבות עם הציונים הכלליים בעניינים ארגוניים ועם תנועות "הנוער הציוני" ו"ישראל הצעירה" בארצות הברית בעניין פעילותן 1939- 1959 S32\107
מודעות אבל על פטירתה של מרים ציפר, המכילות בקשה אל חברי התאחדת עולי פולין וחברות "איגוד הנשים" להשתתף בהלוויה שתצא ביום א' כ"ב טבת תשי"א (31.12.1950) מבית החולים "ביקור חולים" בירושלים (מודעות מאת התאחדות עולי פולין בארץ ישראל, הוועד של "חוג הנשים" שעל יד ההתאחדות, ומאת הסתדרות הציונים הכלליים בירושלים) 1950- 1950 A154\432
הציונים הכלליים (קרנות) 1961- 1965 S65\174