תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם הסתדרות הציונים הכלליים והאיגוד העולמי של הציונים הכלליים בעניינים שונים בין היתר בעניינים מנהליים וכספיים, יחסים עם משרד החוץ הישראלי וטענות בדבר אפליה 1956- 1964 S80\222
התכתבות עם תנועת "ישראל הצעירה" (תנועת הנוער העולמית של הציונים הכלליים) בעניין פעילותה ובעניינים כספיים 1956- 1966 S32\1432
הסתדרות הציונים הכלליים. התכתבות בין נציגי הסתדרות הציונים הכלליים בישראל, ברזיל וארגנטינה ובין זלמן שזר, יוני 1957 - אוקטובר 1962 1957- 1962 S61\161
החלטות של המועצה והוועידה הארצית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל והתכתבות, ובין היתר, בעניין דרישות ארגון הציונים הכלליים מן הסוכנות היהודית 1934- 1943 S51\75\1
קטע מתוך סקירה מאת ליאו לאוטרבך אל מרטין רוזנבליט בעניין ההסתדרות העולמית של הציונים הכלליים (תאריך לא ברור), ודו"ח מאת לאוטרבך אל ההנהלה הציונית בעניין ישיבת ההנהלה בלונדון (08.10.1934) A18\1335
התכתבות בין הלל הוגו שחטל, ברסלאו, לבין נציגי מוסדות שונים בעיקר בגרמניה, בצירוף חוזרים, תזכירים, דפי מידע, סיכומי אסיפות, אישורים, קבלות, הודעות שונות ודברי דפוס בעניין פעילות למען מוסדות יהודיים בארץ ישראל. בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בלונדון, חברי אגודת הציונים בברסלאו (Breslauer Zionistische Vereinigung), קורט בלומנפלד בשם מרכז ההסתדרות הציונית בברלין, נציגי ארגונים ומוסדות אחרים של יהודי גרמניה, בפרט בעניין תנועת הציונים הכלליים - Allgemeine Zionisten (בסדר אלפביתי, אותיות Sch - Z) 1929- 1931 A102\129
ברית הציונים הכלליים. מכתב סודי של הוועד הפועל הארצי אל חברי הברית וועדי סניפיה, בקריאה לקדם את גיוס חברי הברית ומקורביהם לצבא במטרה שחלקה של התנועה בתחום זה יהיה ניכר ושלא ידחקו את רגליהם. 1940 J12\80
התכתבות, חוזרים, תזכירים מאת ההנהלה הציונית בלונדון אל חברי הוועד הפועל הציוני ואל חברי הוועד האדמיניסטרטיבי של הסוכנות היהודית וממלאי מקומם בעניינים מדיניים וארגוניים; בין יתר מכתבים ודו"חות מאת משה שרתוק בשם ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית בארץ ישראל, וחוזרים מאת הברית העולמית של הציונים הכלליים בקרקוב וההסתדרות הציונית הכלליים בפולין 1934- 1935 A18\279
התכתבות בין הלל הוגו שחטל, ברסלאו, לבין נציגי מוסדות שונים בגרמניה ובארץ ישראל, ביניהם: קורט בלומנפלד בשם מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, נציגי הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, חברת "ללויד" ארץ ישראלית בברלין, החברה הכלכלית לארץ ישראל בתל אביב, גאורג (יוסף) הרליץ בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי (ארכיון של ההסתדרות הציונית העולמית) בברלין, הרמן קרנולד בהנובר - שפרוטאו; תזכירים מאת קורט בלומנפלד בעניין תנועת הציונים הכלליים (בעיקר שנים 1927 - 1932) 1920- 1932 A102\130
התכתבות עם הציונים הכלליים בעניינים ארגוניים ועם תנועות "הנוער הציוני" ו"ישראל הצעירה" בארצות הברית בעניין פעילותן 1939- 1959 S32\107
השתתפותו של אליעזר אטינגן בתנועה הציונית הכללית (ברית עולמית של הציונים הכלליים; ההתאחדות הציונים הכלליים). חוזרים, מכתבים, תכניות, דו"חות בעיקר בעניין הוועידות העולמיות של הציונים הכלליים בקרקוב ב-1931- 1934; בין היתר תעודות ציר לוועידה עולמית של הציונים הכלליים בקרקוב, ט"ו - י"ז אלול תרצ"ד, על שם אליעזר אטינגן 1931- 1935 A151\19
מאמרים, סקירות, נאומים מאת משה קול (קולודני) בעניינים ציוניים, ארץ ישראל, פעילות ההסתדרות הכללית, מלחמת העולם השנייה, והספדים על מותם של חלוצים ציוניים (קטעי עיתונים וטיוטות, מודפסות במכונת כתיבה; מסודרים לפי כותרות ותאריכים). בין הנושאים: "מבעיות הציונות והיישוב", "תכן חוקת העדיפות למגויסים המשוחררים", "הצהרת "העובד הציוני", "בעיית המסים בהסתדרות", "לאור ההסכם עם התאחדות התימנים", "החלוץ האחיד - מה יהיה עליו?", "הרכבת ההיסתדרותית עסוקה בתמרונים פנימיים", "על המגבית לפועלי רוסיה" (נאום בישיבת הוועד הפועל מיום 10.02.1941), "התכוננות רוחנית-תרבותית", "באין הסכם קולקטיבי", "לבעיית הנוער בציונות" (לשאלת הקמת ה"מרכז לנוער"), דברי משה קולודני בוועידת התאחדות הציונים הכלליים בציריך, "השיחות בלונדון" ("המוסדות הציונים העליוניים שהסכימו להשתתף בשיחות בארמון סנט ג'יימס"), "המחתרת הציונית והעברית" 1936- 1943 A379\178