תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ירושלים, לבין פעילים ציוניים ונציגי מוסדות באירופה ובארץ ישראל, בענינים ציוניים שוטפיים ובדבר פעילותה של נשיאות הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית העולמית (יולי 1935 - דצמבר 1937). בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בלונדון, הוועד הארצי של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, הסתדרות העולמית "מכבי" - המרכז בלונדון, הנהלת ההסתדרות הציונית בירושלים, הלשכה הראשית לקרן היסוד באמסטרדם, ארגונים של עולי גרמניה בירושלים ובתל אביב 1935- 1937 A222\12
התכתבות בין קורט בלומנפלד, ברלין - ירושלים, לבין מרטין רוזנבליט (Martin Rosenblueth), לונדון, בעניינים ציוניים, מדיניים וארגוניים שונים, ובין השאר על כינוס הציונים הכלליים שהתקיים באוגוסט 1934 בקרקוב (ספטמבר 1933 - פברואר 1935) 1933- 1935 A222\58
העתקי מכתבים ומכתבים נכנסים, בעיקר מאת "הפועל המזרחי" וארגוני "הציונים הכלליים" בעניינים שונים, בין היתר, מצב תנועת הנוער הציונית בארצות הגולה, מועדי אסיפות ומתן הרצאות 1936- 1947 S51\561
הסתדרות הציונים הכלליים. התכתבות בין נציגי הסתדרות הציונים הכלליים בישראל, ברזיל וארגנטינה ובין זלמן שזר, יוני 1957 - אוקטובר 1962 1957- 1962 S61\161
חוזרים, קבלות עבור תרומות, ומכתבים בענייני פעילותו הציונית של עקיבא אריה וייס, בין היתר מאת קרן היסוד, ברית החשמונאים, ברית הציונים הרוויזיוניסטים בא"י, הסתדרות וברית הציונים הכלליים, קרן קימת לישראל 1923- 1947 A174\44
התכתבות, חוזרים, תזכירים מאת ההנהלה הציונית בלונדון אל חברי הוועד הפועל הציוני ואל חברי הוועד האדמיניסטרטיבי של הסוכנות היהודית וממלאי מקומם בעניינים מדיניים וארגוניים; בין יתר מכתבים ודו"חות מאת משה שרתוק בשם ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית בארץ ישראל, וחוזרים מאת הברית העולמית של הציונים הכלליים בקרקוב וההסתדרות הציונית הכלליים בפולין 1934- 1935 A18\279
התכתבות בין קורט בלומנפלד לבין נציגי מוסדות ציוניים בגרמניה, פולין, צ'כוסלובקיה, לטביה, שווייץ, אנגליה, צרפת וארץ ישראל בעניינים מדיניים וארגוניים הקשורים לפעילות ההסתדרות הציונית. בין המתכתבים: ההנהלה הציונית בלונדון, הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, ארגוני ההסתדרות הציונית בגרמניה, לשכת הקרן הקיימת לישראל בברלין, ברית עולמית של הציונים הכלליים במרכז אירופה - לשכת קרקוב, מרכז ההסתדרות הציונית בלטביה, ברל לוקר בניו יורק, דוד ורנר סנטור בשם המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל. בצירוף דו"חות, תכניות וסקירות 1933- 1934 A222\9
המפלגה הפרוגרסיבית וברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל. התכתבות בעניין תעמולת המפלגה הפרוגרסיבית עבור הציבור הדובר הונגרי, והתארגנות של "חוג יוצאי הארצות ההונגריות" של ברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל, מרץ 1946 -ינואר 1949 1946- 1949 A128\37
קטע מתוך סקירה מאת ליאו לאוטרבך אל מרטין רוזנבליט בעניין ההסתדרות העולמית של הציונים הכלליים (תאריך לא ברור), ודו"ח מאת לאוטרבך אל ההנהלה הציונית בעניין ישיבת ההנהלה בלונדון (08.10.1934) A18\1335
מכתבים, בעיקר בגרמנית, אל נחום סוקולוב מאת נציגי אגודות והסתדרויות ציוניות שונות (מסודרים לפי הארגונים), ביניהן: ההסתדרות הציונית בלוגוש - Lugoser Zionistverein שברומניה (יולי - אוגוסט 1922), מחלקה לבוקובינה של קרן היסוד בצ'רנוביץ (דצמבר 1924), הוועד הציוני למדינת בוקובינה, צ'רנוביץ (ינואר 1925), ועד קרן היסוד בעיר Gluj (אפריל 1930), מערכת כתב העת "Hasmonaea" של איגוד הסטודנטים הציוניים בבוקרשט (מאי 1929), ההסתדרות הציונים הכלליים, צ'רנוביץ (ינואר 1925, ספטמבר 1937) 1922- 1937 A18\2521
התכתבות עם תנועת "ישראל הצעירה" (תנועת הנוער העולמית של הציונים הכלליים) בעניין פעילותה ובעניינים כספיים 1956- 1966 S32\1432
מכתבים בעיקר בעברית אל נחום סוקולוב מאת נציגי מערכות העיתונים בארץ ישראל: שלמה פיינגולד בשם העיתון היומי "הצבי" בירושלים (16 בטבת 1909); הירחון האמני "תיאטרון ואמנות" בירושלים (סיון תרפ"ז); גרשון אגרונסקי (בדבר תחילת הופעת העיתון "The Palestine Post") בירושלים (27.11.1932); השבועון "הציוני הכללי" בהוצאת הציונים הכלליים בארץ ישראל, ירושלים (כסלו תרצ"ג); ירוחם פישל לחובר בשם מערכת השבועון "מאזנים" בתל אביב (תר"ץ - תרצ"ג, 1930 - 1932); שמואל פרלמן בשם מערכת השבועון "בוסתנאי" של התאחדות האכרים בארץ ישראל (נובמבר 1934); "המלאכה" - ירחון מקצועי-כלכלי לענייני בעל המלאכה והתעשייה הזעירה בארץ ישראל, תל אביב; ישראל זמורה ואברהם שלונסקי בשם מערכת השבועון הספרותי "טורים" בתל אביב (פברואר - מרץ 1935) 1909- 1935 A18\2549