תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף S32\1004\-1t
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל A101\57-5t
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת S61\155-2t
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל. S61\155-8t
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות) A18\815-6t
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה A18\283-1t
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג A101\18-1t
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה A101\57-1t
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל S51\75\1-1t
גיליון של הביטאון "קול קורא" מטעם "פלוגת עליה - התנועה החלוצית של הציונים הכלליים",, כרך ב' מס' 5 S32\847-1t
דוח מאת אבי דיקשטיין, יושב ראש "דור ההמשך" באיגוד העולמי של הציונים הכלליים, על דיונים בנושא דור ההמשך בוועידת הסתדרות ציוני אמריקה S108\22-1t
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930 S45\28-2t
תיאור:
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף
סימול: S32\1004\-1t
תיאור:
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל
סימול: A101\57-5t
תיאור:
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
סימול: S61\155-2t
תיאור:
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.
סימול: S61\155-8t
תיאור:
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות)
סימול: A18\815-6t
תיאור:
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה
סימול: A18\283-1t
תיאור:
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג
סימול: A101\18-1t
תיאור:
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה
סימול: A101\57-1t
תיאור:
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל
סימול: S51\75\1-1t
תיאור:
גיליון של הביטאון "קול קורא" מטעם "פלוגת עליה - התנועה החלוצית של הציונים הכלליים",, כרך ב' מס' 5
סימול: S32\847-1t
תיאור:
דוח מאת אבי דיקשטיין, יושב ראש "דור ההמשך" באיגוד העולמי של הציונים הכלליים, על דיונים בנושא דור ההמשך בוועידת הסתדרות ציוני אמריקה
סימול: S108\22-1t
תיאור:
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930
סימול: S45\28-2t
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות)
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל
גיליון של הביטאון "קול קורא" מטעם "פלוגת עליה - התנועה החלוצית של הציונים הכלליים",, כרך ב' מס' 5
דוח מאת אבי דיקשטיין, יושב ראש "דור ההמשך" באיגוד העולמי של הציונים הכלליים, על דיונים בנושא דור ההמשך בוועידת הסתדרות ציוני אמריקה
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930