תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תזכיר בעניין הוועידה העולמית של הציונים הכלליים שהתקיימה ביום 05.07.1931 בקרקוב (תדפיס, תשעה עמ') A222\14-3t
ידיעות ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים, המרכז העולמי בארץ ישראל, מס' 6, מהדורה הונגרית, ספטמבר 1947 A128\37-2t
מכתב מאת חיים ויסבורג, חוג יוצאי הארצות ההונגריות, ברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל אל ניסן כהן בעניין בקשת הרצאה בסימפוזיון של החוג A128\37-1t
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף S32\1004\-1t
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל A101\57-5t
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות) A18\815-6t
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה A18\283-1t
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה A101\57-1t
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג A101\18-1t
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל S51\75\1-1t
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת S61\155-2t
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל. S61\155-8t
תיאור:
תזכיר בעניין הוועידה העולמית של הציונים הכלליים שהתקיימה ביום 05.07.1931 בקרקוב (תדפיס, תשעה עמ')
סימול: A222\14-3t
תיאור:
ידיעות ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים, המרכז העולמי בארץ ישראל, מס' 6, מהדורה הונגרית, ספטמבר 1947
סימול: A128\37-2t
תיאור:
מכתב מאת חיים ויסבורג, חוג יוצאי הארצות ההונגריות, ברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל אל ניסן כהן בעניין בקשת הרצאה בסימפוזיון של החוג
סימול: A128\37-1t
תיאור:
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף
סימול: S32\1004\-1t
תיאור:
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל
סימול: A101\57-5t
תיאור:
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות)
סימול: A18\815-6t
תיאור:
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה
סימול: A18\283-1t
תיאור:
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה
סימול: A101\57-1t
תיאור:
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג
סימול: A101\18-1t
תיאור:
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל
סימול: S51\75\1-1t
תיאור:
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
סימול: S61\155-2t
תיאור:
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.
סימול: S61\155-8t
תזכיר בעניין הוועידה העולמית של הציונים הכלליים שהתקיימה ביום 05.07.1931 בקרקוב (תדפיס, תשעה עמ')
ידיעות ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים, המרכז העולמי בארץ ישראל, מס' 6, מהדורה הונגרית, ספטמבר 1947
מכתב מאת חיים ויסבורג, חוג יוצאי הארצות ההונגריות, ברית הציונים הכלליים בארץ-ישראל אל ניסן כהן בעניין בקשת הרצאה בסימפוזיון של החוג
הסכם בין הסתדרות "מכבי" לבין הסתדרות הציונים הכלליים בעניין שיתוף הפעולה ביניהן וההכרה ב"מכבי" כהסתדרות היחידה לתרבות הגוף
תזכיר אל האקזקוטיבה הציונית (Zionistische Executive) בלונדון מאת הציונים הכלליים ותנועת "מזרחי" בארץ ישראל
"מנהיג גדול וחביב!", איגרת המכילה טקסט המוקדש חגיגית לנחום סוקולוב, בחתימות חברי ועד הציונים הכלליים, ועד קרן היסוד, קומיסר קרן הקיימת, ועד "צעירי ציון", אגודת הנוער "התחיה", הסתדרות "מכבי" ועוד (בכתב יד, כולל חתימות מקוריות)
"Internal Press Rewiew \ Presse-Stimmen", ידיעון דו-לשוני של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית העולמית (ההנהלה הציונית) בלונדון, גליון מס' 95, מיום 05.07.1935, המכיל העתקי פרסומים מעיתונים שונים בעניין ועידת חרקוב, "פועלי ציון שמאל" ותנועת הפועלים בארץ ישראל, ברית הציונים הרוויזיוניסטים, מטרות ופעילות של הברית העולמית של הציונים הכלליים, מפעל המגבית ואיסוף תרומות בפולין, מחשבות הלורד מלצ'ט על ארץ ישראל, ועידת ציוני דרום אפריקה
תכנית הכנס של הציונים הכלליים בגרמניה
מכתב מאת ארנסט קלמוס (Ernst Kalmus), המבורג, אל מרכז ההסתדרות הציונית בגרמניה, ברלין, נגד התאחדות ה"פולקס פרטיי" (בה התאחדות הציונים הכלליים, "מזרחי" ו"פועלי ציון") בעניין ניהול הבחירות בקהילת המבורג
דוח כספי לשנת תרצ"ט של קרן היסוד שנשלח אל הסוכנות יהודית מטעם הועד הפועל של ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל
מכתב מאת נציגי תנועות ציוניות שונות ובתוכן: פועלי ציון, הציונים הכלליים, מפלגת לאחדות העבודה, תנועת החרות, ויצ"ו, הקרן הקימת לישראל אל נחום גולדמן, יושב ראש הועד הפועל הציוני בעניין התפטרותו של André Blumel, נשיא הפדרציה הציונית של צרפת
הודעה מאת נציגי התאחדות הציונים הכלליים, ברית חרות, המזרחי והפועל המזרחי בברזיל אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הפלוג בהסתדרות הציונית המאוחדת בברזיל.