תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק תגובה לנאום פנחס לבון מאת המחלקה הכלכלית של הסתדרות הציונים הכלליים S80\222-3t
"מכתב גלוי לד"ר משה סנה" מאת ש.[?] זבולוני בעניין התפטרותו של משה סנה מכל המוסדות של הציונים הכלליים (קטע העיתון "העובד הציוני" - דו-שבועון של תנועת העבודה בארץ ישראל, תל אביב, כ"ה בשבט תש"ח - 05.02.1948) A379\277-8t
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930 S45\28-2t
מכתב מאת הארי אוסמן (Harry Ausman), תושב העיר ליווינגסטון, רודזיה הצפונית (Northern Rhodesia), אל מנחם גילוץ בעניין רכישת אדמות בארץ ישראל על ידי חברת יהודי אנגליה בלונדון, ובדבר בירור הבעיות בין הציונים הכלליים ובין התנועה הרוויזיוניסטית בציונות (20.08.1934) AK893\6-2t
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל י.[?] גרינבוים בעניין שליחים מטעם הציונים הכלליים בצירוף רשימה שמית של שליחים S86\206-8t
העתק מכתב מאת ל.[?] יפה אל הפדרציה הציונית בבואנוס איירס בעניין בקשת הפדרציה למנות שליח מקרב הציונים הכלליים במקום זלמן רובשוב (שז"ר) ואליעזר קרול S86\151-1t
עלון חדשות מספר 2 של הציונים הכלליים "Zionist Information Views" S80\222-1t
"מטרת החוברת" מאת משה קולודני (קול), בשם הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל, כ' אדר א' תרצ"ח (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה) A379\179-12t
"חלוקת עבודה - כיצד?", חוברת בהוצאת הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים. תל אביב, אדר ב' תרצ"ח - מרץ 1938 (86 עמ') A379\25-10t
"ידיעות ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל", עלון פנימי לחברים, ירחון, חשון\כסלו תרצ"ז - אוקטובר\נובמבר 1936 A379\25-2t
מכתב מאת יהושע סופרסקי ומ. עוזיאלי, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים אל ההנהלה הציונית בעניין קבלת אישור מממשלת המנדט לגבי שובו של ז'בוטינסקי לארץ ישראל, 13.06.1930. S45\36-1t
"אל פגוע בחזון!", נאום מאת משה קולודני (קול) בישיבת ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל ביום 25.10.1936 בשאלת ההצעה של ההנהלה הציונית להכריז של שוויון זכויות פוליטי של שני העמים היושבים בארץ (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A379\297-2t
תיאור:
העתק תגובה לנאום פנחס לבון מאת המחלקה הכלכלית של הסתדרות הציונים הכלליים
סימול: S80\222-3t
תיאור:
"מכתב גלוי לד"ר משה סנה" מאת ש.[?] זבולוני בעניין התפטרותו של משה סנה מכל המוסדות של הציונים הכלליים (קטע העיתון "העובד הציוני" - דו-שבועון של תנועת העבודה בארץ ישראל, תל אביב, כ"ה בשבט תש"ח - 05.02.1948)
סימול: A379\277-8t
תיאור:
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930
סימול: S45\28-2t
תיאור:
מכתב מאת הארי אוסמן (Harry Ausman), תושב העיר ליווינגסטון, רודזיה הצפונית (Northern Rhodesia), אל מנחם גילוץ בעניין רכישת אדמות בארץ ישראל על ידי חברת יהודי אנגליה בלונדון, ובדבר בירור הבעיות בין הציונים הכלליים ובין התנועה הרוויזיוניסטית בציונות (20.08.1934)
סימול: AK893\6-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל י.[?] גרינבוים בעניין שליחים מטעם הציונים הכלליים בצירוף רשימה שמית של שליחים
סימול: S86\206-8t
תיאור:
העתק מכתב מאת ל.[?] יפה אל הפדרציה הציונית בבואנוס איירס בעניין בקשת הפדרציה למנות שליח מקרב הציונים הכלליים במקום זלמן רובשוב (שז"ר) ואליעזר קרול
סימול: S86\151-1t
תיאור:
עלון חדשות מספר 2 של הציונים הכלליים "Zionist Information Views"
סימול: S80\222-1t
תיאור:
"מטרת החוברת" מאת משה קולודני (קול), בשם הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל, כ' אדר א' תרצ"ח (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A379\179-12t
תיאור:
"חלוקת עבודה - כיצד?", חוברת בהוצאת הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים. תל אביב, אדר ב' תרצ"ח - מרץ 1938 (86 עמ')
סימול: A379\25-10t
תיאור:
"ידיעות ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל", עלון פנימי לחברים, ירחון, חשון\כסלו תרצ"ז - אוקטובר\נובמבר 1936
סימול: A379\25-2t
תיאור:
מכתב מאת יהושע סופרסקי ומ. עוזיאלי, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים אל ההנהלה הציונית בעניין קבלת אישור מממשלת המנדט לגבי שובו של ז'בוטינסקי לארץ ישראל, 13.06.1930.
סימול: S45\36-1t
תיאור:
"אל פגוע בחזון!", נאום מאת משה קולודני (קול) בישיבת ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל ביום 25.10.1936 בשאלת ההצעה של ההנהלה הציונית להכריז של שוויון זכויות פוליטי של שני העמים היושבים בארץ (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A379\297-2t
העתק תגובה לנאום פנחס לבון מאת המחלקה הכלכלית של הסתדרות הציונים הכלליים
"מכתב גלוי לד"ר משה סנה" מאת ש.[?] זבולוני בעניין התפטרותו של משה סנה מכל המוסדות של הציונים הכלליים (קטע העיתון "העובד הציוני" - דו-שבועון של תנועת העבודה בארץ ישראל, תל אביב, כ"ה בשבט תש"ח - 05.02.1948)
מכתב מאת הועד הארצי להסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל אל ההנהלה הציונית בירושלים, 30.05.30. למכתב מצורף מסמך החלטות המועצה הארצית של הסתדרות הציונים הכלליים המאוחדים בארץ ישראל בתאריך: 25.05.1930
מכתב מאת הארי אוסמן (Harry Ausman), תושב העיר ליווינגסטון, רודזיה הצפונית (Northern Rhodesia), אל מנחם גילוץ בעניין רכישת אדמות בארץ ישראל על ידי חברת יהודי אנגליה בלונדון, ובדבר בירור הבעיות בין הציונים הכלליים ובין התנועה הרוויזיוניסטית בציונות (20.08.1934)
העתק מכתב מאת אליהו דובקין אל י.[?] גרינבוים בעניין שליחים מטעם הציונים הכלליים בצירוף רשימה שמית של שליחים
העתק מכתב מאת ל.[?] יפה אל הפדרציה הציונית בבואנוס איירס בעניין בקשת הפדרציה למנות שליח מקרב הציונים הכלליים במקום זלמן רובשוב (שז"ר) ואליעזר קרול
עלון חדשות מספר 2 של הציונים הכלליים "Zionist Information Views"
"מטרת החוברת" מאת משה קולודני (קול), בשם הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל, כ' אדר א' תרצ"ח (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
"חלוקת עבודה - כיצד?", חוברת בהוצאת הוועד הפועל של סיעת העובדים הציונים הכלליים. תל אביב, אדר ב' תרצ"ח - מרץ 1938 (86 עמ')
"ידיעות ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל", עלון פנימי לחברים, ירחון, חשון\כסלו תרצ"ז - אוקטובר\נובמבר 1936
מכתב מאת יהושע סופרסקי ומ. עוזיאלי, מטעם הסתדרות הציונים הכלליים אל ההנהלה הציונית בעניין קבלת אישור מממשלת המנדט לגבי שובו של ז'בוטינסקי לארץ ישראל, 13.06.1930.
"אל פגוע בחזון!", נאום מאת משה קולודני (קול) בישיבת ההנהלה העולמית של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל ביום 25.10.1936 בשאלת ההצעה של ההנהלה הציונית להכריז של שוויון זכויות פוליטי של שני העמים היושבים בארץ (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)