תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון עקיבא גוברין, יוצאים מביתו של ישראל רוקח עם צירוף הציונים הכלליים לממשלה, מרדכי נמיר, פנחס לבון PHAKGO\1700922
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס. 1935 PHG\1001547
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס. 1935 PHG\1001547.1
זוכוביצקי , שמואל חבר הועד הפועל הציוני ממנהיגי הציונים הכלליים ( 1930 ) . 1930 PHG\1002736
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53 1953 PHAL\1612033
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). נואם בלתי מזוהה, בטכס מול הכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח 1953 PHAL\1612018
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). חברי המפלגה ובני נוער, חברי אגודת "מכבי", אוחזים דגלים, ליד קבר הרצל, ירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: פרץ ברנשטיין 1953 PHAL\1612022
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין, חברי המפלגה ומסדר של בני נוער, בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53 1953 PHAL\1612026
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל-מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק,8.5.53. לצידו חברי המפלגה [דגלים] 1953 PHAL\1612031
משלחת של הפועל הציוני, הציונים הכלליים, ליד קברו של חיים ווייצמן PHAL\1614491
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). בני נוער חברי אגודת "מכבי" במצעד עם דגלי ישראל בירושלים, 15.4.53 1953 PHAL\1612020
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). מנהיגי המפלגה בכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח ופרץ ברנשטיין 1953 PHAL\1612017
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, יוצאים מביתו של ישראל רוקח עם צירוף הציונים הכלליים לממשלה, מרדכי נמיר, פנחס לבון
סימול: PHAKGO\1700922
תיאור:
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס.
שנה: 1935 סימול: PHG\1001547
תיאור:
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס.
שנה: 1935 סימול: PHG\1001547.1
תיאור:
זוכוביצקי , שמואל חבר הועד הפועל הציוני ממנהיגי הציונים הכלליים ( 1930 ) .
שנה: 1930 סימול: PHG\1002736
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612033
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). נואם בלתי מזוהה, בטכס מול הכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612018
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). חברי המפלגה ובני נוער, חברי אגודת "מכבי", אוחזים דגלים, ליד קבר הרצל, ירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: פרץ ברנשטיין
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612022
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין, חברי המפלגה ומסדר של בני נוער, בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612026
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל-מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק,8.5.53. לצידו חברי המפלגה [דגלים]
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612031
תיאור:
משלחת של הפועל הציוני, הציונים הכלליים, ליד קברו של חיים ווייצמן
סימול: PHAL\1614491
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). בני נוער חברי אגודת "מכבי" במצעד עם דגלי ישראל בירושלים, 15.4.53
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612020
תיאור:
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). מנהיגי המפלגה בכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח ופרץ ברנשטיין
שנה: 1953 סימול: PHAL\1612017
ארכיון עקיבא גוברין, יוצאים מביתו של ישראל רוקח עם צירוף הציונים הכלליים לממשלה, מרדכי נמיר, פנחס לבון
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס.
הקונגרס הציוני הי" ט בלוצרן ( 1935) ,באולם הישיבות: צירי הציונים הכלליים והפועלים, מימין לשמאל : עמינאל, יצחקברגר, מ. אוסישקין, ק. בלמנפלד, ז. מוזס.
זוכוביצקי , שמואל חבר הועד הפועל הציוני ממנהיגי הציונים הכלליים ( 1930 ) .
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). נואם בלתי מזוהה, בטכס מול הכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). חברי המפלגה ובני נוער, חברי אגודת "מכבי", אוחזים דגלים, ליד קבר הרצל, ירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: פרץ ברנשטיין
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין, חברי המפלגה ומסדר של בני נוער, בעצרת עם בקרית ביאליק, 8.5.53
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל-מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). פרץ ברנשטיין נואם בעצרת עם בקרית ביאליק,8.5.53. לצידו חברי המפלגה [דגלים]
משלחת של הפועל הציוני, הציונים הכלליים, ליד קברו של חיים ווייצמן
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). בני נוער חברי אגודת "מכבי" במצעד עם דגלי ישראל בירושלים, 15.4.53
חודש המפלגה של הציונים הכלליים, אפריל - מאי, 1953 (מארכיון פרץ ברנשטיין). מנהיגי המפלגה בכניסה לתחנת הרכבת בירושלים, 15.4.53. בין הנוכחים: ישראל רוקח ופרץ ברנשטיין