תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. שכונת העובדים. מפת סימון תחום שטח מגרש ציבורי בין רחוב M לרחוב L. סימון מיקום שכונת נווה שאנן. נתוני טופוגרפיה. חתכים. בגב המפה הערה בכתב יד: "הצעת מגרש בשביל מועדון של הציונים הכלליים על יד שכונת עובדים. תרשים המקום וחתכים" KL20M\472\12
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים KL5M\4356
ירושלים. מפת מדידה שטח באזור שכונת עובדים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע תחום שטח מגרש וציון גודל שטחו. סימון תוואי מערך כבישים. בגב המפה הערה בכתב יד: "תרשים המגרש שנועד בשביל מועדון של הציונים הכלליים (על יד שכונת עובדים)" KL20M\472\13
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים KL5M\4357
צפת. קרית שרה. מפת סימון שטח לקופת חולים של הציונים הכלליים בגוש מס' 13696 חלקה מס' 2. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי כבישים KL20M\2237
נתניה. "שטח בניין ערים נתניה. תוכנית בניין עיר מפורטת". חלוקה למגרשים. אבחנה בין שטחים שונים לפי מקרא צבעוני: אזור מגורים, חזית החנויות, שטח לבניין ציבורי, שטח ציבורי פנוי, שטח חקלאי, שטח מופקע ע"י הרכבת. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. בטבלה: רשימת שטחים. הערה בכתב יד:"בוטל". המו"ל: הסתדרות הציונים הכלליים, המפלגה הפרוגרסיבית KL20M\412\21
תיאור:
ירושלים. שכונת העובדים. מפת סימון תחום שטח מגרש ציבורי בין רחוב M לרחוב L. סימון מיקום שכונת נווה שאנן. נתוני טופוגרפיה. חתכים. בגב המפה הערה בכתב יד: "הצעת מגרש בשביל מועדון של הציונים הכלליים על יד שכונת עובדים. תרשים המקום וחתכים"
סימול: KL20M\472\12
תיאור:
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים
סימול: KL5M\4356
תיאור:
ירושלים. מפת מדידה שטח באזור שכונת עובדים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע תחום שטח מגרש וציון גודל שטחו. סימון תוואי מערך כבישים. בגב המפה הערה בכתב יד: "תרשים המגרש שנועד בשביל מועדון של הציונים הכלליים (על יד שכונת עובדים)"
סימול: KL20M\472\13
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים
סימול: KL5M\4357
תיאור:
צפת. קרית שרה. מפת סימון שטח לקופת חולים של הציונים הכלליים בגוש מס' 13696 חלקה מס' 2. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי כבישים
סימול: KL20M\2237
תיאור:
נתניה. "שטח בניין ערים נתניה. תוכנית בניין עיר מפורטת". חלוקה למגרשים. אבחנה בין שטחים שונים לפי מקרא צבעוני: אזור מגורים, חזית החנויות, שטח לבניין ציבורי, שטח ציבורי פנוי, שטח חקלאי, שטח מופקע ע"י הרכבת. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. בטבלה: רשימת שטחים. הערה בכתב יד:"בוטל". המו"ל: הסתדרות הציונים הכלליים, המפלגה הפרוגרסיבית
סימול: KL20M\412\21
ירושלים. שכונת העובדים. מפת סימון תחום שטח מגרש ציבורי בין רחוב M לרחוב L. סימון מיקום שכונת נווה שאנן. נתוני טופוגרפיה. חתכים. בגב המפה הערה בכתב יד: "הצעת מגרש בשביל מועדון של הציונים הכלליים על יד שכונת עובדים. תרשים המקום וחתכים"
עמק חפר. קטע ממפת האזור. הדגשה בצבע על שטח "שכונת העובדים התימנית ומחנה הפועלים בעמק חפר". סימון תחומי חולות הקק"ל, אדמת הסתדרות הציונים הכלליים, אדמת פועלי פרדס הגדוד ושטחי מחנות פועלים
ירושלים. מפת מדידה שטח באזור שכונת עובדים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. סימון בצבע תחום שטח מגרש וציון גודל שטחו. סימון תוואי מערך כבישים. בגב המפה הערה בכתב יד: "תרשים המגרש שנועד בשביל מועדון של הציונים הכלליים (על יד שכונת עובדים)"
עמק חפר. מפת סימון שטחים "בפינה הדרומית - מערבית של עמק חפר". סימון שטחי חבצלת השרון, שטח לתימנים, שטחים המיועדים למחנה פועלים של הציונים הכלליים, שטח רזרבי לישוב חבצלת השרון, רצועת חוף ושטחים רזרביים נוספים
צפת. קרית שרה. מפת סימון שטח לקופת חולים של הציונים הכלליים בגוש מס' 13696 חלקה מס' 2. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי כבישים
נתניה. "שטח בניין ערים נתניה. תוכנית בניין עיר מפורטת". חלוקה למגרשים. אבחנה בין שטחים שונים לפי מקרא צבעוני: אזור מגורים, חזית החנויות, שטח לבניין ציבורי, שטח ציבורי פנוי, שטח חקלאי, שטח מופקע ע"י הרכבת. סימון תוואי מערך כבישים ומסילת הברזל. בטבלה: רשימת שטחים. הערה בכתב יד:"בוטל". המו"ל: הסתדרות הציונים הכלליים, המפלגה הפרוגרסיבית