תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הציונים הכלליים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן היסוד. מגבית. המס הלאומי. הכרזת על חודש המס הלאומי. "ויצו", מפלגת פועלי א"י, התאגדות הציונים הכלליים, הסתדרות המזרחי, ברית הציונים הכלליים והסתדרות הפועל המזרחי KRU\1173
מפלגות. הסתדרות הציוניים הכלליים. הודעה על פרס של 1000 לירות ישראליות שיינתן לכל מי שיגלה פרטים על מטילי הפצצות באספות הציונים הכלליים בבית העם ובבית ציוני אמריקה, תל אביב KRU\15394
בחירות לרשויות מוניציפליות. ברית הציונים הכלליים. הודעה הקוראת להצביע בבחירות לאסיפת המורשים של ועד הדר כרמל לרשימת הציונים הכלליים KRU\13382
מפלגות. הסתדרות הציונים הכלליים. כיצד מבינה "מפא"י" את "המבצע החנוכי" של בן גוריון. מחאה על הפגיעה של פעילי מפא"י בחברי הסתדרות הציונים הכלליים בזמן אספת בחירות KRU\4082
מפלגות. "ד" ברית הציונים הכלליים. איור של אדם אוחז בהגה אניה וברקע דגל ישראל KRA\3745
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז. איור המתאר אדום כבול בשלשלאות ועל המשקולות סימני המפלגות מפא"י, מפ"ם, אחדות העבודה והמפלגה הפרוגרסיבית KRA\3681
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. דיאגרמה בצורת דמויות המתארת את אחוזי הנקלטים בכל צורות ההתישבות KRA\1866
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. האות צ' במרכז הכרזה KRA\3739
מפלגות. הציונים הכלליים. הודעה בדבר האיחוד של "ברית הציונים הכלליים" ו"התאחדות הציונים הכלליים" KRU\4073
אגודות, ארגונים. הועדה המרכזית של בעלי המלאכה ליד הסתדרות הציונים הכלליים. פנייה לבעלי המלאכה בישראל להצטרף להסתדרות הציונים הכלליים KRU\4079
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. איור של שלמה המלך חובש כתר על ראשו ומצביע על מפעלים בתמנע KRA\3634
מפלגות. ברית הציונים הכלליים. הודעה על אסיפת עם בהשתתפות פ.ברנשטיין וא. שמורק, בנושא: המדינה היהודית. בית העם, תל אביב KRU\19828
תיאור:
קרן היסוד. מגבית. המס הלאומי. הכרזת על חודש המס הלאומי. "ויצו", מפלגת פועלי א"י, התאגדות הציונים הכלליים, הסתדרות המזרחי, ברית הציונים הכלליים והסתדרות הפועל המזרחי
סימול: KRU\1173
תיאור:
מפלגות. הסתדרות הציוניים הכלליים. הודעה על פרס של 1000 לירות ישראליות שיינתן לכל מי שיגלה פרטים על מטילי הפצצות באספות הציונים הכלליים בבית העם ובבית ציוני אמריקה, תל אביב
סימול: KRU\15394
תיאור:
בחירות לרשויות מוניציפליות. ברית הציונים הכלליים. הודעה הקוראת להצביע בבחירות לאסיפת המורשים של ועד הדר כרמל לרשימת הציונים הכלליים
סימול: KRU\13382
תיאור:
מפלגות. הסתדרות הציונים הכלליים. כיצד מבינה "מפא"י" את "המבצע החנוכי" של בן גוריון. מחאה על הפגיעה של פעילי מפא"י בחברי הסתדרות הציונים הכלליים בזמן אספת בחירות
סימול: KRU\4082
תיאור:
מפלגות. "ד" ברית הציונים הכלליים. איור של אדם אוחז בהגה אניה וברקע דגל ישראל
סימול: KRA\3745
תיאור:
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז. איור המתאר אדום כבול בשלשלאות ועל המשקולות סימני המפלגות מפא"י, מפ"ם, אחדות העבודה והמפלגה הפרוגרסיבית
סימול: KRA\3681
תיאור:
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. דיאגרמה בצורת דמויות המתארת את אחוזי הנקלטים בכל צורות ההתישבות
סימול: KRA\1866
תיאור:
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. האות צ' במרכז הכרזה
סימול: KRA\3739
תיאור:
מפלגות. הציונים הכלליים. הודעה בדבר האיחוד של "ברית הציונים הכלליים" ו"התאחדות הציונים הכלליים"
סימול: KRU\4073
תיאור:
אגודות, ארגונים. הועדה המרכזית של בעלי המלאכה ליד הסתדרות הציונים הכלליים. פנייה לבעלי המלאכה בישראל להצטרף להסתדרות הציונים הכלליים
סימול: KRU\4079
תיאור:
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. איור של שלמה המלך חובש כתר על ראשו ומצביע על מפעלים בתמנע
סימול: KRA\3634
תיאור:
מפלגות. ברית הציונים הכלליים. הודעה על אסיפת עם בהשתתפות פ.ברנשטיין וא. שמורק, בנושא: המדינה היהודית. בית העם, תל אביב
סימול: KRU\19828
קרן היסוד. מגבית. המס הלאומי. הכרזת על חודש המס הלאומי. "ויצו", מפלגת פועלי א"י, התאגדות הציונים הכלליים, הסתדרות המזרחי, ברית הציונים הכלליים והסתדרות הפועל המזרחי
מפלגות. הסתדרות הציוניים הכלליים. הודעה על פרס של 1000 לירות ישראליות שיינתן לכל מי שיגלה פרטים על מטילי הפצצות באספות הציונים הכלליים בבית העם ובבית ציוני אמריקה, תל אביב
בחירות לרשויות מוניציפליות. ברית הציונים הכלליים. הודעה הקוראת להצביע בבחירות לאסיפת המורשים של ועד הדר כרמל לרשימת הציונים הכלליים
מפלגות. הסתדרות הציונים הכלליים. כיצד מבינה "מפא"י" את "המבצע החנוכי" של בן גוריון. מחאה על הפגיעה של פעילי מפא"י בחברי הסתדרות הציונים הכלליים בזמן אספת בחירות
מפלגות. "ד" ברית הציונים הכלליים. איור של אדם אוחז בהגה אניה וברקע דגל ישראל
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים - מפלגת המרכז. איור המתאר אדום כבול בשלשלאות ועל המשקולות סימני המפלגות מפא"י, מפ"ם, אחדות העבודה והמפלגה הפרוגרסיבית
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. דיאגרמה בצורת דמויות המתארת את אחוזי הנקלטים בכל צורות ההתישבות
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. האות צ' במרכז הכרזה
מפלגות. הציונים הכלליים. הודעה בדבר האיחוד של "ברית הציונים הכלליים" ו"התאחדות הציונים הכלליים"
אגודות, ארגונים. הועדה המרכזית של בעלי המלאכה ליד הסתדרות הציונים הכלליים. פנייה לבעלי המלאכה בישראל להצטרף להסתדרות הציונים הכלליים
מפלגות. "צ" הסתדרות הציונים הכלליים. איור של שלמה המלך חובש כתר על ראשו ומצביע על מפעלים בתמנע
מפלגות. ברית הציונים הכלליים. הודעה על אסיפת עם בהשתתפות פ.ברנשטיין וא. שמורק, בנושא: המדינה היהודית. בית העם, תל אביב