תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
פתיחת הקונגרס הציוני הכ''ז. דברי זלמן שזר, מתוך תוכנית רדיו VO1\840\102
מושב הוועד הפועל הציוני. ועדת ההסתדרות הציונית בעניין הקונגרס הציוני העשרים ותשעה VO1\524\5
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: דיין, [?] קגן, [?] בורנשטיין, [?] שנקר, [?] פינקוס, [?] קרוניץ, [?] קיטרון VO1\723\27
מושב הוועד הפועל הציוני. ועדת ההסתדרות הציונית בעניין הקונגרס הציוני העשרים ותשעה VO1\524\4
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: מוקי צור, משה קגן, דוד דרקובר, ישראל קוטלוביץ, נחמן רדזיכובסקי VO1\723\20
מושב הוועד הפועל הציוני. ועדת ההסתדרות הציונית בעניין הקונגרס הציוני העשרים ותשעה VO1\524\2
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: מרדכי בראון, משה קיטרון, מרדכי בלנש, רוזה מוצקין, חיים בורנשטיין VO1\723\26
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: [?] קגן, איתן המרמן, [?] בזק, [?] שנקר VO1\723\22
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: [?] קיטרון, [?] פינקוס, [?] ריבלין, [?] קגן VO1\723\24
מושב הוועד הפועל הציוני. ועדת ההסתדרות הציונית בעניין הקונגרס הציוני העשרים ותשעה. בין הנואמים: רעיה יגלום, עזרה שפירא VO1\524\3
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: אדי ראוך, [?] קגן, [?] קיטרון VO1\723\21
מושב הוועד הפועל הציוני. ישיבת הוועדה להכנת הקונגרס הציוני. בין המשתתפים: [?] רובינשטיין, [?] אדלר, [?] שנקר, יעקב צור VO1\723\25