תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"Zionism and Israel. Publications in the Library of the Zionist Information Center \ הציונות וישראל. פרסומים במרכז לאינפורמציה", בהוצאת המרכז לאינפורמציה שעל יד המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים; דו"ח מודפס כרוך מאת הנהלת ההסתדרות העולמית לנשים ציונות לתקופת 1974 - 1976, הוגש לוועידה ה-17 של ויצ"ו עולמית, ירושלים, ינואר 1977 (137 עמ'); החלטות הקונגרס הציוני העולמי ה-30, ירושלים, 07-16.12.1982, בהוצאת המחלקה לארגון של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, 1983 1977- 1983 A625\21
סקירות, דו"חות, תזכירים והחלטות של הקונגרס הציוני ה-19 וה-20 וה-21 1935- 1939 J23\53
י.ו.או.ס.מ. (E.V.O.S.M.) - ההסתדרות המאוחדת של הנוער הציוני ברוסיה ("החבר" - "הסתדרות" - "קדימה"). החלטות משלחת חוץ של ההסתדרות בתל אביב, רשימות וקטעי עיתונים בעניין הקונגרס הציוני העולמי הי"ד בווינה 1925- 1925 F30\86
י.ו.או.ס.מ. (E.V.O.S.M.) - ההסתדרות המאוחדת של הנוער הציוני ברוסיה ("החבר" - "הסתדרות" - "קדימה"). חוזרים, הכרזות וקול קורא, החלטות, קטעי עיתונים בעניין הקונגרס הציוני העולמי ה-15 ופעילות י.ו.או.ס.מ. 1925- 1927 F30\87\2
סקירה על ההתפתחות החקלאית בארץ ישראל שהוגש לבאי הקונגרס הציוני הארבעה עשר 1925- 1925 S8\2240\1
ועד הבריאות של ההנהלה הציונית. דו"ח של ועד הבריאות שהוגש לקראת הקונגרס הציוני הט"ו, יוני 1927 1927- 1927 L53\11
פנקס המכיל רשימות מאת בן צבי בזמן הקונגרס הציוני השלושה עשר 1923- 1923 A116\47
ארכיון יהודה לייב אפל. 12 מכתבים ותעודות בעניין הקונגרס הציוני העולמי הראשון (בצירוף רשימה מפורטת של כל תעודות התיק בכתב ידו של יוסף קלויזנר) 1897- 1897 A9\69
משה זמורה במסגרת פעולותיו בהסתדרות הציונית כאב בית דין הכבוד של הקונגרס הציוני. תזכירים, בין היתר מאת מאיר גרוסמן, והתכתבות בעניין המשפט נגדו ופסק הדין. 1946- 1946 A215\138
משה זמורה במסגרת פעולותיו בהסתדרות הציונית כאב בית דין הכבוד של הקונגרס הציוני. התכתבות בעניין החנינה במשפט נגד מאיר גרוסמן. 1938- 1938 A215\140
עורך הדין משה זמורה כנציג חברת "סולל בונה בע"מ". תעודות בעניין הסמכות והחוזים בין בית הדין של הקונגרס הציוני לבין חברת "סולל בונה", ותביעות כספיות נגד החברה, בין היתר אשר הגיש נגדם א. בן דוד 1925- 1927 A215\399
ארכיון יצחק לייב גולדברג (1860 - 1935). התכתבות (העתק מכתב מאת גולדברג, 11 מכתבים נכנסים אליו), בעיקר מכתבים מאת נציגי הוועד הפועל הציוני ("ארץ ישראל - ועד הפועל של הקונגרס הציוני") אל גולדברג, בין היתר בעניין העיתון "Die Welt" ומצבו הכלכלי ואיסוף כספים למען קרן קימת לישראל (כל המכתבים בגרמנית) 1902- 1903 A9\129