תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני ה-30 של ווג'ס. החלטות שהתקבלו בעניין הנוער היהודי, מנהיגות צעירה ודור ההמשך 1988- 1988 F50\525
ישראל. התכתבות, דו"חות, פרוטוקולים ותזכירים בעניין פעילות בתחומי חינוך והסברה, פרויקטים למען יהודי ברית המועצות ויהודי ארצות ערב, הקונגרס הציוני ה-28, המכון להכשרת ולקליטת אקדמאיים מחו"ל בערד, סמינרים וכנסים, ענייני תקציב ומנהלה 1971- 1973 F50\558
חינוך, תרבות והסברה. דו"חות והתכתבות בעניין פעילות בתחומי חינוך ותרבות, עלייה וקליטה, הסברה, מנהיגות צעירה, ארגון הקונגרס הציוני וכנסים, פרסומים וענייני מנהלה 1969- 1971 F50\31
העותקי מכתבים, תזכירים ודו"חות של המחלקה המדינית והערבית של הסוכנות היהודית, וקטעי יומנם של דוד בן-גוריון ונציגי הנהלת הסוכנות היהודית בביקוריו בלונדון, בעיקר בעניין הוועדה המלכותית ותכנית החלוקה, ולקראת הקונגרס הציוני העולמי העשרים (עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית) 1937- 1937 A24\1171
ענייני הכנות לקראת הקונגרס הציוני העולמי הראשון. העתקי מכתבים מאת צבי בלקובסקי אל זאב בנימין הרצל; חוזר מאת לשכת הקונגרס, בחתימות הרצל ואוסר (עוזר) קוקש אל בלקובסקי (מאי 1897); מכתב מאת י.[יוסף?] זיידנר, וינה, אל בלקובסקי (27.05.1897) 1896- 1897 A171\18
מכתבים, תזכירים ותעודות בעניין פעילות אגודות "ציוני ציון", כולל חוזרים מאת מרכז "ציוני ארץ ישראל" בוורשה, "ציוני ציון" בברלין, החלטות "ציוני ציון" בברן ובאזל לקראת הקונגרס הציוני השביעי, אל מנחם אוסישקין (עברית, רוסית) 1903- 1913 A24\837
התכתבות, כולל מכתבים וגלויות, בין איזידור שליט לבין אישים שונים, ביניהם עוזר קוקש (Oser Kokesch), נציגי "ארץ ישראל" - ועד הפועל של הקונגרס הציוני, וינה, Verlagsanstalt fuer juedische Wissenschaft und Litteratur בברלין, מערכת כתב העת "Juedische Moderne", ברלין, Politischer Volksverein בווינה, ואחרים 1896- 1899 A196\7
מכתבים, תזכירים, מברקים אל מנחם אוסישקין מאת נציגי מוסדות ציוניים לקראת הקונגרס הציוני העולמי העשרים, ובעניין 40 שנה לקונגרס הציוני הראשון, והוצעות לפתרון הסכסוך היהודי - ערבי, מכתבי תמיכה בעמדתו של אוסישקין נגד תכנית החלוקה מאת הרב י.ה.[יצחק אייזיק הלוי] הרצוג, הרב משה גסטר, הרב מאיר ברלין, גדליהו וילבושביץ', מאיר יערי, קולונל פאטרסון, רוברט סולד, מניה שוחט (וילבושביץ'), יוסף קלאוזנר (קלויזנר), אברהם קצנלסון ואחרים (בעיקר עברית וגרמנית) 1937- 1937 A24\1170
מכתבים וגלויות אל יהושע אייזנשטדט-ברזילי מאת אישים ומוסדות שונים ביניהם מנחם אוסישקין ומאיר דיזנגוף, בענייני היישוב ובעניינים פרטיים, בין השאר בעניין פעילות חובבי ציון באודסה ובענייני הוועד הפועל של הקונגרס הציוני, בצירוף אישורים וחשבונות 1905- 1906 A25\131
פתיחת הקונגרס הציוני הכ''ז. דברי זלמן שזר, מתוך תוכנית רדיו VO1\840\102
תוכנית הבחירות לקראת הקונגרס הציוני, פרוטוקולים והתכתבות בנוגע להפצת "השקל" 1939- 1939 A376\354
מכתבים שונים אל ומאת פריץ ברנשטיין, קטעי עיתונות בדבר הקונגרס הציוני הכ"א באוגוסט 1939 , מכתבים מאהרנפלד, דין וחשבון על פעולות הקונסוליה ההולנדית בתל-אביב בדבר קרן לתמיכה ביוצאי הולנד בא"י, מכתבים מאת אלישבע פליסהאואר, מברית ציוני הולנד, ממערכת "Joodse Wachter", מברקים, מכתבי ברנשטיין לרעייתו, עמנואל נוימן, ברית הציונים הכלליים חיפה, 1939- 1943 A309\50