תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים שונים אל ומאת פריץ ברנשטיין, קטעי עיתונות בדבר הקונגרס הציוני הכ"א באוגוסט 1939 , מכתבים מאהרנפלד, דין וחשבון על פעולות הקונסוליה ההולנדית בתל-אביב בדבר קרן לתמיכה ביוצאי הולנד בא"י, מכתבים מאת אלישבע פליסהאואר, מברית ציוני הולנד, ממערכת Joodse Wachter, מברקים, מכתבי ברנשטיין לרעייתו, עמנואל נוימן, ברית הציונים הכלליים חיפה, 1939- 1943 A309\50
מכתב מאת ועד הפועל של הקונגרס הציוני בווינה אל אגודת הסטודנטים הציוניים "קדימה", וינה (03.11.1897, בחתימות תאודור הרצל ועוזר קוקש) 1897- 1897 A368\3\2
ועדת המומחים לארץ ישראל בראשותו של אלבוד מיד (Elwood Mead). תזכירים, הצהרות, תכניות, מאמרים והתכתבות בין מרק שוורץ, ניו יורק - ירושלים, לבין נציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובארצות הברית, ביניהם לאונרד שטיין בשם ההנהלה הציונית בלונדון, אנשי האקדמיה באוניברסיטאות ארצות הברית, בפרט באוניברסיטת קליפורניה, הוועדה המשותפת לחקירת ארץ ישראל בירושלים, לשכת הקונגרס הציוני החמישה עשר בבזל, משרדים ממשלתיים ומוסדות ממלכתיים בוושינגטון וניו יורק 1927- 1928 A253\9
ענייני בית דין הקונגרס הציוני ועבודתו של חיים קרונגולד - חבר בית דין הקונגרס ופרקליט ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות, דו"חות ותזכירים, זכרון דברים וכתב הטענות מאת בית הדין, בפרט בעניין בקשת האגוד העולמי של הציוניים הכלליים לפירוש החוקה ובקשת הפרקליט לביטול הוראות של "תקנות הבחירות לקונגרס הציוני"; החלטות מושב הוועד הפועל הציוני בירושלים - המושב הרביעי אחרי הקונגרס הכ"ה במרץ 1963 - הוועדה לקביעת מספר הצירים בקונגרס הכ"ו 1964- 1967 A307\7
המשרד בווינה של אגודת הסטודנטים הציוניים "קדימה". העתקי מכתב מאת ועד הפועל של הקונגרס הציוני בווינה אל חברי אגודת "קדימה", בחתימות תאודור הרצל ועוזר קוקש, 03.11.1897 (העתק בכתב מכונה ובהדפסת צילום, המקור שמור בארכיון הרצל) 1897- 1897 A368\3\1
הצעות לקיום הקונגרס הציוני הכ''ב בארץ ישראל. בחינה של מקומות מתאימים בארץ ביניהם תאטרון 'הבימה' בתל אביב וסמינר למורים בבית הכרם 1945- 1946 S14\14
ענייני בית דין הקונגרס הציוני ועבודתו של חיים קרונגולד - פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות, דו"חות ותזכירים מאת קרונגולד, רשימות שונות, אישורי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, זכרון דברים וסיכומי ישיבות של בית דין הקונגרס בהשתתפותו של קרונגולד, פסקי דין של בית דין הקונגרס; חוברות בעברית ובאנגלית: "החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית" \ "The Constitution of the World Zionist Organization" 1956- 1967 A307\5
הרצאות של בנימין יפה במסיבה לכבוד צאצאי משתתפי הקונגרס הציוני הראשון 1968 A363\82
תעודות בעניין כנס בבית הנשיא זלמן שז"ר של צאצאי משתתפי הקונגרס הציוני הראשון, בין היתר קטעי עיתונים והרצאתו של בנימין יפה, י' כסלו תשכ"ח 12.12.1967 1967 A363\178
התכתבות לקראת השתתפותו של פרץ ברנשטיין בקונגרס הציוני ה-20 בציריך וכרטיס המשתתף שלו, מכתבי הברית העולמית של הציונים הכלליים לקראת הקונגרס, מכתב התאחדות האיכרים ברמתיים, יחסי רוב-מיעוט בהסתדרות הציונית ומכתב של ברנשטיין לציוני הולנד בעקבות הקונגרס ומכתב של סלי דה בר לאחר הקונגרס 1937- 1937 A309\37
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. תקנות של בית דין הקונגרס, כולל טיוטות והתכתבות בעניין התקנות; והתכתבות בין חיים קרונגולד לבין המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים בעניין צירוף ברית חירות הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) להנהלה הציונית, שנת 1962; פרוטוקולים של ישיבות בית הדין שהתקיימו במשרדי הסוכנות היהודית; העתקי מסמכי בית הדין בעניין טענות ברית חרות - הצה"ר; חוזרים ופרסומים מאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית בעניין לוח זמנים והוראות לוועדות קלפי; רשימת חברי הוועדה המרכזית וממלאי מקומם 1962- 1967 A307\12
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות בין עורך הדין חיים קרונגולד לבין מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית; זכרון דברים וסיכומי פרוטוקולים של ישיבות הקונגרס בהשתתפות קרונגולד, ממלא מקום אב בית הדין; סיכומי פרוטוקולים של ישיבות חברי הנהלת הסוכנות היהודית עם אסירי ציון מרומניה; קורות חיים; העתקי מכתבים ואישורים בענייני פעילות בית הדין 1957- 1961 A307\6