תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הרצאות של בנימין יפה במסיבה לכבוד צאצאי משתתפי הקונגרס הציוני הראשון 1968 A363\82
מכתבים אל ארתור הנטקה מאת יחיאל צ'לנוב, חבר ועד הפועל של הקונגרס הציוני, מוסקבה - ברלין, בדבר מנדט לקונגרס ה-8 ותרומות לאגודת "בצלאל" בברלין 1905- 1908 A11\87
מכתבים אל ארתור הנטקה מאת הרמן שטרוק (Hermann Struck), ברלין (מסודרים לפי נושאים ותאריכים) 1905- 1911 A11\91
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. תקנות של בית דין הקונגרס, כולל טיוטות והתכתבות בעניין התקנות; והתכתבות בין חיים קרונגולד לבין המחלקה לארגון של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים בעניין צירוף ברית חירות הצה"ר (ציונים רוויזיוניסטים) להנהלה הציונית, שנת 1962; פרוטוקולים של ישיבות בית הדין שהתקיימו במשרדי הסוכנות היהודית; העתקי מסמכי בית הדין בעניין טענות ברית חרות - הצה"ר; חוזרים ופרסומים מאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרביעית בעניין לוח זמנים והוראות לוועדות קלפי; רשימת חברי הוועדה המרכזית וממלאי מקומם 1962- 1967 A307\12
תעודות (העתקים בצילום) על פעולות הוועד האודסאי של "חובבי ציון": תכנית של נשף בעיר צאריצין לטובת הוועד (12.01.1902); חוזר מאת הוועד (נובמבר 1906); מברק מאת גורביץ בשם הקונגרס הציוני השביעי אל אליהו ברלין, בדבר נצחונם של "ציוני ציון" (1905) 1902- 1906 A308\57
ענייני בית דין הקונגרס הציוני ועבודתו של חיים קרונגולד - חבר בית דין הקונגרס ופרקליט ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות, דו"חות ותזכירים, זכרון דברים וכתב הטענות מאת בית הדין, בפרט בעניין בקשת האגוד העולמי של הציוניים הכלליים לפירוש החוקה ובקשת הפרקליט לביטול הוראות של "תקנות הבחירות לקונגרס הציוני"; החלטות מושב הוועד הפועל הציוני בירושלים - המושב הרביעי אחרי הקונגרס הכ"ה במרץ 1963 - הוועדה לקביעת מספר הצירים בקונגרס הכ"ו 1964- 1967 A307\7
מכתב מאת יחיאל צ'לנוב, חבר הוועד הפועל של הקונגרס הציוני, אל אליהו ברלין בצאריצין בעניין קרן הרצל ומשלוח פרסומים ציוניים (מוסקבה, 08.02.1906, רוסית, העתק בצילום); כרטיס ביקור של יוסף שפרינצק (יפו - תל אביב, העתק בצילום); תכנית הצגה על ידי תלמידי הגימנסיה העברית "הרצליה", יפו (י"ד תמוז תרע"ב, העתק בצילום); הזמנות מאת אגודות תלמידי הגימנסיה "הדור הצעיר" ביפו, ומאת משה שרתוק (עברית, העתקים בצילום) 1906- 1912 A308\58
ענייני בית דין הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות בין עורך הדין חיים קרונגולד לבין מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית; זכרון דברים וסיכומי פרוטוקולים של ישיבות הקונגרס בהשתתפות קרונגולד, ממלא מקום אב בית הדין; סיכומי פרוטוקולים של ישיבות חברי הנהלת הסוכנות היהודית עם אסירי ציון מרומניה; קורות חיים; העתקי מכתבים ואישורים בענייני פעילות בית הדין 1957- 1961 A307\6
ענייני בית דין הקונגרס הציוני ועבודתו של חיים קרונגולד - פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית. התכתבות, דו"חות ותזכירים מאת קרונגולד, רשימות שונות, אישורי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, זכרון דברים וסיכומי ישיבות של בית דין הקונגרס בהשתתפותו של קרונגולד, פסקי דין של בית דין הקונגרס; חוברות בעברית ובאנגלית: "החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית" \ "The Constitution of the World Zionist Organization" 1956- 1967 A307\5
הקונגרס הציוני השבעה עשר 1931- 1931 S30\638
פרוטוקולים של הקונגרס הציוני התשעה עשר 1935- 1936 S53\278\3
הקונגרס הציוני העשרים 1936- 1937 S53\278\4