תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אגרות וחוזרי אינפורמציה קבועים בספרדית מאת יעקב צור, ראש מחלקת ההסברה, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות בעולם, בענייני ההסדרים החדשים בנוגע לאירגון, הקונגרס הציוני הקרוב בירושלים, ועבודת המגבית בארצות הברית (19.04.1960 - 01.07.1960), בצירוף מכתב מאת משה ריבלין בשם הנהלת מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית אל ראשי הפדרציות הציוניות (18.05.1960) 1960- 1960 A326\349
התכתבות, סקירות ותזכירים, דו"חות, זכרון דברים מישיבות, הזמנות לטקסים, דפי מידע וקטעי עיתונים בעניין פעילותו הציבורית של משה קול למען הסברה, יחסי ציבור, תרבות וחינוך בישראל ובחוץ לארץ. בין המתכתבים: מבקר המדינה יצחק נבנצל, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל אברהם (בומה) שביט, פסח שינדלר בשם המרכז ליהדות קונסרבטיבית בישראל, ראש עיריית תל אביב שלמה להט, ראש המועצה המקומית כפר פקיעין סאלח כיר, נציגי הלשכה הממשלתית לתיירות, ארכיון ומוזיאון לתיאטרון בירושלים, הפדרציה העולמית של יהודי פולין, המרכז הירושלמי לאחווה בין-לאומית, "קהילת מבקשי דרך" בירושלים, "שער ישוב" - מושב עובדים של "העובד הציוני", הוועדה הפוליטת של קיבוצי תנועת "הנוער הציוני", "יד דוד טלעזר" בתל אביב, ההנהגה הארצית של תנועת "הנוער הציוני" בישראל, מרכז תרבות העמים לנוער בירושלים, מרכז "האינטרנציונל הליברלי" בלונדון, מרכז תנועת העבודה הליברלית בתל אביב, משרדי הקונגרס היהודי העולמי בתל אביב, ניו יורק, שיקגו, פריס ולונדון, נשיאות הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות, מזכירות כפר גליקסון, אוניברסיטאות תל אביב, חיפה ובאר שבע, הוצאות הספרים, מערכות העיתונים ואנשים פרטיים שונים (מאי 1978 - פברואר 1979) 1978- 1979 A379\157
התכתבות בעניין הקונגרס הציוני ה-26, סדר יום, תזכירים, דוחות וחומרי הכנה, נאומים, החלטות, רשימות נציגים ופרוטוקולים 1963- 1965 S80\176
התכתבות בין משה קול, ירושלים, לבין מוסדות שונים ואנשים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ, קטעי עיתונים ודברי דפוס בענייני החינוך והתרבות ובעניינים פרטיים. בין היתר התכתבות בדבר פעילותו של משה קול - יושב ראש ההנהלה של ארכיון ומוזיאון לתיאטרון. בין המתכתבים: ראש העיר טדי קולק, ניסים גאון בשם הפדרציה העולמית של קהילות הספרדים (World Sephardi) בז'נבה, גוטסמן - מנהל כללי "עליית נוער" של הסוכנות היהודית, פיליפ קלוצ'ניק בשם הקונגרס היהודי העולמי, דוד מושין בשם מכון וייצמן למדע ברחובות, נציגי אוניברסיטאות בישראל, משקי "העובד הציוני" בתל אביב, המפלגה הליברלית של קנדה באוטווה (ספטמבר - אוקטובר 1979) 1979- 1979 A379\69
התכתבות בעיקר בענייני פניות אישיות ומוסדיות בנושאים שונים, בין היתר בעניין בית התפוצות, הקונגרס הציוני ה-27 , ארגון "בני ברית שלום" , השילומים ליהודי תוניס ומכתבי תמיכה בנחום גולדמן 1967- 1968 S80\20
התכתבות, חוזרים, תזכירים, סיכומי פגישות, דו"חות המבקרים, קטעי עיתונים, תכניות בעניין המפעל "משואה" - "Massua" ("יד לחברי הנוער הציוני הכללי בשואה ובמרי בתל יצחק" ו"המוזיאון לדואר השואה" בקיבוץ תל יצחק), ינואר - נובמבר 1982 (משה קול - יושב ראש הנהלת "משואה"). בין המתכתבים: ראש הממשלה מנחם בגין; נציגי מזכירות הקיבוץ תל יצחק והנהלת "משואה" בתל יצחק, בפרט מנחם וירט - מנהל כללי של "משואה"; אריה דולצ'ין; עזריאל לוי; ג'רי הוכבאום - מנהל קרן הזכרון Memorial Foundation for Jewish Culture בניו יורק; צבי שנר בשם המוזיאון "בית לוחמי הגיטאות"; בנימין גריי - נשיא הקונגרס האמריקאי של יהודי פולין, לוס אנג'לס; מאיר גוטסמן - מנהל כללי של "עליית הנוער" בתל אביב 1982- 1982 A379\61
התכתבות בעניין הקונגרס הציוני, סדר יום, תזכירים, דוחות, הרצאות, החלטות ורשימות נציגים בעניין בעיקר הקונגרס הציוני ה-25 ובעניין הקונגרס הציוני ה-24 1956- 1961 S80\175
אגרות וחוזרי אינפורמציה קבועים באנגלית מאת יעקב צור, ראש מחלקת ההסברה, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות בעולם, בענייני ההסדרים החדשים בנוגע לאירגון, הקונגרס הציוני הקרוב בירושלים, ועבודת המגבית בארצות הברית (06.03.1960 - 03.07.1960), בצירוף מכתב חוזר מאת משה ריבלין בשם הנהלת מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות (18.05.1960) 1960- 1960 A326\347
קטעי העיתון "דבר" (כ"ד בטבת תשכ"ה - 29.12.1964) המכילים מאמרים בנושא "הקונגרס הציוני הכ"ד - ירושלים, תשכ"ה", כולל מאמר מאת יעקב צור "ציונות נוסח 1964" 1964- 1964 A326\353
דברי דפוס בנושאים ציוניים שונים, בתוכם: הועדת ההנהלה הציונית על מלחמת השפות (1914), הגדוד העברי באנגליה (1917), פניית הרב קוק לקונגרס הציוני ה-י"ג (1922), נאום מאת חיים וייצמן בבוסטון (1906), חגיגת יובל השלושים של הקונגרס הציוני הראשון (1927) 1906- 1927 A30\108
אגרות וחוזרי אינפורמציה קבועים ביידיש מאת יעקב צור, ראש מחלקת ההסברה, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות בעולם, בענייני ההסדרים החדשים בנוגע לאירגון, הקונגרס הציוני הקרוב בירושלים, ועבודת המגבית בארצות הברית (ה' אדר תש"ך - ט' תמוז תש"ך, 04.03.1960 - 04.07.1960), בצירוף מכתב חוזר מאת משה ריבלין בשם הנהלת מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות (18.05.1960) 1960- 1960 A326\346
אגרות וחוזרי אינפורמציה קבועים בצרפתית מאת יעקב צור, ראש מחלקת ההסברה, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות בעולם, בענייני ההסדרים החדשים בנוגע לאירגון, הקונגרס הציוני הקרוב בירושלים, ועבודת המגבית בארצות הברית (06.03.1960 - 04.07.1960), בצירוף מכתב חוזר מאת משה ריבלין בשם הנהלת מחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית, אל ראשי הפדרציות הציוניות (20.05.1960) 1960- 1960 A326\348