תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
4 מכתבים חוזרים מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בווינה אל מנחם אוסישקין בעניין שיתוף פעולה בין ההסתדרות הציונית ברוסיה לבין ועד הפועל בהכנת הקונגרס הציוני החמישי, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 28.09.1901 - 09.11.1901 (תעודות מס' 620, 621, 631) A24\664-1t
6 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 11.04.1902 - 24.04.1902 (תעודות מס' 712, 715, 716, 719, 777, 800) A24\673-10t
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון בקשר למצבם של הפועלים היהודיים בארץ ישראל, והודעה על הקונגרס הציוני החמישי 26-29.12.1901 בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 23-28.08.1901 (תעודות מס' 569, 570) A24\663-4t
מכתב חוזר בהכפלה מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון והכנת הקונגרס הציוני החמישי בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודה מס' 822) A24\665-3t
3 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, אחד מהם נשלח אישית על שם מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 08-09.03.1902 (תעודות מס' 536, 537, 540) A24\671-7t
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, בפרט בקשר לפעילות של "אוצר התיישבות היהודים", גרמנית, 02-13.02.1902 (תעודות מס' 310, 372) A24\669-5t
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 27-29.01.1902 (תעודות מס' 276, 284) A24\668-5t
4 מכתבים חוזרים ומברק מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכירים אוסר (עוזר) קוקש ואוסקר מרמורק, וינה, שנשלח אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין "תכנית באזל" לקראת הקונגרס הציוני, גרמנית, 03.02.1899 - 24.02.1899 (תעודות מס' 67, 93, 111, 134) A24\629-12t
מכתב מאת גרגורי בלקובסקי, מורשה גליל סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין החלטת המערכת של כתב העת "בודושנוסט" ("Budushnost'") לפרסם חומרים על הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, רוסית (תעודה מס' 184) A24\652-64t
מכתבים חוזרים מס' 1-2 מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בעניין הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בבאזל בדצמבר 1901, בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכיר אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודות מס' 204, 205) A24\668-4t
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח A13\409-1t
מכתב מאת יצחק לייב גולדברג, מורשה גליל וילנה וחבר ועד הפועל הציוני של הקונגרס הציוני, אל מנחם אוסישקין בעניין רצונו של הרב ריינס ליסד ארגון של ציונים חרדים "שלומי אמוני ציון" והתנגדות של גולדברג ליסוד ה"מזרחי" (תעודה מס' 621) A24\672-59t
תיאור:
4 מכתבים חוזרים מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בווינה אל מנחם אוסישקין בעניין שיתוף פעולה בין ההסתדרות הציונית ברוסיה לבין ועד הפועל בהכנת הקונגרס הציוני החמישי, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 28.09.1901 - 09.11.1901 (תעודות מס' 620, 621, 631)
סימול: A24\664-1t
תיאור:
6 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 11.04.1902 - 24.04.1902 (תעודות מס' 712, 715, 716, 719, 777, 800)
סימול: A24\673-10t
תיאור:
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון בקשר למצבם של הפועלים היהודיים בארץ ישראל, והודעה על הקונגרס הציוני החמישי 26-29.12.1901 בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 23-28.08.1901 (תעודות מס' 569, 570)
סימול: A24\663-4t
תיאור:
מכתב חוזר בהכפלה מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון והכנת הקונגרס הציוני החמישי בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודה מס' 822)
סימול: A24\665-3t
תיאור:
3 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, אחד מהם נשלח אישית על שם מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 08-09.03.1902 (תעודות מס' 536, 537, 540)
סימול: A24\671-7t
תיאור:
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, בפרט בקשר לפעילות של "אוצר התיישבות היהודים", גרמנית, 02-13.02.1902 (תעודות מס' 310, 372)
סימול: A24\669-5t
תיאור:
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 27-29.01.1902 (תעודות מס' 276, 284)
סימול: A24\668-5t
תיאור:
4 מכתבים חוזרים ומברק מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכירים אוסר (עוזר) קוקש ואוסקר מרמורק, וינה, שנשלח אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין "תכנית באזל" לקראת הקונגרס הציוני, גרמנית, 03.02.1899 - 24.02.1899 (תעודות מס' 67, 93, 111, 134)
סימול: A24\629-12t
תיאור:
מכתב מאת גרגורי בלקובסקי, מורשה גליל סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין החלטת המערכת של כתב העת "בודושנוסט" ("Budushnost'") לפרסם חומרים על הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, רוסית (תעודה מס' 184)
סימול: A24\652-64t
תיאור:
מכתבים חוזרים מס' 1-2 מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בעניין הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בבאזל בדצמבר 1901, בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכיר אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודות מס' 204, 205)
סימול: A24\668-4t
תיאור:
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח
סימול: A13\409-1t
תיאור:
מכתב מאת יצחק לייב גולדברג, מורשה גליל וילנה וחבר ועד הפועל הציוני של הקונגרס הציוני, אל מנחם אוסישקין בעניין רצונו של הרב ריינס ליסד ארגון של ציונים חרדים "שלומי אמוני ציון" והתנגדות של גולדברג ליסוד ה"מזרחי" (תעודה מס' 621)
סימול: A24\672-59t
4 מכתבים חוזרים מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בווינה אל מנחם אוסישקין בעניין שיתוף פעולה בין ההסתדרות הציונית ברוסיה לבין ועד הפועל בהכנת הקונגרס הציוני החמישי, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 28.09.1901 - 09.11.1901 (תעודות מס' 620, 621, 631)
6 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 11.04.1902 - 24.04.1902 (תעודות מס' 712, 715, 716, 719, 777, 800)
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון בקשר למצבם של הפועלים היהודיים בארץ ישראל, והודעה על הקונגרס הציוני החמישי 26-29.12.1901 בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית, 23-28.08.1901 (תעודות מס' 569, 570)
מכתב חוזר בהכפלה מאת ועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בעניין החלטות הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון והכנת הקונגרס הציוני החמישי בבאזל, בחתימותם של תיאודור הרצל ומזכיר הוועד הפועל אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודה מס' 822)
3 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, אחד מהם נשלח אישית על שם מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 08-09.03.1902 (תעודות מס' 536, 537, 540)
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, בפרט בקשר לפעילות של "אוצר התיישבות היהודים", גרמנית, 02-13.02.1902 (תעודות מס' 310, 372)
2 מכתבים חוזרים מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל", וינה, בחתימותם של תיאודור הרצל ואוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), מזכיר הוועד, בעניין מימוש תכניות של הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בדצמבר 1901 בבאזל, גרמנית, 27-29.01.1902 (תעודות מס' 276, 284)
4 מכתבים חוזרים ומברק מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכירים אוסר (עוזר) קוקש ואוסקר מרמורק, וינה, שנשלח אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין "תכנית באזל" לקראת הקונגרס הציוני, גרמנית, 03.02.1899 - 24.02.1899 (תעודות מס' 67, 93, 111, 134)
מכתב מאת גרגורי בלקובסקי, מורשה גליל סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין החלטת המערכת של כתב העת "בודושנוסט" ("Budushnost'") לפרסם חומרים על הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, רוסית (תעודה מס' 184)
מכתבים חוזרים מס' 1-2 מאת הוועד הפועל הציוני של אגודות "ארץ ישראל" בעניין הקונגרס הציוני החמישי, שעבר בבאזל בדצמבר 1901, בחתימותם של תיאודור הרצל והמזכיר אוסר (עוזר) קוקש (Kokesch), גרמנית (תעודות מס' 204, 205)
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח
מכתב מאת יצחק לייב גולדברג, מורשה גליל וילנה וחבר ועד הפועל הציוני של הקונגרס הציוני, אל מנחם אוסישקין בעניין רצונו של הרב ריינס ליסד ארגון של ציונים חרדים "שלומי אמוני ציון" והתנגדות של גולדברג ליסוד ה"מזרחי" (תעודה מס' 621)