תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת לייב יפה מהקונגרס הציוני העשרים ושניים אל אברהם אוליצור בענייני הקונגרס בבזל ובעניינים אישיים A195\52-2t
הזמנה מודפסת בחתימתו של שמעון בודנהיימר, נשיא הקונגרס השביעי הבינלאומי לתולדות המדע, ירושלים, לכבוד טקס הפתיחה של הקונגרס שהתקיים באולם הגדול של ימק"א ביום שלישי, 04.08.1953 A624\1-4t
"An Adress to the Zionist Congress, December 1987", הרצאה מאת חנה בודנהיימר לבני הקונגרס הציוני בישיבת הפתיחה (08.12.1987) A624\5-5t
"Canadian Jewish Population Studies". בולטין מאת The Jewish Community in Canada, בהוצאת הקונגרס היהודי בקנדה, מונטריאול. כרך 2, גליון מס' 2 (מכיל חומר על פעילות הקהילה היהודית בקנדה בשנים 1931 - 1961 A625\6-2t
החלטות הקונגרס ה-15, ערד F50\390-2t
תזכיר מאת התאחדות בעלי התעשייה שהוגש לנשיאות הקונגרס הציוני התשעה עשר S8\2304\1-4t
העתק של מכתב מאת אלתר דרויאנוב, תל אביב, אל מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (א' תמוז תרצ"א - 25.06.1933) A10\18-3t
מכתב מאת אלתר דרויאנוב, יושב ראש "ברית ראשונים", וא.[אריה?] מזא"ה, מזכיר "ברית ראשונים", אל ההנהלה הציונית בלונדון, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (תל אביב, ב' תמוז תרצ"ג - 27.06.1933) A10\18-1t
דיווח מאת הקונגרס היהודי העולמי על מצב היהודים בעולם A116\70\2-3t
מכתב מאת מזכיר לשם כבוד של "IGUL", Alumni Association of Zionist Fraternities of Austrian Universities (לונדון - סידני - ניו יורק - תל אביב), אל מזכיר המחלקה הבריטית של הקונגרס היהודי העולמי, בעניין הוועד היהודי האוסטרי - Austrian Jewish Committee (לונדון, 28.03.1944) A280\56-2t
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897) A9\205-9t
מכתב חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, חבר ועד הפועל המצומצם של הקונגרס הציוני וראש הוועד חברת יישוב ארץ ישראל, אודיסה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין רכישת חותמים ל"השילוח" (ראש חודש אדר תרס"ט) A9\110\1-1t
תיאור:
מכתב מאת לייב יפה מהקונגרס הציוני העשרים ושניים אל אברהם אוליצור בענייני הקונגרס בבזל ובעניינים אישיים
סימול: A195\52-2t
תיאור:
הזמנה מודפסת בחתימתו של שמעון בודנהיימר, נשיא הקונגרס השביעי הבינלאומי לתולדות המדע, ירושלים, לכבוד טקס הפתיחה של הקונגרס שהתקיים באולם הגדול של ימק"א ביום שלישי, 04.08.1953
סימול: A624\1-4t
תיאור:
"An Adress to the Zionist Congress, December 1987", הרצאה מאת חנה בודנהיימר לבני הקונגרס הציוני בישיבת הפתיחה (08.12.1987)
סימול: A624\5-5t
תיאור:
"Canadian Jewish Population Studies". בולטין מאת The Jewish Community in Canada, בהוצאת הקונגרס היהודי בקנדה, מונטריאול. כרך 2, גליון מס' 2 (מכיל חומר על פעילות הקהילה היהודית בקנדה בשנים 1931 - 1961
סימול: A625\6-2t
תיאור:
החלטות הקונגרס ה-15, ערד
סימול: F50\390-2t
תיאור:
תזכיר מאת התאחדות בעלי התעשייה שהוגש לנשיאות הקונגרס הציוני התשעה עשר
סימול: S8\2304\1-4t
תיאור:
העתק של מכתב מאת אלתר דרויאנוב, תל אביב, אל מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (א' תמוז תרצ"א - 25.06.1933)
סימול: A10\18-3t
תיאור:
מכתב מאת אלתר דרויאנוב, יושב ראש "ברית ראשונים", וא.[אריה?] מזא"ה, מזכיר "ברית ראשונים", אל ההנהלה הציונית בלונדון, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (תל אביב, ב' תמוז תרצ"ג - 27.06.1933)
סימול: A10\18-1t
תיאור:
דיווח מאת הקונגרס היהודי העולמי על מצב היהודים בעולם
סימול: A116\70\2-3t
תיאור:
מכתב מאת מזכיר לשם כבוד של "IGUL", Alumni Association of Zionist Fraternities of Austrian Universities (לונדון - סידני - ניו יורק - תל אביב), אל מזכיר המחלקה הבריטית של הקונגרס היהודי העולמי, בעניין הוועד היהודי האוסטרי - Austrian Jewish Committee (לונדון, 28.03.1944)
סימול: A280\56-2t
תיאור:
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897)
סימול: A9\205-9t
תיאור:
מכתב חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, חבר ועד הפועל המצומצם של הקונגרס הציוני וראש הוועד חברת יישוב ארץ ישראל, אודיסה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין רכישת חותמים ל"השילוח" (ראש חודש אדר תרס"ט)
סימול: A9\110\1-1t
מכתב מאת לייב יפה מהקונגרס הציוני העשרים ושניים אל אברהם אוליצור בענייני הקונגרס בבזל ובעניינים אישיים
הזמנה מודפסת בחתימתו של שמעון בודנהיימר, נשיא הקונגרס השביעי הבינלאומי לתולדות המדע, ירושלים, לכבוד טקס הפתיחה של הקונגרס שהתקיים באולם הגדול של ימק"א ביום שלישי, 04.08.1953
"An Adress to the Zionist Congress, December 1987", הרצאה מאת חנה בודנהיימר לבני הקונגרס הציוני בישיבת הפתיחה (08.12.1987)
"Canadian Jewish Population Studies". בולטין מאת The Jewish Community in Canada, בהוצאת הקונגרס היהודי בקנדה, מונטריאול. כרך 2, גליון מס' 2 (מכיל חומר על פעילות הקהילה היהודית בקנדה בשנים 1931 - 1961
החלטות הקונגרס ה-15, ערד
תזכיר מאת התאחדות בעלי התעשייה שהוגש לנשיאות הקונגרס הציוני התשעה עשר
העתק של מכתב מאת אלתר דרויאנוב, תל אביב, אל מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (א' תמוז תרצ"א - 25.06.1933)
מכתב מאת אלתר דרויאנוב, יושב ראש "ברית ראשונים", וא.[אריה?] מזא"ה, מזכיר "ברית ראשונים", אל ההנהלה הציונית בלונדון, בענייני ההסתדרות הציונית העולמית ודחיית הקונגרס הציוני (תל אביב, ב' תמוז תרצ"ג - 27.06.1933)
דיווח מאת הקונגרס היהודי העולמי על מצב היהודים בעולם
מכתב מאת מזכיר לשם כבוד של "IGUL", Alumni Association of Zionist Fraternities of Austrian Universities (לונדון - סידני - ניו יורק - תל אביב), אל מזכיר המחלקה הבריטית של הקונגרס היהודי העולמי, בעניין הוועד היהודי האוסטרי - Austrian Jewish Committee (לונדון, 28.03.1944)
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897)
מכתב חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, חבר ועד הפועל המצומצם של הקונגרס הציוני וראש הוועד חברת יישוב ארץ ישראל, אודיסה, אל יהודה לייב ליבנשטיין, לודז', בעניין רכישת חותמים ל"השילוח" (ראש חודש אדר תרס"ט)