תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני S36\69-2t
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות S36\103-4t
תיאור מעמד פתיחת הקונגרס הציוני ה-כג וחלק מתוכנית הפתיחה S36\52-2t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, הקצבות: הקונגרס הציוני הישראלי הראשון, ברית עברית עולמית (כנס מילאנו), מורשת יגאל אלון, מכון לחקר המדבר KKL5\68603\1-12t
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי S36\69-1t
תזכיר מאת הקונגרס היהודי האמריקאי בעקבות ועדת חקירה על מאורעות תרפ"ט, נשלח אל חיים וייצמן S45\68-3t
נאום מאת שר התיירות משה קול בישיבה ד' של הקונגרס הציוני הכ"ח, 19.01.1972 (העתק בצילום, מודפס במכונת כתיבה) A379\109-12t
העתק פנייה של האגוד העולמי של הציונים הכללים אל בית דין הקונגרס של ההסתדרות הציונית העולמית בענייני בחירות S80\222-4t
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית S80\228-2t
העתק מכתב יוצא מאת הרב מאיר ברלין אל בנציון מוסינזון בעניין יחסי ההנהלה הציונית והחלטות הקונגרס הציוני, 28.11.1929 S45\28-1t
תדפיס מאמר מאת ישראל גולדשטיין "להערכת הקונגרס הציוני הכ"ה" פורסם ב-"גשר" רבעון לשאלות חיי האומה S80\175-2t
מזכר מאת "קול ירושלים האנטי-קומוניסטי" בעניין הקונגרס האנטי קומוניסטי הראשון S36\62-3t
תיאור:
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני
סימול: S36\69-2t
תיאור:
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות
סימול: S36\103-4t
תיאור:
תיאור מעמד פתיחת הקונגרס הציוני ה-כג וחלק מתוכנית הפתיחה
סימול: S36\52-2t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, הקצבות: הקונגרס הציוני הישראלי הראשון, ברית עברית עולמית (כנס מילאנו), מורשת יגאל אלון, מכון לחקר המדבר
סימול: KKL5\68603\1-12t
תיאור:
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי
סימול: S36\69-1t
תיאור:
תזכיר מאת הקונגרס היהודי האמריקאי בעקבות ועדת חקירה על מאורעות תרפ"ט, נשלח אל חיים וייצמן
סימול: S45\68-3t
תיאור:
נאום מאת שר התיירות משה קול בישיבה ד' של הקונגרס הציוני הכ"ח, 19.01.1972 (העתק בצילום, מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A379\109-12t
תיאור:
העתק פנייה של האגוד העולמי של הציונים הכללים אל בית דין הקונגרס של ההסתדרות הציונית העולמית בענייני בחירות
סימול: S80\222-4t
תיאור:
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית
סימול: S80\228-2t
תיאור:
העתק מכתב יוצא מאת הרב מאיר ברלין אל בנציון מוסינזון בעניין יחסי ההנהלה הציונית והחלטות הקונגרס הציוני, 28.11.1929
סימול: S45\28-1t
תיאור:
תדפיס מאמר מאת ישראל גולדשטיין "להערכת הקונגרס הציוני הכ"ה" פורסם ב-"גשר" רבעון לשאלות חיי האומה
סימול: S80\175-2t
תיאור:
מזכר מאת "קול ירושלים האנטי-קומוניסטי" בעניין הקונגרס האנטי קומוניסטי הראשון
סימול: S36\62-3t
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות
תיאור מעמד פתיחת הקונגרס הציוני ה-כג וחלק מתוכנית הפתיחה
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, הקצבות: הקונגרס הציוני הישראלי הראשון, ברית עברית עולמית (כנס מילאנו), מורשת יגאל אלון, מכון לחקר המדבר
מזכר מאת המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של הסוכנות היהודית על דברי דוד בן גוריון על הקונגרס העברי העולמי
תזכיר מאת הקונגרס היהודי האמריקאי בעקבות ועדת חקירה על מאורעות תרפ"ט, נשלח אל חיים וייצמן
נאום מאת שר התיירות משה קול בישיבה ד' של הקונגרס הציוני הכ"ח, 19.01.1972 (העתק בצילום, מודפס במכונת כתיבה)
העתק פנייה של האגוד העולמי של הציונים הכללים אל בית דין הקונגרס של ההסתדרות הציונית העולמית בענייני בחירות
העתק נוסח ונימוקי החלטת בית דין הקונגרס בעניין צירוף חרות- הצה"ר [ברית הציונים הרוויזיוניסטיים] להנהת להנהלת הסוכנות היהודית
העתק מכתב יוצא מאת הרב מאיר ברלין אל בנציון מוסינזון בעניין יחסי ההנהלה הציונית והחלטות הקונגרס הציוני, 28.11.1929
תדפיס מאמר מאת ישראל גולדשטיין "להערכת הקונגרס הציוני הכ"ה" פורסם ב-"גשר" רבעון לשאלות חיי האומה
מזכר מאת "קול ירושלים האנטי-קומוניסטי" בעניין הקונגרס האנטי קומוניסטי הראשון