תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"מבין המשמרת הראשונה: שורות על אנשי הקונגרס הציוני הראשון. תדפיס מתוך "ספר הקונגרס", ירושלים תש"ט A363\100-3t
נאום מאת לואיס רוזנברג (Louis Rosenberg) אל הקונגרס היהודי בקנדה (Canadian Jewish Congress), טורונטו, 1934, על הנושא "אנטישמיות בקנדה המערבית" (17 דפים בכתב מכונה, העתק) A213\213-1t
החלטות הקונגרס הציוני הכ"ג ("תכנית ירושלים) A363\14-3t
רשימת שמות חלקית של בני הצירים של הקונגרס הראשון והתקופה ההרצלאית [מאת בנימין יפה] A363\36-2t
מכתב אל עורך עיתון "מעריב" בעניין עלייתם ארצה של משתתפי הקונגרס הציוני ובני משפחותיהם A363\81-6t
"ימי הקונגרס הראשון" A363\36-1t
תזכיר מאת ז'אן כהן, משה עמנואל מוסקוביץ' וב.ז.[?] הבר אל בית הדין של הקונגרס הציוני בירושלים, בעניין "תביעת ז'אן כהן, הבר ומוסקוביץ' נגד מחלקת הקליטה, ברגינסקי וציגל - בית דין הקונגרס"; בצירוף מכתב מאת מזכירות בית דין הקונגרס שליד המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, אל עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, בעניין התביעה (עברית); ובצירוף קורות חיים (אנגלית), יוני 1958 A307\6-1t
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה) A344\7-2t
הרצאה: "חלקם של משתתפי הקונגרס הראשון ובניהם בעליה לארץ ובנינה" A363\81-1t
"Der Pangermanismus an der Arbeit. VI. Das Problem der deutschen Kolonien und die Nazi-Agitation in Suedafrika", דו"ח מאת הקונגרס היהודי העולמי, פריס, בנוגע לבעיית תעמולה נאצית במושבות גרמניות בשטחי דרום אפריקה, מאי 1939 (תדפיס, 27 דפים בסטנסיל) A304\11-1t
החלטות הקונגרס הציוני ה-כ"ג ("תכנית ירושלים"); הכ"ה; הכ"ו A363\28-2t
תעודת ציר מודפס של אריה לייב לויטרבך (Leo Lauterbach) מאת לשכת הקונגרס הציוני העולמי ה-11 בווינה, 1913 A166\26-1t
תיאור:
"מבין המשמרת הראשונה: שורות על אנשי הקונגרס הציוני הראשון. תדפיס מתוך "ספר הקונגרס", ירושלים תש"ט
סימול: A363\100-3t
תיאור:
נאום מאת לואיס רוזנברג (Louis Rosenberg) אל הקונגרס היהודי בקנדה (Canadian Jewish Congress), טורונטו, 1934, על הנושא "אנטישמיות בקנדה המערבית" (17 דפים בכתב מכונה, העתק)
סימול: A213\213-1t
תיאור:
החלטות הקונגרס הציוני הכ"ג ("תכנית ירושלים)
סימול: A363\14-3t
תיאור:
רשימת שמות חלקית של בני הצירים של הקונגרס הראשון והתקופה ההרצלאית [מאת בנימין יפה]
סימול: A363\36-2t
תיאור:
מכתב אל עורך עיתון "מעריב" בעניין עלייתם ארצה של משתתפי הקונגרס הציוני ובני משפחותיהם
סימול: A363\81-6t
תיאור:
"ימי הקונגרס הראשון"
סימול: A363\36-1t
תיאור:
תזכיר מאת ז'אן כהן, משה עמנואל מוסקוביץ' וב.ז.[?] הבר אל בית הדין של הקונגרס הציוני בירושלים, בעניין "תביעת ז'אן כהן, הבר ומוסקוביץ' נגד מחלקת הקליטה, ברגינסקי וציגל - בית דין הקונגרס"; בצירוף מכתב מאת מזכירות בית דין הקונגרס שליד המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, אל עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, בעניין התביעה (עברית); ובצירוף קורות חיים (אנגלית), יוני 1958
סימול: A307\6-1t
תיאור:
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)
סימול: A344\7-2t
תיאור:
הרצאה: "חלקם של משתתפי הקונגרס הראשון ובניהם בעליה לארץ ובנינה"
סימול: A363\81-1t
תיאור:
"Der Pangermanismus an der Arbeit. VI. Das Problem der deutschen Kolonien und die Nazi-Agitation in Suedafrika", דו"ח מאת הקונגרס היהודי העולמי, פריס, בנוגע לבעיית תעמולה נאצית במושבות גרמניות בשטחי דרום אפריקה, מאי 1939 (תדפיס, 27 דפים בסטנסיל)
סימול: A304\11-1t
תיאור:
החלטות הקונגרס הציוני ה-כ"ג ("תכנית ירושלים"); הכ"ה; הכ"ו
סימול: A363\28-2t
תיאור:
תעודת ציר מודפס של אריה לייב לויטרבך (Leo Lauterbach) מאת לשכת הקונגרס הציוני העולמי ה-11 בווינה, 1913
סימול: A166\26-1t
"מבין המשמרת הראשונה: שורות על אנשי הקונגרס הציוני הראשון. תדפיס מתוך "ספר הקונגרס", ירושלים תש"ט
נאום מאת לואיס רוזנברג (Louis Rosenberg) אל הקונגרס היהודי בקנדה (Canadian Jewish Congress), טורונטו, 1934, על הנושא "אנטישמיות בקנדה המערבית" (17 דפים בכתב מכונה, העתק)
החלטות הקונגרס הציוני הכ"ג ("תכנית ירושלים)
רשימת שמות חלקית של בני הצירים של הקונגרס הראשון והתקופה ההרצלאית [מאת בנימין יפה]
מכתב אל עורך עיתון "מעריב" בעניין עלייתם ארצה של משתתפי הקונגרס הציוני ובני משפחותיהם
"ימי הקונגרס הראשון"
תזכיר מאת ז'אן כהן, משה עמנואל מוסקוביץ' וב.ז.[?] הבר אל בית הדין של הקונגרס הציוני בירושלים, בעניין "תביעת ז'אן כהן, הבר ומוסקוביץ' נגד מחלקת הקליטה, ברגינסקי וציגל - בית דין הקונגרס"; בצירוף מכתב מאת מזכירות בית דין הקונגרס שליד המחלקה הארגונית של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, אל עורך הדין חיים קרונגולד, ירושלים, בעניין התביעה (עברית); ובצירוף קורות חיים (אנגלית), יוני 1958
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)
הרצאה: "חלקם של משתתפי הקונגרס הראשון ובניהם בעליה לארץ ובנינה"
"Der Pangermanismus an der Arbeit. VI. Das Problem der deutschen Kolonien und die Nazi-Agitation in Suedafrika", דו"ח מאת הקונגרס היהודי העולמי, פריס, בנוגע לבעיית תעמולה נאצית במושבות גרמניות בשטחי דרום אפריקה, מאי 1939 (תדפיס, 27 דפים בסטנסיל)
החלטות הקונגרס הציוני ה-כ"ג ("תכנית ירושלים"); הכ"ה; הכ"ו
תעודת ציר מודפס של אריה לייב לויטרבך (Leo Lauterbach) מאת לשכת הקונגרס הציוני העולמי ה-11 בווינה, 1913