תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני ה- 13, קארלסבאד, 1923 1923 PHZPR\1253584
קבוצת צירי הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, 1900 1900 NZPR\406449
קבוצת רופאים צירי הקונגרס הציוני העשירי בבאזל, 1911 1911 NZPR\406404
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898 1898 NZPR\406378
הקונגרס הציוני השביעי, בזל, 1905. צירי רוסיה I (תצלום חלקי) 1905 NZPR\406275
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (1 מתוך 2) NZPR\406283
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (2 מתוך 2) 1913 NZPR\406284
הועידה הציונית המחוזית ביליסבט-גרד, לפני הקונגרס הציוני השליש, 1899י 1899 NZPR\406207
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909 (בזמן הקונגרס הציוני התשיעי) (2 מתוך 2) 1909 NZPR\406244
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (3 מתוך 4) 1909 NZPR\406245
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (4 מתוך 4) 1909 NZPR\406246
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי 1933 PHG\1416382
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- 13, קארלסבאד, 1923
שנה: 1923 סימול: PHZPR\1253584
תיאור:
קבוצת צירי הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, 1900
שנה: 1900 סימול: NZPR\406449
תיאור:
קבוצת רופאים צירי הקונגרס הציוני העשירי בבאזל, 1911
שנה: 1911 סימול: NZPR\406404
תיאור:
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898
שנה: 1898 סימול: NZPR\406378
תיאור:
הקונגרס הציוני השביעי, בזל, 1905. צירי רוסיה I (תצלום חלקי)
שנה: 1905 סימול: NZPR\406275
תיאור:
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (1 מתוך 2)
סימול: NZPR\406283
תיאור:
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (2 מתוך 2)
שנה: 1913 סימול: NZPR\406284
תיאור:
הועידה הציונית המחוזית ביליסבט-גרד, לפני הקונגרס הציוני השליש, 1899י
שנה: 1899 סימול: NZPR\406207
תיאור:
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909 (בזמן הקונגרס הציוני התשיעי) (2 מתוך 2)
שנה: 1909 סימול: NZPR\406244
תיאור:
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (3 מתוך 4)
שנה: 1909 סימול: NZPR\406245
תיאור:
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (4 מתוך 4)
שנה: 1909 סימול: NZPR\406246
תיאור:
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי
שנה: 1933 סימול: PHG\1416382
הקונגרס הציוני ה- 13, קארלסבאד, 1923
קבוצת צירי הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, 1900
קבוצת רופאים צירי הקונגרס הציוני העשירי בבאזל, 1911
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898
הקונגרס הציוני השביעי, בזל, 1905. צירי רוסיה I (תצלום חלקי)
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (1 מתוך 2)
קבוצת צירים ואורחים של הקונגרס הציוני ה- 11, בווינה, 1913. התצלום נעשה באבאדיה, ע"י וינה. (2 מתוך 2)
הועידה הציונית המחוזית ביליסבט-גרד, לפני הקונגרס הציוני השליש, 1899י
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909 (בזמן הקונגרס הציוני התשיעי) (2 מתוך 2)
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (3 מתוך 4)
הועידה החמישית של ציוני רוסיה בהמבורג, 1909. בזמן הקונגרס הציוני התשיעי. (4 מתוך 4)
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי