תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי 1933 PHG\1416382
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350792
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350790
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350793
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350791
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ? 1925 PHG\1002922
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660869
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660852
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660850
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660848
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660791
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן. PHAL\1660787
תיאור:
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי
שנה: 1933 סימול: PHG\1416382
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350792
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350790
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350793
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350791
תיאור:
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ?
שנה: 1925 סימול: PHG\1002922
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660869
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660852
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660850
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660848
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660791
תיאור:
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
סימול: PHAL\1660787
הקונגרס הציוני בפראג 1933 בשורה השניה נראה זאב ז'בוטינסקי
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ?
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.
הקונגרס הציוני ה-19,בלוצרן.