תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גולדה מאיר לוחצת את ידו של משה [?] בן 93, הציר האחרון שנשאר בחיים מצירי הקונגרס הציוני החמישי A326\375-7p
הקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים PHG\1310214
ארכיון דניאל אוסטר, צילום של כתב\מגילה אמנה לבניית בית הקונגרס הציוני בירושלים A297\117-25p
ארכיון דניאל אוסטר, עם אוסישקין במסעדה בג'נבה בעת הקונגרס הציוני 1939 1939 A297\66-24p
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1310158
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1310160
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1310143
פוסטר לקראת הקונגרס הציוני ה-23, הראשון במדינת ישראל - 1951 PHG\1309232
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1310155
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1309990
הקונגרס הציוני הראשון בקטוביץ - 6.11.1884 PHG\1309321
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק) PHG\1310161
תיאור:
גולדה מאיר לוחצת את ידו של משה [?] בן 93, הציר האחרון שנשאר בחיים מצירי הקונגרס הציוני החמישי
סימול: A326\375-7p
תיאור:
הקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים
סימול: PHG\1310214
תיאור:
ארכיון דניאל אוסטר, צילום של כתב\מגילה אמנה לבניית בית הקונגרס הציוני בירושלים
סימול: A297\117-25p
תיאור:
ארכיון דניאל אוסטר, עם אוסישקין במסעדה בג'נבה בעת הקונגרס הציוני 1939
שנה: 1939 סימול: A297\66-24p
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1310158
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1310160
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1310143
תיאור:
פוסטר לקראת הקונגרס הציוני ה-23, הראשון במדינת ישראל - 1951
סימול: PHG\1309232
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1310155
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1309990
תיאור:
הקונגרס הציוני הראשון בקטוביץ - 6.11.1884
סימול: PHG\1309321
תיאור:
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
סימול: PHG\1310161
גולדה מאיר לוחצת את ידו של משה [?] בן 93, הציר האחרון שנשאר בחיים מצירי הקונגרס הציוני החמישי
הקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים
ארכיון דניאל אוסטר, צילום של כתב\מגילה אמנה לבניית בית הקונגרס הציוני בירושלים
ארכיון דניאל אוסטר, עם אוסישקין במסעדה בג'נבה בעת הקונגרס הציוני 1939
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
פוסטר לקראת הקונגרס הציוני ה-23, הראשון במדינת ישראל - 1951
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)
הקונגרס הציוני הראשון בקטוביץ - 6.11.1884
הקונגרס הציוני ה- י"ח פראג,אוגוסט-ספטמבר 1933 (מתצלומיה של זייצק)