תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מפתח השמות והעניינים לפרוטוקול של הקונגרס הציוני השישי, באזל, 28-23 באוגוסט 1903 היימן, מיכאל - עורך BK\53163
הקונגרס הציוני הראשון, באזל, א-ג באלול תרנ"ז - 31-29 באוגוסט 1897 אורלן, חיים BK\53133
החלטות הקונגרס הציוני הכ"ט בצירוף סקירה על הרכב הקונגרס BK\52606\2\ג
החלטות הקונגרס הציוני הכ"ט, בצירוף סקירה על מהלך הקונגרס והרכבו BK\52606
ציוני-דרך בציונות; 30 תעודות מן הארכיון הציוני המרכזי היימן, מיכאל; ונקרט, יוסף - עורכים BK\51166\ג
Stenographisches Proyokoll der Verhandlungen des VI Zionisten Kongresses in Basel , 23, 24, 25, 26, 27 und 28 August 1903 BK\128\VI
הקונגרס הציוני הארשון ביין, אלכס BK\51742
מפתח השמות והעניינים לפרוטוקול של הקונגרס הציוני החמישי, באזל, 30-26בדצמבר 1901 היימן, מיכאל - עורך BK\51172
הקונגרס הציוני הראשון. לקט מקורות ביין, א.; בן-צבי, יצחק; הרצל, תאודור ואחרים BK\51231\ג
שמונים שנה למן הקונגרס הציוני הראשון ו-30 שנה להקמת מדינת ישראל אלמוגי, יוסף BK\51189\ג
סיור צירי הקונגרס הציוני, ט"ז אדר א', 23.2.78 הסוכנות היהודית לא"י, המחלקה להתישבות כפרית. ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתישבות כפרית BK\51427\1
הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון וההדים בעתונות הרביטית יפה, בנימין BK\51238