תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הצעות החלטה: הקונגרס הציוני המיוחד, 75 שנה למדינת ישראל, 19-21.4.2023, כ"ח - ל' בניסן תשפ"ג ההסתדרות הציונית BK\76476
משרד המבקר, דין וחשבון 2021-2022, מוגש לקונגרס הציוני המיוחד ההסתדרות הציונית העולמית BK\26003\2021-2022
The Office of the comptroller, annual report for 2021-2022 to the extraordinary congress BK\26003\2021-2022\e
Towards the 32nd Zionist Congress, the preparation and running of Congress elections (Rev. ed BK\58674\a\2nd ed
הארכיון הציוני המרכזי. רשימות תיקים. ירושלים, הארכיון. כרך ראשון: המשרד הציוני המרכזי בווינה ("ארץ ישראל" ועד הפועל של הקונגרס הציוני) 1897 - 1905. הרשימה נערכה ע"י ד"ר ג[יאורג] הרליץ והותקנה לדפוס ע"י ד"ר פ[אול] א[ברהם] אלסברג BK\22249\ג
הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים. דין וחשבון על הפעולות מניסן תשי"א עד טבת תשט"ז (1951 - 1956), מוגש אל הקונגרס הציוני הכ"ד BK\15646
אריינפיר צום טעטיקייטס באריכט פון ניסן תשי"א ביז טבט תשט"ז BK\15674
"הארץ" [עיתון]. ארבעים שנה, 1897 - 1937 לקונגרס הציוני, לכינוס הקונגרס הציוני העשרים בציריך ("תוספת לקוראי "הארץ", תל אביב, יום ג', כ"ו אב תרצ"ז, 3.8.1937") BK\5631
התנועה הציונית מן הקונגרס הציוני ה- 7 עד הקונגרס הציוני ה- 10 אליאב, מרדכי BK\21252\ג
"הארץ" [עיתון]. לקראת הקונגרס הציוני הכ"ו (תוספת מיוחדת לגליון "הארץ" מיום כ"ה טבת, תשכ"ה, 30.09.1964) BK\26838\ד
די אלוועלטלעכע ציוניסטישע ארגאנזאציע. די אידישע אגענטור פאר ישראל, די עקזאקוטיוועט BK\30475
די אלוועלטלעבע ציווניסטישע ארגאניזאציע, די אידישע אגענץ. די עקעקוטיוועס BK\30474\c