תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: כותר בסדר א' ב'
תיאורארץ הוצאהסימול
עתון הקונגרס שווייץ PR\6538
קונגרציון שווייץ PR\3507
חדשות הקונגרס ישראל PR\6554
חוברות הקונגרס אוסטריה PR\6121