תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני
מוצגים פריטים 1 - 11 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הארגון הציוני "אחווה" בלבוב. התכתבות לקראת הקונגרס הציוני ה-19, רשימות של חברים 1930- 1938 CM455\13
ארכיון אישי של אוטו וליש. התכתבות עם לשכת הקונגרס הציוני הי''ט 1929- 1929 CM472\11
ארכיון אישי של אוטו וליש. התכתבות בעניין הקונגרס הציוני הכ''א, תמונות של הרצל, עיתון הקונגרס ודברי דפוס וגלויות שונות 1939- 1939 CM472\2
כרטסת אל הפרוטוקול של הקונגרס הציוני השני 1898- 1898 CM304\2
ההסתדרות הציונית של מזרח גליציה בלבוב. התכתבות בעניין הקונגרס הציוני העשרים ואחד ובעניין הקונגרס הארבע-עשר, בלבוב 1933- 1939 CM448\35
דו''ח על הקונגרס הציוני השמיני בהאג, מאת הציר האוסטרי [?] 1907- 1907 CM41\1
כרטסת אל הפרוטוקול של הקונגרס הציוני השני 1898- 1898 CM304\1
ארכיון מרכז קרן היסוד במזרח גליציה. החלטות של הקונגרס הציוני השלושה-עשר, פרוטוקולים והתכתבות עם אירגונים ציוניים שונים, אותיות S-U, בין היתר, בענייני כספים 1923- 1939 CM439\6
ארכיון אישי של אוטו וליש. התכתבות בעניין הקונגרס הציוני העשרים בציריך, דברי דפוס ותמונות שונות 1937- 1937 CM472\3
ארכיון אישי של אוטו וליש. התכתבות עם לשכת הקונגרס הציוני הי''ט, התכתבות עם מערכת העיתון "Juedische Rundschau" 1935- 1935 CM472\1
התכתבות בין תיאודור הרצל ופאול שלנטר, תיאטרון הבורגנים, בעניין המחזה "Unser Kaetschen". דו''חות של דיפלומטים אוסטריים בברן וברומא בעניין הקונגרס הציוני הראשון 1898- 1898 CM19\1