תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני הראשון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הודעה מוקדמת מאת מארגני הקונגרס הציוני בווינה על דבר הקונגרס הציוני הראשון, בחתימת תיאודור הארצל [מקור הועבר לאוסף דברי דפוס, העתק בתצלום נשאר בתיק] 1897- 1897 A1\181
ארכיון יהודה לייב אפל. 12 מכתבים ותעודות בעניין הקונגרס הציוני העולמי הראשון (בצירוף רשימה מפורטת של כל תעודות התיק בכתב ידו של יוסף קלויזנר) 1897- 1897 A9\69
הרצאות של בנימין יפה במסיבה לכבוד צאצאי משתתפי הקונגרס הציוני הראשון 1968 A363\82
ענייני הכנות לקראת הקונגרס הציוני העולמי הראשון. העתקי מכתבים מאת צבי בלקובסקי אל זאב בנימין הרצל; חוזר מאת לשכת הקונגרס, בחתימות הרצל ואוסקר (עוזר) קוקש אל בלקובסקי (מאי 1897); מכתב מאת י.[יוסף?] זיידנר, וינה, אל בלקובסקי (27.05.1897) 1896- 1897 A171\18
מאמרים מאת יוסף פרנקל, לונדון, בעניינים יהודיים, ציוניים וארץ ישראל. בין הנושאים: חייהם ופעילויותיהם של תאודור הרצל, חיים וייצמן, מאיר גרוסמן, מאיר אבנר, משה עובד, ארנולד טוינבי, איגנץ שוורצברט, איזידור שליט, ישראל זנגוויל; נפתלי הרץ אימבר ו"התקווה"; דוד בן גוריון והגדוד העברי; מכתבים בלתי ידועים של מרס נורדאו; היסטוריה יהודי גרמניה; הקונגרס הציוני הראשון; הצהרת בלפור; "הצלב האדום" וישראל; ביבליוגרפיה נבחרת של ספרים ציוניים (מאמרים מודפסים במכונת כתיבה) A384\74
מכתבים, מברקים, הזמנות, מאמרים וקטעי עיתונים בקשר לציון יובל הקונגרס הציוני הראשון. בעיקר מאמרים וסקירות מאת צבי בלקובסקי והתכתבות בינו לבין נציגי ההנהלה הציונית, הקרן הקיימת לישראל, ה.(יהושע השל[?]) פרבשטיין, יוסף קלוזנר, מנחם אוסישקין, דוד צבי פנקס, אלכס ביין 1937- 1947 A171\26
מאמרים, סקירות וסיפורים מאת יוסף פרנקל, לונדון, בענייני תולדות הציונות, יהדות תפוצות ומנהיגים ציוניים, ובעניינים ספרותיים. בין הנושאים: הקונגרס הציוני הראשון; הצהרת בלפור; עיתונות יהודית בגולה; הארכיון הציוני המרכזי בירושלים; הגדוד העברי בפולין; תאודור הרצל ויחסיו עם משפחת רוטשילד ועם ישראל זנגוויל; שהותו של שלום אש בלונדון; נפתלי הרץ אימבר ו"התקווה"; אוטו פון ביסמרק וציונות; חייהם ופעילויותיהם של זאב ז'בוטינסקי, נחום גולדמן, הרברט צבי בנטוויץ', סטיבן סמואל וייז, לואי דמביץ ברנדייס, יעקב קופל גולדבלום, מנחם מנדל אוסישקין, מאיר גרוסמן, יעקב ארליך, ארנולד יוסף טוינבי (מאמרים מודפסים במכונת כתיבה, ללא תאריכים, חלקם משנות ה-30 - ה-40) A384\75
מאמרים, הרצאות ונאומים מאת יוסף פרנקל, לונדון, בעניינים ציוניים ויהודיים שונים, תרבות, היסטוריה ובעיות מדינת ישראל, בין השאר: "ביסמרק וציונות", "תאודור הרצל", "הרצל בפריס", "הרצל ומשפחת רוטשילד", "הרצל והרב הראשי מוריץ גודמן", "הקונגרס הציוני הראשון", "צירי אנגליה בקונגרס הציוני ה-25", "הציונות בבריטניה הגדולה והצהרת בלפור", "מקס נורדאו", "פרץ סמולנסקין - מאודסה לווינה", "קולונל אלברט גולדסמיד ו"חובבי ציון" באנגליה", "בן גוריון וז'בוטינסקי", "הצלב האדום הבינלאומי וישראל - ז'נבה וירושלים", "Sir Barnett Janner", "אהרון שטיינברג", "לאופולד קסלר", "הגדוד העברי", "העיתונות היהודית בבריטניה", "הצהרת בלפור - שני מכתבים במוזיאון הבריטי", "הוועידה הבינלאומי של העיתונאים היהודיים"; מאמרי בקורת על הוצאת מכתבי הרצל וכתבי פאול פרידמן (מאמרים מתקופות שונות, מודפסים במכונת כתיבה) A384\53
כינוס ועידה ציונית מוקדמת בווינה, 03-05.09.1893, לשם כינוס קונגרס ציוני. העתק במכונת כתיבה של פרוטוקול הוועידה בווינה, ומכתבים מאת נתן בירנבוים (1892 - 1894) ומרדכי זאב (מרקוס) אהרנפרייז (1895) אל צבי בלקובסקי בעניין הכנת הקונגרס הציוני הראשון ותמיכה בבטאון "Selbst Emansipation" בווינה 1892- 1895 A171\16
תעודות בעניין כנס בבית הנשיא זלמן שז"ר של צאצאי משתתפי הקונגרס הציוני הראשון, בין היתר קטעי עיתונים והרצאתו של בנימין יפה, י' כסלו תשכ"ח 12.12.1967 1967 A363\178
התכתבות בין צבי בלקובסקי, תל אביב, לבין אנשים שונים בעניינים ציוניים שונים, בפרט תולדות הציונות ברוסיה, הקונגרס הציוני הראשון, פרסומים ונושאים ספרותיים; סקירות, תכניות והצעות מאת בלקובסקי, הזמנות לטקסים, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: אהרן זאב בן ישי, תל אביב (1925); חיים סולובייצ'יק, ניו יורק (1928 - 1929); צבי זית (1925 - 1934); זאב גלוסקין והלל יפה (1934); ארנולד גרוסמן, ברלין, חבר ותיק של בלקובסקי ללימודים באוניברסיטה (1936); יהושע בוכמיל (1936); צפורה ודוד יודלוביץ', ראשון לציון (1939); מנחם אוסישקין, יוסף קלויזנר, משה קליינמן (1934 - 1942); משה שרמן, תל אביב (1941); שלום בן-ברוך (שווארץ), בשם מערכת העיתון היומי "הבוקר", סניף ירושלים (1932), ועורך השבועון "הד ירושלים" (1941); משה מדזיני, ירושלים, בדבר פירסומים בעיתון "הארץ" (1941); לב צנציפר (אריה לייב רפאלי), תל אביב, בעניין הספר לנוער "הציונות ברוסיה" מאת צנציפר (1941 - 1942); משה נובומייסקי (1942); נתן מיכאל גלבר, ירושלים (1943); צבי שמשי, ירושלים (1943); יצחק אלישיב, תל אביב (1944); יהושע השל פרבשטיין, חבר הנשיאות של ועד קהילת ירושלים (1945); ש.[?] וייס בשם מערכת העיתון "הצפה" בתל אביב (1945); הוצאת ראובן מס (Rubin Mass, Publisher) בירושלים (1945); מנשה מאירוביץ', ראשון לציון (1941, 1945); לייב יפה ואחרים 1925- 1945 A171\37
תרגום לגרמנית של מאמר מאת מרדכי אהרנפרייס על אודור הרצל. המאמר פורסם בעיתון יהודי שוודי בשם Judisk Tidskrift ומבוסס על פרקי זכרונות אישיים של אהרנפרייס מתוך הרצאתו במועדון אקדמאים יהודים, 27.07.1927; העתק של תרגום מעברית לגרמנית של חוזר על ועדת הכנה לקראת הקונגרס הציוני הראשון ובו בין היתר מטרות הקונגרס בקווים כלליים, חתום בידי הרצל ואהרנפרייס 2- 2 A84\112