תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני הראשון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
המועצה הציונית בישראל. "הקונגרס הציוני - ישראלי הראשון". טופס השתתפות בקונגרס הציוני - ישראלי שהתקיים בבנייני האומה בירושלים, ביום ג', כ"ה באייר (30.05.2000), על שם יהודה דומיניץ A552\118-1t
מכתב מאת שלמה קודש, אשדוד, אל חבריו, באי הקונגרס היהודי הראשון בירושלים של מחנכי מבוגרים (מעלה החמישה), בדבר השתתפותם בוועידה לענייני הנחלת הלשון העברית (27.12.1995) A633\274-2t
הקונגרס העולמי הראשון של אינג'ינרים וארכיטרטים בישראל, 1968. סיכום עיקרי הרצאות בקונגרס של: רענן ויץ, עמנואל ילן, (!?) גרזון, שקד (!?), אלתרמן (1?), ומרצים מחו"ל A615\10-3t
מכתב מאת אהרון צייטלין אל יהודה לייב לוין בעניין התנועה הציונית בקייב בזמן הקונגרס הציוני הראשון (ערב סוכות תרנ"ח \ 1897) A9\87-15t
גלויה מאת אליהו קפלן, תושב סקופין, אל יהודה לייב אפל, וילנה, בדבר ידיעות על הקונגרס הציוני העולמי הראשון בבזל (ד' אלול תרנ"ז) A9\72-18t
3 מכתבים מאת שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') אל אגודת חובבי ציון בווילנה (לידי יצחק לייב גולדברג), בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון, העומד להתכנס בבזל A9\69-3t
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אל חובבי ציון בווילנה בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון העומד להתכנס בבזל (יקטרינוסלב, 27.06.1897) A9\69-1t
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897) A9\205-9t
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937) A171\32-1t
מכתב מאת מרדכי זאב (מרקוס) אהרנפרייז אל צבי בלקובסקי שיודיע בדבר ענייני הכנת הקונגרס הציוני הראשון (30.08.1895) A171\16-1t
"הראשונים בקריאת הקונגרס הציוני הראשון", טיוטת מאמר מאת צבי בלקובסקי (4 עמ' בכתב מכונה) A171\7-7t
"Supplement to "The Jewish World", מוסף לעיתון, 2.03.1898 - 17 באדר 5658 (גליון מוקדש לוועידת ציוני בריטניה והחלטות הקונגרס הציוני הראשון, כולל דו"ח שלם מיוחד) A384\46-1t
תיאור:
המועצה הציונית בישראל. "הקונגרס הציוני - ישראלי הראשון". טופס השתתפות בקונגרס הציוני - ישראלי שהתקיים בבנייני האומה בירושלים, ביום ג', כ"ה באייר (30.05.2000), על שם יהודה דומיניץ
סימול: A552\118-1t
תיאור:
מכתב מאת שלמה קודש, אשדוד, אל חבריו, באי הקונגרס היהודי הראשון בירושלים של מחנכי מבוגרים (מעלה החמישה), בדבר השתתפותם בוועידה לענייני הנחלת הלשון העברית (27.12.1995)
סימול: A633\274-2t
תיאור:
הקונגרס העולמי הראשון של אינג'ינרים וארכיטרטים בישראל, 1968. סיכום עיקרי הרצאות בקונגרס של: רענן ויץ, עמנואל ילן, (!?) גרזון, שקד (!?), אלתרמן (1?), ומרצים מחו"ל
סימול: A615\10-3t
תיאור:
מכתב מאת אהרון צייטלין אל יהודה לייב לוין בעניין התנועה הציונית בקייב בזמן הקונגרס הציוני הראשון (ערב סוכות תרנ"ח \ 1897)
סימול: A9\87-15t
תיאור:
גלויה מאת אליהו קפלן, תושב סקופין, אל יהודה לייב אפל, וילנה, בדבר ידיעות על הקונגרס הציוני העולמי הראשון בבזל (ד' אלול תרנ"ז)
סימול: A9\72-18t
תיאור:
3 מכתבים מאת שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') אל אגודת חובבי ציון בווילנה (לידי יצחק לייב גולדברג), בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון, העומד להתכנס בבזל
סימול: A9\69-3t
תיאור:
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אל חובבי ציון בווילנה בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון העומד להתכנס בבזל (יקטרינוסלב, 27.06.1897)
סימול: A9\69-1t
תיאור:
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897)
סימול: A9\205-9t
תיאור:
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937)
סימול: A171\32-1t
תיאור:
מכתב מאת מרדכי זאב (מרקוס) אהרנפרייז אל צבי בלקובסקי שיודיע בדבר ענייני הכנת הקונגרס הציוני הראשון (30.08.1895)
סימול: A171\16-1t
תיאור:
"הראשונים בקריאת הקונגרס הציוני הראשון", טיוטת מאמר מאת צבי בלקובסקי (4 עמ' בכתב מכונה)
סימול: A171\7-7t
תיאור:
"Supplement to "The Jewish World", מוסף לעיתון, 2.03.1898 - 17 באדר 5658 (גליון מוקדש לוועידת ציוני בריטניה והחלטות הקונגרס הציוני הראשון, כולל דו"ח שלם מיוחד)
סימול: A384\46-1t
המועצה הציונית בישראל. "הקונגרס הציוני - ישראלי הראשון". טופס השתתפות בקונגרס הציוני - ישראלי שהתקיים בבנייני האומה בירושלים, ביום ג', כ"ה באייר (30.05.2000), על שם יהודה דומיניץ
מכתב מאת שלמה קודש, אשדוד, אל חבריו, באי הקונגרס היהודי הראשון בירושלים של מחנכי מבוגרים (מעלה החמישה), בדבר השתתפותם בוועידה לענייני הנחלת הלשון העברית (27.12.1995)
הקונגרס העולמי הראשון של אינג'ינרים וארכיטרטים בישראל, 1968. סיכום עיקרי הרצאות בקונגרס של: רענן ויץ, עמנואל ילן, (!?) גרזון, שקד (!?), אלתרמן (1?), ומרצים מחו"ל
מכתב מאת אהרון צייטלין אל יהודה לייב לוין בעניין התנועה הציונית בקייב בזמן הקונגרס הציוני הראשון (ערב סוכות תרנ"ח \ 1897)
גלויה מאת אליהו קפלן, תושב סקופין, אל יהודה לייב אפל, וילנה, בדבר ידיעות על הקונגרס הציוני העולמי הראשון בבזל (ד' אלול תרנ"ז)
3 מכתבים מאת שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') אל אגודת חובבי ציון בווילנה (לידי יצחק לייב גולדברג), בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון, העומד להתכנס בבזל
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אל חובבי ציון בווילנה בדבר הקונגרס הציוני העולמי הראשון העומד להתכנס בבזל (יקטרינוסלב, 27.06.1897)
חוברת ברוסית מאת מ.[?] שלאפושניקוב בעניין הקונגרס הציוני הראשון (חרקוב, 1897)
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937)
מכתב מאת מרדכי זאב (מרקוס) אהרנפרייז אל צבי בלקובסקי שיודיע בדבר ענייני הכנת הקונגרס הציוני הראשון (30.08.1895)
"הראשונים בקריאת הקונגרס הציוני הראשון", טיוטת מאמר מאת צבי בלקובסקי (4 עמ' בכתב מכונה)
"Supplement to "The Jewish World", מוסף לעיתון, 2.03.1898 - 17 באדר 5658 (גליון מוקדש לוועידת ציוני בריטניה והחלטות הקונגרס הציוני הראשון, כולל דו"ח שלם מיוחד)