תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני הראשון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350792
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350790
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350791
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) . PHO\1350793
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ? 1925 PHG\1002922
ירושלים. חדר הרצל - הבימה בה נשא הרצל את נאום פתיחת הקונגרס הציוני הראשון בבזל 1937 PHKH\1262670
פרופ' קלויזנר- אחד משלושת נשיאי הקונגרס הציוני הכ"ד, שהשתתף בקומגרס הראשון בבזל 1953 PHSC\1208707
הקק"ל מקבלת בברכה את באי הקונגרס הציוני הכ"ג (הראשון בארץ ישראל), והוועידה העולמית של קק"ל, 4/8/1951 PHSC\1205197
הקונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , צירים של הקונגרס הציוני הראשון משתתפים בקונגרס הכ' בפני בנין הקונגרס הראשון בבזל, מימין לשמאל : ה. ליוה, מ. אבנר, דוד פרבשטיין, ה. פברשטיין,מ. אוסישקין, אהרנפרייס , א.ש. יהודה , ב.שפירא , יאירקין , מ. ברוידה, מ. אהר 1937 PHG\1001737
הקונגרס הציוני הראשון - אולם המליאה NHL\336323
הקונגרס הציוני החמישה עשר בבזל,1927, חגיגת יובל השלושים של הקונגרס הציוני הראשון , מבט על האולם ועל במת המשתתפים בקונגרס הראשון , על דוכן הנואמים : חיים ווייצמן, ימינה ממנו מ. אוסישקין, מ. אבנר , ז. טיומקין , ה. פרבשטיין, ליב יפה, א. מינקה, י. ל. גולדברג 1927 PHG\1002346
קונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , חגיגת זכרון לקונגרס הציוני הראשון בבאזל- חברי הקונגרס הראשון על גזוסטרת בנין הקונגרס, מימין לשמאל: ה. לוה, מ. ברוידא, מ. אבנר, ש. אירקין, יהודה, ליב יפה, מ. אוסישקין, י. שליט, מ. ארנפרייז , ארנפרייז, ה. פרבשטיין, א 1937 PHG\1016470
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350792
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350790
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350791
תיאור:
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
סימול: PHO\1350793
תיאור:
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ?
שנה: 1925 סימול: PHG\1002922
תיאור:
ירושלים. חדר הרצל - הבימה בה נשא הרצל את נאום פתיחת הקונגרס הציוני הראשון בבזל
שנה: 1937 סימול: PHKH\1262670
תיאור:
פרופ' קלויזנר- אחד משלושת נשיאי הקונגרס הציוני הכ"ד, שהשתתף בקומגרס הראשון בבזל
שנה: 1953 סימול: PHSC\1208707
תיאור:
הקק"ל מקבלת בברכה את באי הקונגרס הציוני הכ"ג (הראשון בארץ ישראל), והוועידה העולמית של קק"ל, 4/8/1951
סימול: PHSC\1205197
תיאור:
הקונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , צירים של הקונגרס הציוני הראשון משתתפים בקונגרס הכ' בפני בנין הקונגרס הראשון בבזל, מימין לשמאל : ה. ליוה, מ. אבנר, דוד פרבשטיין, ה. פברשטיין,מ. אוסישקין, אהרנפרייס , א.ש. יהודה , ב.שפירא , יאירקין , מ. ברוידה, מ. אהר
שנה: 1937 סימול: PHG\1001737
תיאור:
הקונגרס הציוני הראשון - אולם המליאה
סימול: NHL\336323
תיאור:
הקונגרס הציוני החמישה עשר בבזל,1927, חגיגת יובל השלושים של הקונגרס הציוני הראשון , מבט על האולם ועל במת המשתתפים בקונגרס הראשון , על דוכן הנואמים : חיים ווייצמן, ימינה ממנו מ. אוסישקין, מ. אבנר , ז. טיומקין , ה. פרבשטיין, ליב יפה, א. מינקה, י. ל. גולדברג
שנה: 1927 סימול: PHG\1002346
תיאור:
קונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , חגיגת זכרון לקונגרס הציוני הראשון בבאזל- חברי הקונגרס הראשון על גזוסטרת בנין הקונגרס, מימין לשמאל: ה. לוה, מ. ברוידא, מ. אבנר, ש. אירקין, יהודה, ליב יפה, מ. אוסישקין, י. שליט, מ. ארנפרייז , ארנפרייז, ה. פרבשטיין, א
שנה: 1937 סימול: PHG\1016470
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
אורון נושאים: נחום סוקולוב עם משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בביתו של השל פרבשטיין בירושלים. ( בין הנוכחים: ישראל קלויזנר, בלקובסקי, היינריך לווה, לייב יפה, מנחם אוסישקין, י. ל. גולדברג ) .
הקונגרס הציוני הארבעה - עשר בוינה ( 1925 ) קבוצת צירי המזרחי , הראשון מימין : הרב זאב גולד , ר' יהודה אידל מוטיוק ראשון משמאל, מנהיג תנועת ה"מזרחי" בעירו רובנו וציר לקונגרס הזה/ מימין עומד רבי ישראל בורשטיין ? , רבי בנימין רמוגולסקי, רבי ד"ר יעקב אלישקובצקי, חיים ברונכוט ?
ירושלים. חדר הרצל - הבימה בה נשא הרצל את נאום פתיחת הקונגרס הציוני הראשון בבזל
פרופ' קלויזנר- אחד משלושת נשיאי הקונגרס הציוני הכ"ד, שהשתתף בקומגרס הראשון בבזל
הקק"ל מקבלת בברכה את באי הקונגרס הציוני הכ"ג (הראשון בארץ ישראל), והוועידה העולמית של קק"ל, 4/8/1951
הקונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , צירים של הקונגרס הציוני הראשון משתתפים בקונגרס הכ' בפני בנין הקונגרס הראשון בבזל, מימין לשמאל : ה. ליוה, מ. אבנר, דוד פרבשטיין, ה. פברשטיין,מ. אוסישקין, אהרנפרייס , א.ש. יהודה , ב.שפירא , יאירקין , מ. ברוידה, מ. אהר
הקונגרס הציוני הראשון - אולם המליאה
הקונגרס הציוני החמישה עשר בבזל,1927, חגיגת יובל השלושים של הקונגרס הציוני הראשון , מבט על האולם ועל במת המשתתפים בקונגרס הראשון , על דוכן הנואמים : חיים ווייצמן, ימינה ממנו מ. אוסישקין, מ. אבנר , ז. טיומקין , ה. פרבשטיין, ליב יפה, א. מינקה, י. ל. גולדברג
קונגרס הציוני העשרים בציריך ( 1937) , חגיגת זכרון לקונגרס הציוני הראשון בבאזל- חברי הקונגרס הראשון על גזוסטרת בנין הקונגרס, מימין לשמאל: ה. לוה, מ. ברוידא, מ. אבנר, ש. אירקין, יהודה, ליב יפה, מ. אוסישקין, י. שליט, מ. ארנפרייז , ארנפרייז, ה. פרבשטיין, א