תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני הראשון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה- 23. הקונגרס הראשון שנערך בירושלים. תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל ואת מקום הכינוס בישראל, הר הרצל ופורטרט של תיאודור הרצל (אנגלית, ראה גם כרזה KRA2077 בעברית) KRA\2083
ההסתדרות הכללית של העובדים. כותל ההסתדרות 1967. איור המתאר את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, תצלומים קבוצתיים של חברי תנועת "החלוץ" ושל חברי ההסתדרות בשנת תרפ"א, מעמד הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון KRA\2435
הקונגרס הציוני. תמונת מחזור של משתתפי הקונגרס הציוני הראשון ובמרכזו בנימין זאב הרצל. דוגמאות של מעטפות מבוילות בהוצאה מיוחדת, דף פתוח מתוך הספר "מדינת היהודים" ועליו חתימתו של הרצל. KRA\631
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (בצרפתית. ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA1820 ספרדית, KRA28 אנגלית) KRA\2721
הקונגרס הציוני. איור המתאר את הרצל על המרפסת בבאזל סביבו חגים שבעת הכוכבים, מסביב איורים המתארים את החיים בארץ ישראל בתחומי החקלאות, הבטחון, העליה וכד' KRA\2355
מפעל השקל. איור של מטבע עתיק, מטבע עם סמל הקונגרס הציוני הראשון, דגל ישראל. KRA\215
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (אנגלית, ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA2721 צרפתית, KRA1820 בספרדית) KRA\28
הקונגרס הציוני. שילוב תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל, את מקום הכינוס בישראל ומפעילות העשייה בארץ. ופורטרט של תיאודור הרצל (עברית, ראה גם כרזה KRA2083 באנגלית) KRA\2077
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 23. הקונגרס הציוני הראשון בישראל. בנייני האומה KRU\21415
כנסים ועצרות. עם של הועד הלאומי לרגל הקונגרס הציוני הראשון KRA\2794
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאות מאת שמואל רוזנהק ואפרים שמואלי על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת מס' נ"ח, מטעם ועד הדר הכרמל KRU\7623
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאה מאת אליעזר לייבשטין ויוסף שקד על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת צ"ז, תכנית אמנותית KRU\7628
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה- 23. הקונגרס הראשון שנערך בירושלים. תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל ואת מקום הכינוס בישראל, הר הרצל ופורטרט של תיאודור הרצל (אנגלית, ראה גם כרזה KRA2077 בעברית)
סימול: KRA\2083
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. כותל ההסתדרות 1967. איור המתאר את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, תצלומים קבוצתיים של חברי תנועת "החלוץ" ושל חברי ההסתדרות בשנת תרפ"א, מעמד הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון
סימול: KRA\2435
תיאור:
הקונגרס הציוני. תמונת מחזור של משתתפי הקונגרס הציוני הראשון ובמרכזו בנימין זאב הרצל. דוגמאות של מעטפות מבוילות בהוצאה מיוחדת, דף פתוח מתוך הספר "מדינת היהודים" ועליו חתימתו של הרצל.
סימול: KRA\631
תיאור:
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (בצרפתית. ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA1820 ספרדית, KRA28 אנגלית)
סימול: KRA\2721
תיאור:
הקונגרס הציוני. איור המתאר את הרצל על המרפסת בבאזל סביבו חגים שבעת הכוכבים, מסביב איורים המתארים את החיים בארץ ישראל בתחומי החקלאות, הבטחון, העליה וכד'
סימול: KRA\2355
תיאור:
מפעל השקל. איור של מטבע עתיק, מטבע עם סמל הקונגרס הציוני הראשון, דגל ישראל.
סימול: KRA\215
תיאור:
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (אנגלית, ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA2721 צרפתית, KRA1820 בספרדית)
סימול: KRA\28
תיאור:
הקונגרס הציוני. שילוב תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל, את מקום הכינוס בישראל ומפעילות העשייה בארץ. ופורטרט של תיאודור הרצל (עברית, ראה גם כרזה KRA2083 באנגלית)
סימול: KRA\2077
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 23. הקונגרס הציוני הראשון בישראל. בנייני האומה
סימול: KRU\21415
תיאור:
כנסים ועצרות. עם של הועד הלאומי לרגל הקונגרס הציוני הראשון
סימול: KRA\2794
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאות מאת שמואל רוזנהק ואפרים שמואלי על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת מס' נ"ח, מטעם ועד הדר הכרמל
סימול: KRU\7623
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאה מאת אליעזר לייבשטין ויוסף שקד על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת צ"ז, תכנית אמנותית
סימול: KRU\7628
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה- 23. הקונגרס הראשון שנערך בירושלים. תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל ואת מקום הכינוס בישראל, הר הרצל ופורטרט של תיאודור הרצל (אנגלית, ראה גם כרזה KRA2077 בעברית)
ההסתדרות הכללית של העובדים. כותל ההסתדרות 1967. איור המתאר את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, תצלומים קבוצתיים של חברי תנועת "החלוץ" ושל חברי ההסתדרות בשנת תרפ"א, מעמד הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון
הקונגרס הציוני. תמונת מחזור של משתתפי הקונגרס הציוני הראשון ובמרכזו בנימין זאב הרצל. דוגמאות של מעטפות מבוילות בהוצאה מיוחדת, דף פתוח מתוך הספר "מדינת היהודים" ועליו חתימתו של הרצל.
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (בצרפתית. ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA1820 ספרדית, KRA28 אנגלית)
הקונגרס הציוני. איור המתאר את הרצל על המרפסת בבאזל סביבו חגים שבעת הכוכבים, מסביב איורים המתארים את החיים בארץ ישראל בתחומי החקלאות, הבטחון, העליה וכד'
מפעל השקל. איור של מטבע עתיק, מטבע עם סמל הקונגרס הציוני הראשון, דגל ישראל.
הקונגרס הציוני. 100 שנים לקונגרס הציוני הראשון. פסיפס תצלומים המכיל מוטיבים יהודיים וישראלים: ענף עץ זית, חיטה, דמותו של הרצל, הקופסה הכחולה, פרחי ארץ ישראל וצילומי נוף (אנגלית, ראה גם כרזה KRA1838 עברית, KRA2721 צרפתית, KRA1820 בספרדית)
הקונגרס הציוני. שילוב תצלומים המציגים את מקום הכינוס של הקונגרס הראשון בבאזל, את מקום הכינוס בישראל ומפעילות העשייה בארץ. ופורטרט של תיאודור הרצל (עברית, ראה גם כרזה KRA2083 באנגלית)
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 23. הקונגרס הציוני הראשון בישראל. בנייני האומה
כנסים ועצרות. עם של הועד הלאומי לרגל הקונגרס הציוני הראשון
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאות מאת שמואל רוזנהק ואפרים שמואלי על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת מס' נ"ח, מטעם ועד הדר הכרמל
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 01. הרצאה מאת אליעזר לייבשטין ויוסף שקד על יובל הקונגרס הראשון, מוסף לשבת צ"ז, תכנית אמנותית