תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני הראשון
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הפרוטוקול של הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, א-ג באלול תרנ"ז 31-29 באוגוסט 1897 אורלן, חיים BK\53133\1\א.ק
הקונגרס הציוני הראשון, באזל, א-ג באלול תרנ"ז - 31-29 באוגוסט 1897 אורלן, חיים BK\53133\ א.ק
הקונגרס הציוני הראשון. לקט מקורות ביין, א.; בן-צבי, יצחק; הרצל, תאודור ואחרים BK\51231\ג
שמונים שנה למן הקונגרס הציוני הראשון ו-30 שנה להקמת מדינת ישראל אלמוגי, יוסף BK\51189\ג
120 - 70 הקונגרס הציוני הראשון, מסד למדינת ישראל פלדשטיין, אריאל [עורך] BK\75425
דברי רבי שמואל מוהליבר זצ"ל אל הקונגרס הציוני הראשון BK\21112\1\9
היובל של הקונגרס הציוני הראשון תרנ"ז - תש"ז 1947 - 1897 ANS\110125
ספר הקונגרס: למלאת חמישים שנה לקונגרס הציוני הראשון יפה, ל (עורך) SOK\92025
ספר הקונגרס למלאת חמש ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון יפה, ל' SOK\92026
צירי הקונגרס הציוני הראשון... אורלן, חיים BK\22643
רשימת המשתתפים בקונגרס הציוני הראשון,תדפיס מ: הקונגרס הציוני הראשון, באזל BK\69121
מפתח השמות והעניינים לפרוטוקול של הקונגרס הציוני הראשון, באזל, 31-29 באוגוסט 1897 (הוכן על ידי מנפרד וינקלר בעזרתו של משה שרף היימן, מיכאל (עורך) BK\29006