תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השישי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני השישי. תזכירים, דפי מידע וגליונות של העיתון Die Welt על הקונגרס (קופסה 3) 1903- 1903 DD1\11
צילומי דיווחים בעיתון "Budushnost" על הקונגרס הציוני השישי 1903- 1903 F7\62
הקונגרס הציוני השישי. חוזרים של הוועד הפועל הציוני בדבר הכנת הקונגרס 1903- 1903 Z1\100
הקונגרס הציוני השישי. חוזה של שכירת בניין הקונגרס 1903- 1903 Z1\101
הקונגרס הציוני השישי. פנקס הקופה של משרד הקונגרס 1903- 1903 Z1\102
הקונגרס הציוני השישי. ניירות בודדים מתיקיו של משרד הקונגרס 1903- 1903 Z1\104
הקונגרס הציוני השישי. פנקס הקופה של משרד הקונגרס 1903- 1903 Z1\103
הקונגרס הציוני השישי. הפרוטוקול הסטינוגרפי 1903- 1903 Z1\128
הקונגרס הציוני השישי. קטעי עתונות (קופסה 3) 1903- 1903 DD1\17
הקונגרס הציוני השישי. סדר היום לקונגרס [תיק חסר] 1903- 1903 Z1\112
הקונגרס הציוני השישי. הפרוטוקול הסטינוגרפי 1903- 1903 Z1\126
הקונגרס הציוני השישי. תיק בדבר הבחירות לקונגרס (פרוטוקולים, הודעות, פתקאות הצבעה) 1903- 1903 Z1\111\2