תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השישי
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גלויה מאוירת לציון הקונגרס הציוני השישי בבאזל. על גבי הגלויה מופיע ציטוט מספר יחזקאל S8\2038\4-12t
גיליון של העיתון Die Welt עם מכתבו של שר הפנים הרוסי פלהווה אל תיאודור הרצל תקנון של הקונגרס השישי גלויה של הקונגרס הציוני השישי בבאזל DD1\11-2t
מכתב גלוי מאת דיוויס טריטש אל משתתפי הקונגרס הציוני השישי נגד תיאודור הרצל DD1\11-1t
עלון "Haddasah News Letter" של ההסתדרות המדיצינית "הדסה", מכיל מאמרים בענייני מאורעות תרפ"ט, הקונגרס הציוני השישי וחזרתה של הנרייטה סאלד, אוקטובר 1929 S1\1940-1t
תיאור:
גלויה מאוירת לציון הקונגרס הציוני השישי בבאזל. על גבי הגלויה מופיע ציטוט מספר יחזקאל
סימול: S8\2038\4-12t
תיאור:
גיליון של העיתון Die Welt עם מכתבו של שר הפנים הרוסי פלהווה אל תיאודור הרצל תקנון של הקונגרס השישי גלויה של הקונגרס הציוני השישי בבאזל
סימול: DD1\11-2t
תיאור:
מכתב גלוי מאת דיוויס טריטש אל משתתפי הקונגרס הציוני השישי נגד תיאודור הרצל
סימול: DD1\11-1t
תיאור:
עלון "Haddasah News Letter" של ההסתדרות המדיצינית "הדסה", מכיל מאמרים בענייני מאורעות תרפ"ט, הקונגרס הציוני השישי וחזרתה של הנרייטה סאלד, אוקטובר 1929
סימול: S1\1940-1t
גלויה מאוירת לציון הקונגרס הציוני השישי בבאזל. על גבי הגלויה מופיע ציטוט מספר יחזקאל
גיליון של העיתון Die Welt עם מכתבו של שר הפנים הרוסי פלהווה אל תיאודור הרצל תקנון של הקונגרס השישי גלויה של הקונגרס הציוני השישי בבאזל
מכתב גלוי מאת דיוויס טריטש אל משתתפי הקונגרס הציוני השישי נגד תיאודור הרצל
עלון "Haddasah News Letter" של ההסתדרות המדיצינית "הדסה", מכיל מאמרים בענייני מאורעות תרפ"ט, הקונגרס הציוני השישי וחזרתה של הנרייטה סאלד, אוקטובר 1929