תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השישי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052689
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052693
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052691
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052691.1
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052689.1
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052692.1
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052690.1
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052694
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052692
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903. 1903 PHG\1052690
פתיחת הקונגרס השישי בבאזל, 1903 1903 PHZPR\1251433
2 תצלומים שלא נסרקו בפרויקט סריקה, אחד של הקונגרס הציוני השישי בבאזל. [רזולוציה גבוהה] PHG\1415262
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052689
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052693
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052691
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052691.1
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052689.1
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052692.1
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052690.1
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052694
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052692
תיאור:
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
שנה: 1903 סימול: PHG\1052690
תיאור:
פתיחת הקונגרס השישי בבאזל, 1903
שנה: 1903 סימול: PHZPR\1251433
תיאור:
2 תצלומים שלא נסרקו בפרויקט סריקה, אחד של הקונגרס הציוני השישי בבאזל. [רזולוציה גבוהה]
סימול: PHG\1415262
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
הקונגרס הציוני השישי - באזל 1903.
פתיחת הקונגרס השישי בבאזל, 1903
2 תצלומים שלא נסרקו בפרויקט סריקה, אחד של הקונגרס הציוני השישי בבאזל. [רזולוציה גבוהה]