תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השישי
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מפתח השמות והעניינים לפרוטוקולים של הקונגרס הציוני השישי, באזל, 28-23 באוגוסט 1903 (הוכן בידי מנפרד וינקלר ומשה שרף) היימן, מיכאל (עורך) BK\53163