תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תוכנית הכנס השני של הקונגרס הים-תיכוני לתרבות בפירנצה: Le Monde Mediterraneen et son Avenir S80\367-5t
חוברת, "תכנית הקונגרס העברי העולמי השני, 7 – 11 באוגוסט 1955" S36\117-3t
הזמנה אל הקונגרס השני של שארית הפליטה באזור הכיבוש האמריקאי במינכן S86\191-4t
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני S36\69-2t
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות S36\103-4t
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח A13\409-1t
"הקונגרס הבינלאומי השני לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח. מאה שנה למותו של סיר משה מונטיפיורי. במסגרת אירועי יובל הששים של האוניברסיטה העברית. כ"ט בכסלו תשמ"ה - ד' בטבת תשמ"ה (23-28.12.1984)" - תדפיס דו-לשוני בהוצאת "משגב ירושלים", המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, ירושלים A606\251-1t
הקונגרס השני של נציגי ארגונים אקדמיים רוסיים בחוץ לארץ, 09-16.10.1922, פראג. קובץ נאומים ותקנות (ללא עטיפה, רוסית) A388\14-2t
החלטות הקונגרס השני של הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות שהתכנס בירושלים (1954) KH4\14046-1t
כרטיס ברכה "לשנה טובה" הנפתח משני צדדים ומציג דיוקנאות של גדולי ישראל ותמונות מארץ ישראל מצדו האחד ושל צירי הקונגרס הציוני העולמי הראשון מצדו השני AK529\1-1t
מכתב מאת מכס נורדאו, פריז, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פירסום כתביו בשפה הרוסית, ובעניין תפקידי הקונגרס הציוני השני (תעודה מס' 315) A24\625-32t
מכתב כדו"ח מאת יוסף ראובן לומובסקי, מזכיר אגודת "בני ציון" במאריופול, פלך יקטרינוסלב, אל מנחם אוסישקין בעניין השוקלים בשנת הקונגרס הציוני השני ובעלי מניות של "אוצר התיישבות היהודים" בשנת הקונגרס השלישי (תעודה מס' 342) A24\639-34t
תיאור:
תוכנית הכנס השני של הקונגרס הים-תיכוני לתרבות בפירנצה: Le Monde Mediterraneen et son Avenir
סימול: S80\367-5t
תיאור:
חוברת, "תכנית הקונגרס העברי העולמי השני, 7 – 11 באוגוסט 1955"
סימול: S36\117-3t
תיאור:
הזמנה אל הקונגרס השני של שארית הפליטה באזור הכיבוש האמריקאי במינכן
סימול: S86\191-4t
תיאור:
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני
סימול: S36\69-2t
תיאור:
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות
סימול: S36\103-4t
תיאור:
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח
סימול: A13\409-1t
תיאור:
"הקונגרס הבינלאומי השני לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח. מאה שנה למותו של סיר משה מונטיפיורי. במסגרת אירועי יובל הששים של האוניברסיטה העברית. כ"ט בכסלו תשמ"ה - ד' בטבת תשמ"ה (23-28.12.1984)" - תדפיס דו-לשוני בהוצאת "משגב ירושלים", המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, ירושלים
סימול: A606\251-1t
תיאור:
הקונגרס השני של נציגי ארגונים אקדמיים רוסיים בחוץ לארץ, 09-16.10.1922, פראג. קובץ נאומים ותקנות (ללא עטיפה, רוסית)
סימול: A388\14-2t
תיאור:
החלטות הקונגרס השני של הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות שהתכנס בירושלים (1954)
סימול: KH4\14046-1t
תיאור:
כרטיס ברכה "לשנה טובה" הנפתח משני צדדים ומציג דיוקנאות של גדולי ישראל ותמונות מארץ ישראל מצדו האחד ושל צירי הקונגרס הציוני העולמי הראשון מצדו השני
סימול: AK529\1-1t
תיאור:
מכתב מאת מכס נורדאו, פריז, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פירסום כתביו בשפה הרוסית, ובעניין תפקידי הקונגרס הציוני השני (תעודה מס' 315)
סימול: A24\625-32t
תיאור:
מכתב כדו"ח מאת יוסף ראובן לומובסקי, מזכיר אגודת "בני ציון" במאריופול, פלך יקטרינוסלב, אל מנחם אוסישקין בעניין השוקלים בשנת הקונגרס הציוני השני ובעלי מניות של "אוצר התיישבות היהודים" בשנת הקונגרס השלישי (תעודה מס' 342)
סימול: A24\639-34t
תוכנית הכנס השני של הקונגרס הים-תיכוני לתרבות בפירנצה: Le Monde Mediterraneen et son Avenir
חוברת, "תכנית הקונגרס העברי העולמי השני, 7 – 11 באוגוסט 1955"
הזמנה אל הקונגרס השני של שארית הפליטה באזור הכיבוש האמריקאי במינכן
תמליל תוכנית על הקונגרס העברי העולמי השני
הודעה לעיתונות על הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות
תזכיר בעניין "חגיגת ארבעים שנות ההסתדרות הציונית" שהתקיימה בבזל באולם הקונגרס הציוני השני, א' אלול תרצ"ח
"הקונגרס הבינלאומי השני לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח. מאה שנה למותו של סיר משה מונטיפיורי. במסגרת אירועי יובל הששים של האוניברסיטה העברית. כ"ט בכסלו תשמ"ה - ד' בטבת תשמ"ה (23-28.12.1984)" - תדפיס דו-לשוני בהוצאת "משגב ירושלים", המכון לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, ירושלים
הקונגרס השני של נציגי ארגונים אקדמיים רוסיים בחוץ לארץ, 09-16.10.1922, פראג. קובץ נאומים ותקנות (ללא עטיפה, רוסית)
החלטות הקונגרס השני של הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות שהתכנס בירושלים (1954)
כרטיס ברכה "לשנה טובה" הנפתח משני צדדים ומציג דיוקנאות של גדולי ישראל ותמונות מארץ ישראל מצדו האחד ושל צירי הקונגרס הציוני העולמי הראשון מצדו השני
מכתב מאת מכס נורדאו, פריז, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פירסום כתביו בשפה הרוסית, ובעניין תפקידי הקונגרס הציוני השני (תעודה מס' 315)
מכתב כדו"ח מאת יוסף ראובן לומובסקי, מזכיר אגודת "בני ציון" במאריופול, פלך יקטרינוסלב, אל מנחם אוסישקין בעניין השוקלים בשנת הקונגרס הציוני השני ובעלי מניות של "אוצר התיישבות היהודים" בשנת הקונגרס השלישי (תעודה מס' 342)