תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השני
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בזל, הקונגרס הציוני השני, צירים ואורחים בנסיעתם לקונגרס, ציור של מ. אוקין, (1898). 1898 PHPS\1339748
הקונגרס הציוני השני בבזל, (1898), במת הנשיאות בישיבת הפתיחה (ציור מאת מ. אוקין). 1898 PHG\1002257
נורדאו מכס כנואם בבמת הקונגרס הציוני השני, (1898), (ציור מאת מ. אוקין). 1898 PHG\1002259
הקונגרס הציוני השני בבזל ( 28.8.1898 ) מבט על במת הנשיאות וחלקי האולם , הרצל נואם את נאום הפתיחה , בבמה משמאל ימינה : בשורה הראשונה : האז, א. מרמורק , ר. שאואר , סטיפן וייז ,ז. טיומקין, מ. אוסישקין , - בשורה השניה ה. בנטוויץ , גוטהיל, ל.יפה, ה. שטיינר, 1898 PHG\1001313
הקונגרס הציוני השני, בזל, 28-31.8.1898 . הרצל מברך את צירי הקונגרס (ציור של מ.אוקין) 1898 PHZPR\1251127
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898 1898 NZPR\406378
הקונגרס הציוני השני (1898) , המדליה של הקונגרס - הצד השני. 1898 PHG\1014186
הקונגרס הציוני השני - באזל 1898. האיכות הטובה ביותר של תמונות הקונגרס השני! 1898 PHG\1052674
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט 1935 PHG\1002793.1
הקונגרס הציוני השני בבזל , (1898) ,במת הנשיאות בישיבת הפתיחה בנין הקונגרס מבחוץ ( ציור מאת מ. אוקין) . 1898 PHG\1002258
הקונגרס הציוני השני (1898) , סמל הקונגרס. 1898 PHG\1014184
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט 1935 PHG\1002793
תיאור:
בזל, הקונגרס הציוני השני, צירים ואורחים בנסיעתם לקונגרס, ציור של מ. אוקין, (1898).
שנה: 1898 סימול: PHPS\1339748
תיאור:
הקונגרס הציוני השני בבזל, (1898), במת הנשיאות בישיבת הפתיחה (ציור מאת מ. אוקין).
שנה: 1898 סימול: PHG\1002257
תיאור:
נורדאו מכס כנואם בבמת הקונגרס הציוני השני, (1898), (ציור מאת מ. אוקין).
שנה: 1898 סימול: PHG\1002259
תיאור:
הקונגרס הציוני השני בבזל ( 28.8.1898 ) מבט על במת הנשיאות וחלקי האולם , הרצל נואם את נאום הפתיחה , בבמה משמאל ימינה : בשורה הראשונה : האז, א. מרמורק , ר. שאואר , סטיפן וייז ,ז. טיומקין, מ. אוסישקין , - בשורה השניה ה. בנטוויץ , גוטהיל, ל.יפה, ה. שטיינר,
שנה: 1898 סימול: PHG\1001313
תיאור:
הקונגרס הציוני השני, בזל, 28-31.8.1898 . הרצל מברך את צירי הקונגרס (ציור של מ.אוקין)
שנה: 1898 סימול: PHZPR\1251127
תיאור:
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898
שנה: 1898 סימול: NZPR\406378
תיאור:
הקונגרס הציוני השני (1898) , המדליה של הקונגרס - הצד השני.
שנה: 1898 סימול: PHG\1014186
תיאור:
הקונגרס הציוני השני - באזל 1898. האיכות הטובה ביותר של תמונות הקונגרס השני!
שנה: 1898 סימול: PHG\1052674
תיאור:
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט
שנה: 1935 סימול: PHG\1002793.1
תיאור:
הקונגרס הציוני השני בבזל , (1898) ,במת הנשיאות בישיבת הפתיחה בנין הקונגרס מבחוץ ( ציור מאת מ. אוקין) .
שנה: 1898 סימול: PHG\1002258
תיאור:
הקונגרס הציוני השני (1898) , סמל הקונגרס.
שנה: 1898 סימול: PHG\1014184
תיאור:
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט
שנה: 1935 סימול: PHG\1002793
בזל, הקונגרס הציוני השני, צירים ואורחים בנסיעתם לקונגרס, ציור של מ. אוקין, (1898).
הקונגרס הציוני השני בבזל, (1898), במת הנשיאות בישיבת הפתיחה (ציור מאת מ. אוקין).
נורדאו מכס כנואם בבמת הקונגרס הציוני השני, (1898), (ציור מאת מ. אוקין).
הקונגרס הציוני השני בבזל ( 28.8.1898 ) מבט על במת הנשיאות וחלקי האולם , הרצל נואם את נאום הפתיחה , בבמה משמאל ימינה : בשורה הראשונה : האז, א. מרמורק , ר. שאואר , סטיפן וייז ,ז. טיומקין, מ. אוסישקין , - בשורה השניה ה. בנטוויץ , גוטהיל, ל.יפה, ה. שטיינר,
הקונגרס הציוני השני, בזל, 28-31.8.1898 . הרצל מברך את צירי הקונגרס (ציור של מ.אוקין)
הקונגרס הציוני השני בבאזל, 28-31.8.1898
הקונגרס הציוני השני (1898) , המדליה של הקונגרס - הצד השני.
הקונגרס הציוני השני - באזל 1898. האיכות הטובה ביותר של תמונות הקונגרס השני!
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט
הקונגרס הציוני השני בבזל , (1898) ,במת הנשיאות בישיבת הפתיחה בנין הקונגרס מבחוץ ( ציור מאת מ. אוקין) .
הקונגרס הציוני השני (1898) , סמל הקונגרס.
הקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ( 1935 ) נחום סוקולוב , נשיא ההסתדרות הציונית פותח את הקונגרס . על - ידו ז. ברודצקי ------ראשון משמאל : א.ל. לוטרבך -----------השני : ב. ווינט