תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הקונגרס הציוני השני
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 02. מודעה של משרד הקונגרס הציוני השני בבאזל KRU\1543
ציונות. סדרה. עלייה ראשונה ושנייה. תצלומים של הקונגרס הציוני השני, אנשי "השומר", פועלים, תל אביב בראשיתה KRA\3018
תיאור:
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 02. מודעה של משרד הקונגרס הציוני השני בבאזל
סימול: KRU\1543
תיאור:
ציונות. סדרה. עלייה ראשונה ושנייה. תצלומים של הקונגרס הציוני השני, אנשי "השומר", פועלים, תל אביב בראשיתה
סימול: KRA\3018
הקונגרס הציוני. הקונגרס ה - 02. מודעה של משרד הקונגרס הציוני השני בבאזל
ציונות. סדרה. עלייה ראשונה ושנייה. תצלומים של הקונגרס הציוני השני, אנשי "השומר", פועלים, תל אביב בראשיתה