תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימת מכתבי הרב קוק אל פראנק (טיוטא בכתב יד) שנמצאים בחטיבת פיק"א בארכיון הציוני המרכזי A335\33
מכתבים מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, חבר הנהלת הסוכנות היהודית ומוסד הרב קוק בירושלים, אל דניאל סירקיס (תרצ"ז - תרצ"ח, תשט"ו - תשי"ז) 1936- 1957 A340\13
"ד"ר יעקב פויכטוונגר ופעילותו בהסתדרות ה"מזרחי", רשימה ביוגרפית מאת א.מ. פויכטוונגר (העתק טיוטה בכתב מכונה); בצירוף מאמר "פויכטוונגר, יעקב אריה" - צילום של קטע מתוך "אנציקלופדיה של הציונות הדתית" בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים; ומכתב "לשכת ה"מזרחי" בפראנקפורט לסניף ה"מזרחי" בצפרו (מרוקו)" - צילום של קטע מתוך "ספר הציונות הדתית" בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ז A349\21
התכתבות עם מוסד הרב קוק ועלון "ידיעות גנזך הציונות הדתית במוסד הרב קוק" 1952- 1958 S39\401
מכתב ברכה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל לייב יפה לרגל בר המצווה של בנימין יפה, כ"ח ניסן תרצ"ד A363\182
"ירושלים", רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה. ירושלים, הוצאת מוסד הרב קוק והאגודה העברית למען ירושלים. שנה ב', חוברת א' - ב' (תשרי - אדר תש"ט), חוברת ג' - ד' (ניסן - אלול תש"ט), שנה ג', חוברת ג' - ד' (ניסן - אלול תש"י) 1948- 1950 AK786\29
מכתבי בקשה לעזרה אל דניאל סירקיס מאת רבנים בירושלים, תל אביב ופתח תקווה, ביניהם הרב צבי יהודה הכהן קוק, ישראל אבא קטרוני (ציטרון) 1926- 1933 A340\7
התכתבות בין דניאל סירקיס לבין אנשים שונים; סקירות, הצהרות ועצומות, בפרט מאת סירקיס, הקשורות לפעילותו במאבק נגד החלוקה; קטעי עיתונים. בין המתכתבים: הרבנות הראשית לארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; הוועד הפועל של הסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל; מאיר גרוסמן בשם הוועד הפועל העולמי של מפלגת המדינה העברית; אברהם מרמורשטיין בשם מרכז ישיבות "בני עקיבא" בישראל; הרב אברהם יצחק הכהן קוק; בן ציון מאיר חי עזריאל - רב ראשי לקהילת יפו ותל אביב; שלמה זלמן שרגאי; ישראל חבס; יהודה פיינגולד; המשורר אורי צבי גרינברג 1937- 1965 A340\22
התכתבות, כולל מכתבים, הסכמים ורשימות, בין מבש"ן לבין נציגי אגודות ומוסדות שונים בארץ ישראל, אנגליה וארצות הברית (בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מוסד הרב קוק ומרכז ההסתדרות המורים בירושלים, בתי מסחר והוצאות ספרים "תרבות" ו"מצפה" בתל אביב, מחלקת החינוך של הוועד הלאומי בירושלים, מערכת העיתון "The Jewish Chronicle" והוצאת ה-"Cambridge University Press" בלונדון, וועד "קרן ישראל מץ" בברוקלין - ניו יורק), בעיקר בעניין הוצאת ספריו (מסודר לפי אגודות ומוסדות) 1928- 1941 A117\5
פרוטוקולים, דו"חות, התכתבות, קטעי עיתונים, ודברי דפוס שונים בעניין מוסד ביאליק ומוסד הרב קוק 1943- 1947 KH4\6378
בולים מעטפות מ- 01.04.1960 עד- 31.03.1962: אלבום בולי קק"ל, בן-צבי, דגניה, הולי לאנד, הרצל, הרצל-ביאליק, ז'בוטינסקי, חניתה, יום העצמאות, סאלד, הרב קוק, יודפת, בר מצווה לישראל, יעור, הס-קלישר 1960- 1962 KKL5\31696
סקירות פעילות מוסד ביאליק והתכתבות בעניין תקציבו ודוחות כספיים מאת מוסד הרב קוק 1939- 1947 S8\746