תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות, פרסומים, סקירות, רשימות בעניין הוצאת המחקר מאת חיים זהר, ירושלים, על ידי המרכז של ה"מזרחי העולמי", בעניין תולדות מוסד הרב קוק, מיסוד תנועת ה"מזרחי" לחקר הציונות הדתית וארץ ישראל - חוברת בת 72 עמודים 2006- 2007 A589\12
מכתב מאת מנהלי בית מלאכה "שערי תורה", יפו, אל מנחם אוסישקין, ירושלים, כיושב ראש שני של ועד הצירים בארץ ישראל, בעניין לימודים בבית המלאכה ובקשת סיוע, בצירוף חוברת "חשבון של בית המאכה "שערי תורה" מחדשי תשרי תרע"ב עד תשרי תרע"ג" (הקדמה לחוברת של הרב אברהם יצחק הכהן קוק), יפו, תרע"ג 1912- 1913 A24\1090
העתקי מכתבים וגלויות מאת מנהיגי תנועת ה"מזרחי" באירופה וארץ ישראל, רשימות וטיוטות מאת חיים זהר, התכתבות בין זהר לבין נציגי מוסדות שונים בישראל, העתקים בצילום של קטעי הרצאות ומאמרים מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בשאלת חינוך ה"מזרחי", הציונות הדתית וישיבת "מרכז הרב" בירושלים 1919- 2008 A589\9
התכתבות, אישורים ופרסומים בעניין תגובות וביקורת להוצאת החוברת "מוסד הרב קוק. ראשיתו, מייסדיו, תנועת ה"מזרחי" - תרומתם לחקר הציונות הדתית וארץ ישראל", מחקר מאת חיים זהר, ירושלים, על ידי המרכז של ה"מזרחי העולמי". בין הכותבים: נציגי מוסדות אקדמיים וממשלתיים, ספריות, חברי הכנסת, אנשים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ 2006- 2006 A589\15
התכתבות, אישורים וקטעי עיתונים בעניין תגובות וביקורת להוצאת החוברת "מוסד הרב קוק. ראשיתו, מייסדיו, תנועת ה"מזרחי" - תרומתם לחקר הציונות הדתית וארץ ישראל", מחקר מאת חיים זהר, ירושלים, על ידי המרכז של ה"מזרחי העולמי". בין הכותבים: נציגי מוסדות אקדמיים, ספריות, אנשים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ (בעיקר ינואר - מרץ 2006) 2006- 2006 A589\14
התכתבות בעניין הוצאת החוברת "מוסד הרב קוק. ראשיתו, מייסדיו, תנועת ה"מזרחי" - תרומתם לחקר הציונות הדתית וארץ ישראל", מחקר מאת חיים זהר, ירושלים, על ידי המרכז של ה"מזרחי העולמי" 2006- 2006 A589\13
התכתבות בין חיים זהר, ירושלים, לבין נציגי הנהלת המוסדות לענייני דת בירושלים, ביניהם מוסד הרב קוק, עמותת "מכון לציונות דתית", כולל ציוני דתי "ארץ חמדה", וצבי פשדצקי - משרד עורכי דין בתל אביב, בעניין פעילותו של חיים זהר למען המוסדות ופרסומיו; חוזרים והודעות לענייני הלכה מאת "ארץ חמדה" - מכון גבוה ללימודי היהדות, שנשלחו אל חיים זהר, בצירוף דברי דפוס וקטעי עיתונים 2005- 2006 A589\1
מכתבי תנחומים, גלויות ומברקים אל יעקב קלצקין מאת שונים לרגל מות אביו אליהו קלצקין, שנפטר בירושלים,בין השאר, חנוך אלבק (ברלין), Alfred Bonne (ירושלים), ש. ביאלובלוצקי (S. Bialoblocki) חיים ברודי (Heinrich Brody, פראג), ברית עברית עולמית, מיכאל גוטמן (ברסלאו), יעקב הורוביץ (Jacob Horowitz, (פרנקפורט), מאיר הילדסהיימר (ברלין), רוברט ולטש (Robert Weltsch), משה ולך (ירושלים), מרק וישניצר (Mark Wischnitzer, ברלין), הרב יעקב מאיר זלקינד (לונדון), יעקב טייטל (Jacob Teitel, ברלין) חיים טשרנוביץ/צ'רנוביץ (ניו יורק), ש. א. יהודה (A. S. E. Yahuda, לונדון), ס. ה. ליבן (S. H. Lieben, פראג), גאורג לנדאואר, מיכאל מאיר (Michael Meyer, ברלין), ראובן מס, ארנו נאדל (Arno Nadel, ברלין), משה ניימן (ירושלים), אוסקר נכט (Oscar Nacht, ברלין), הנריטה סאלד, הרמן גרשון סויט (Hermann Swet, ברלין), ש"י עגנון, ש. פדר (לובלין, פאריס), ד. פייטלברג (ברלין), אהרון פריימן (A. Freimann, פרנקפורט), אברהם הלוי פרנקל, משה דוד קאסוטו (Umberto Cassuto, פירנצה), יעקובוס קאן (Jacobus Kann, האג), מכס קולנשר (ברלין), הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמואל קליין (ירושלים), עזריאל קרלבך (המבורג), מיכל רבינוביץ (ירושלים), מרטין רוזנבליט, ארתור רופין, אברהם שבדרון (ירושלים), קרל שוורץ (Karl Schwarz, ברלין), אליהו שטראוס (Elias Strauss, מינכן), S. Shiflowski(ברלין), אברהם שלזינגר (בוכאו) 1932- 1932 A40\107
התכתבות בין ויקטור זלקינד ואביו אלכסנדר זלקינד, ירושלים, לבין נציגי חברות ומוסדות שונים ואנשים פרטיים בארץ ישראל, רוסיה, אירופה וארצות הברית בעניינים צבוריים, מקצועיים וציוניים; בפרט מכתבי תנחומים. בין הכותבים: נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל ובלונדון; יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי; מחלקות שונות של ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל) - רשויות בריטיים; המועצה המדעית במדינת ישראל; משרד הרב הראשי לארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק בירושלים; הרבנות הראשית של כוללות ספרדים בחברון; הרב רפאל מרדכי בארישאנסקי, ברונקס, ניו יורק; נציגי הטכניון העברי בחיפה והמוסד ללשון ולתרבות העברית 1913- 1947 A387\149\1
מוסד הרב קוק 1949- 1949 S43\199
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל המרכז העולמי של "המזרחי" A116\183
רשימות שונות בדבר אילן היוחסין של משפחת קלישר; התכתבות בין הרטה מנדלסון לבין בני משפחתה, נציגי מוסדות ואנשים פרטיים שונים; קטעי עיתונים ופרסומים שונים הקשורים לתולדות משפחת קלישר, מאמרים, סקירות ותקצירים, כולל תרגומים, בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר; דפי עד מטעם "יד ושם". בין המתכתבים: הנהלת מוסד הרב קוק, "יד ושם", הארכיון הציוני המרכזי 1872- 1971 A499\6