תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים ודברי דפוס המכילים מאמרים אודות סופרים ואישים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ויצחק בן צבי (מסודר במעטפות לפי שמות) A9\180
מוסד הרב קוק 1949- 1949 S43\199
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל המרכז העולמי של "המזרחי" A116\183
רשימות שונות בדבר אילן היוחסין של משפחת קלישר; התכתבות בין הרטה מנדלסון לבין בני משפחתה, נציגי מוסדות ואנשים פרטיים שונים; קטעי עיתונים ופרסומים שונים הקשורים לתולדות משפחת קלישר, מאמרים, סקירות ותקצירים, כולל תרגומים, בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר; דפי עד מטעם "יד ושם". בין המתכתבים: הנהלת מוסד הרב קוק, "יד ושם", הארכיון הציוני המרכזי 1872- 1971 A499\6
מכתבים מאת ישראל בלקינד, מנהל בית הספר הלאומי לעבודת האדמה "קריית ספר" בארץ ישראל, אל אנשים שונים בארץ ישראל, שנכתבו במהלך נסיעתו לחוץ לארץ (יפו - טורונטו - לונדון - מנצ'סטר - ניו יורק - ויניפג - מונטראול). בין היתר - מכתבים אל קרובי המשפחה, זאב שוהם והרב אברהם יצחק הכהן קוק 1927- 1928 A622\30
Recommendation letter for Jacob Bear Aronov from Rabbi Abraham Yitzhak Kook 1935- 1935 A399\338
מכתב מאת הרב הראשי לא"י אברהם יצחק הכהן קוק אל יוסף ליפשיץ, הנהלת "קרן נחמיה" בעניין מתן הלוואה לצרכי חקירת מאורעות תרפ"ט, כ' אב תרפ"ט A215\151
"ד"ר יעקב פויכטוונגר ופעילותו בהסתדרות ה"מזרחי", רשימה ביוגרפית מאת א.מ. פויכטוונגר (העתק טיוטה בכתב מכונה); בצירוף מאמר "פויכטוונגר, יעקב אריה" - צילום של קטע מתוך "אנציקלופדיה של הציונות הדתית" בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים; ומכתב "לשכת ה"מזרחי" בפראנקפורט לסניף ה"מזרחי" בצפרו (מרוקו)" - צילום של קטע מתוך "ספר הציונות הדתית" בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ז A349\21
התכתבות עם מוסד הרב קוק ועלון "ידיעות גנזך הציונות הדתית במוסד הרב קוק" 1952- 1958 S39\401
מכתבים מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, חבר הנהלת הסוכנות היהודית ומוסד הרב קוק בירושלים, אל דניאל סירקיס (תרצ"ז - תרצ"ח, תשט"ו - תשי"ז) 1936- 1957 A340\13
כרטיס ביקור של הרב צבי יהודה הכהן קוק בתוספת דברים בכתב ידו A363\21
מכתב ברכה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל לייב יפה לרגל בר המצווה של בנימין יפה, כ"ח ניסן תרצ"ד A363\182