תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב בעניין מתן סיוע כספי לאלמנת הרב קוק A116\67\2-2t
תדפיס מאת שמואל ברוך שולמן: "הקיץ האחרון בחיי רבנו הגדול" (לזכר הרב אברהם יצחק הכהן קוק). ירושלים, דפוס "ארץ ישראל", חנוכה תרצ"ו [1935] A9\205-22t
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל A116\62\1-3t
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים A116\64\1-3t
העתק מכתב מאת הרב הראשי של ארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק A215\133-1t
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד) A340\17-6t
'הכתבים הציוניים של הרב צבי קלישר' מאת ישראל קלויזנר, הוצאת מוסד הרב קוק, שנת תש"ו, ירושלים", סקירה בכתב יד על חיבורו של ישראל קלויזנר (יכול להיות, בכתב ידו של ישראל בר-אבי) A267\81-4t
"אגרת השלוחה לאחינו היקרים אכרי וכורמי המושבות בכל מלא רוחב ארצנו הקדושה" מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ירושלים, כ"ג אלול תר"פ) A635\105-1t
לשכת הרבנות הכללית לעיר הקודש יפו והמושבות. חוזר מודפס "לכבוד אחינו היקרים יושבי המושבות על אדמת הקודש", בענייני ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (בחתימת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ללא תאריך מסוים) A9\201-12t
Letter and report from Jacob Rosenheim regarding his meeting with HaRav Kook(הרב קוק) A399\114-1t
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז) A340\13-2t
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור) A528\6-1t
תיאור:
מכתב בעניין מתן סיוע כספי לאלמנת הרב קוק
סימול: A116\67\2-2t
תיאור:
תדפיס מאת שמואל ברוך שולמן: "הקיץ האחרון בחיי רבנו הגדול" (לזכר הרב אברהם יצחק הכהן קוק). ירושלים, דפוס "ארץ ישראל", חנוכה תרצ"ו [1935]
סימול: A9\205-22t
תיאור:
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל
סימול: A116\62\1-3t
תיאור:
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים
סימול: A116\64\1-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת הרב הראשי של ארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק
סימול: A215\133-1t
תיאור:
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד)
סימול: A340\17-6t
תיאור:
'הכתבים הציוניים של הרב צבי קלישר' מאת ישראל קלויזנר, הוצאת מוסד הרב קוק, שנת תש"ו, ירושלים", סקירה בכתב יד על חיבורו של ישראל קלויזנר (יכול להיות, בכתב ידו של ישראל בר-אבי)
סימול: A267\81-4t
תיאור:
"אגרת השלוחה לאחינו היקרים אכרי וכורמי המושבות בכל מלא רוחב ארצנו הקדושה" מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ירושלים, כ"ג אלול תר"פ)
סימול: A635\105-1t
תיאור:
לשכת הרבנות הכללית לעיר הקודש יפו והמושבות. חוזר מודפס "לכבוד אחינו היקרים יושבי המושבות על אדמת הקודש", בענייני ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (בחתימת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ללא תאריך מסוים)
סימול: A9\201-12t
תיאור:
Letter and report from Jacob Rosenheim regarding his meeting with HaRav Kook(הרב קוק)
סימול: A399\114-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז)
סימול: A340\13-2t
תיאור:
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
סימול: A528\6-1t
מכתב בעניין מתן סיוע כספי לאלמנת הרב קוק
תדפיס מאת שמואל ברוך שולמן: "הקיץ האחרון בחיי רבנו הגדול" (לזכר הרב אברהם יצחק הכהן קוק). ירושלים, דפוס "ארץ ישראל", חנוכה תרצ"ו [1935]
מכתב מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק בעניין עבודות חקלאיות בשבת שבוצעו על ידי גדוד העבודה סמוך לרמת רחל
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים
העתק מכתב מאת הרב הראשי של ארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד)
'הכתבים הציוניים של הרב צבי קלישר' מאת ישראל קלויזנר, הוצאת מוסד הרב קוק, שנת תש"ו, ירושלים", סקירה בכתב יד על חיבורו של ישראל קלויזנר (יכול להיות, בכתב ידו של ישראל בר-אבי)
"אגרת השלוחה לאחינו היקרים אכרי וכורמי המושבות בכל מלא רוחב ארצנו הקדושה" מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ירושלים, כ"ג אלול תר"פ)
לשכת הרבנות הכללית לעיר הקודש יפו והמושבות. חוזר מודפס "לכבוד אחינו היקרים יושבי המושבות על אדמת הקודש", בענייני ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (בחתימת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ללא תאריך מסוים)
Letter and report from Jacob Rosenheim regarding his meeting with HaRav Kook(הרב קוק)
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז)
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)