תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד) A340\17-6t
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז) A340\13-2t
חשבון בית הספר "תחכמוני" ביפו מיום הוסדו עד אייר תרס"ט (חוברת המכילה הקדמה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק וחבר לוועד ה"מזרחי" יהודה לייב הכהן פישמן; דפוס איתן, יפו, 56 עמ') A349\13-1t
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור) A528\6-1t
קטלוג ספרי מוסד הרב קוק בשנים תרצ"ז - תשי"ב KH4\6376-3t
צילום ותרגום לאנגלית של מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב קוק, אל הרב לוין בבקשה נואשת לתרומה לארץ ישראל J128\93-10t
גיליון 13.2 של כתב העת "שערי ציון" בהוצאת מוסד הרב קוק KH4\14428\5-1t
מכתבים ומברק מאת הרב א.י. הכהן קוק אל הרב ריטר בדבר הצטרפות הרב ריטר ל"הסתדרות ירושלים" AK24\1-7t
מאמר על על הרב אברהם יצחק הכוהן קוק A325\37-29t
- מכתב אליו בעניין סיוע כספי לאלמנתו של הרב קוק A116\67\2-2t
מכתבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק אליו בעניין עבודות חקלאיות בשבת שנעשו על ידי גדוד העבודה על יד רמת רחל. A116\62\1-3t
קול קורא של הרב קוק בעניין יהדותם של פלאשים ובקשה לעזור לד"ר פייטלוביץ' בעבודתו עמהם. ירושלים, ג' כסלו תרפ"ב (העתק בהדפסת צילום) AK406\1-3t
תיאור:
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד)
סימול: A340\17-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז)
סימול: A340\13-2t
תיאור:
חשבון בית הספר "תחכמוני" ביפו מיום הוסדו עד אייר תרס"ט (חוברת המכילה הקדמה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק וחבר לוועד ה"מזרחי" יהודה לייב הכהן פישמן; דפוס איתן, יפו, 56 עמ')
סימול: A349\13-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
סימול: A528\6-1t
תיאור:
קטלוג ספרי מוסד הרב קוק בשנים תרצ"ז - תשי"ב
סימול: KH4\6376-3t
תיאור:
צילום ותרגום לאנגלית של מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב קוק, אל הרב לוין בבקשה נואשת לתרומה לארץ ישראל
סימול: J128\93-10t
תיאור:
גיליון 13.2 של כתב העת "שערי ציון" בהוצאת מוסד הרב קוק
סימול: KH4\14428\5-1t
תיאור:
מכתבים ומברק מאת הרב א.י. הכהן קוק אל הרב ריטר בדבר הצטרפות הרב ריטר ל"הסתדרות ירושלים"
סימול: AK24\1-7t
תיאור:
מאמר על על הרב אברהם יצחק הכוהן קוק
סימול: A325\37-29t
תיאור:
- מכתב אליו בעניין סיוע כספי לאלמנתו של הרב קוק
סימול: A116\67\2-2t
תיאור:
מכתבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק אליו בעניין עבודות חקלאיות בשבת שנעשו על ידי גדוד העבודה על יד רמת רחל.
סימול: A116\62\1-3t
תיאור:
קול קורא של הרב קוק בעניין יהדותם של פלאשים ובקשה לעזור לד"ר פייטלוביץ' בעבודתו עמהם. ירושלים, ג' כסלו תרפ"ב (העתק בהדפסת צילום)
סימול: AK406\1-3t
מכתב יושב ראש הכנסת קדיש לוז, קיבוץ דגניה ב', אל הרב שלום נתן רענן ואל דניאל סירקיס - חברי הוועדה להקמת הבניין שעל יד הישיבה המרכזית לישראל על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בענייני ארגון הישיבה ופעילות מרכז הרב (כ"ה מנחם אב תשי"ז, בכתב יד)
העתק מכתב מאת הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון בשם הנהלת מוסד הרב קוק, ירושלים, אל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בענייני דת ויהדות (ט' תמוז תשט"ז)
חשבון בית הספר "תחכמוני" ביפו מיום הוסדו עד אייר תרס"ט (חוברת המכילה הקדמה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק וחבר לוועד ה"מזרחי" יהודה לייב הכהן פישמן; דפוס איתן, יפו, 56 עמ')
מכתב חוזר מאת הרב קוק נגד פיטוריו של הויזדורף מ"הדסה", 1922 (מקור)
קטלוג ספרי מוסד הרב קוק בשנים תרצ"ז - תשי"ב
צילום ותרגום לאנגלית של מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב קוק, אל הרב לוין בבקשה נואשת לתרומה לארץ ישראל
גיליון 13.2 של כתב העת "שערי ציון" בהוצאת מוסד הרב קוק
מכתבים ומברק מאת הרב א.י. הכהן קוק אל הרב ריטר בדבר הצטרפות הרב ריטר ל"הסתדרות ירושלים"
מאמר על על הרב אברהם יצחק הכוהן קוק
- מכתב אליו בעניין סיוע כספי לאלמנתו של הרב קוק
מכתבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק אליו בעניין עבודות חקלאיות בשבת שנעשו על ידי גדוד העבודה על יד רמת רחל.
קול קורא של הרב קוק בעניין יהדותם של פלאשים ובקשה לעזור לד"ר פייטלוביץ' בעבודתו עמהם. ירושלים, ג' כסלו תרפ"ב (העתק בהדפסת צילום)