תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרב קוק
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גוש 30050 חלקה 23. שרטוט של השטח KH4\61169-1m
ירושלים. תכנית בניין ערים מס' 907, גוש 30050 חלקה 23 KH4\40588-1m
ירושלים. הצעת תכנון להקמת בית חולים של האוניברסיטה העברית במרכז העיר. פירוט השטחים הקיימים, המתוכננים ובעלות המגרשים בתחום שבין הרחובות יפו, החבצלת (הסולל), הנביאים, הלני המלכה (מליסנדרה המלכה) והרב קוק (אבן בטוט). J15\6717-1m
קרית יערים. תוכניות מבנים, הצעה למקלט בספריה ע"ש הרב קוק S113M\2759\20
ירושלים, בית ספר "תחכמוני" ברחוב הרב קוק. הצעה לבניין קומה נוספת על בנין א'. תכנית הבניין, חתכים, פרספקטיבה, תרשים המקום J17\351-1m
תכנית של הצעה לבניין קומה נוספת על בניין א' של בית הספר "תחכמוני" בירושלים, רחוב הרב קוק. תרשים המקום, תכנית הקומה הנוספת, סידור החצר, המעבר המכוסה והסביבה, חתך א' - א', פרספקטיבה J17\3333-1m
תיאור:
גוש 30050 חלקה 23. שרטוט של השטח
סימול: KH4\61169-1m
תיאור:
ירושלים. תכנית בניין ערים מס' 907, גוש 30050 חלקה 23
סימול: KH4\40588-1m
תיאור:
ירושלים. הצעת תכנון להקמת בית חולים של האוניברסיטה העברית במרכז העיר. פירוט השטחים הקיימים, המתוכננים ובעלות המגרשים בתחום שבין הרחובות יפו, החבצלת (הסולל), הנביאים, הלני המלכה (מליסנדרה המלכה) והרב קוק (אבן בטוט).
סימול: J15\6717-1m
תיאור:
קרית יערים. תוכניות מבנים, הצעה למקלט בספריה ע"ש הרב קוק
סימול: S113M\2759\20
תיאור:
ירושלים, בית ספר "תחכמוני" ברחוב הרב קוק. הצעה לבניין קומה נוספת על בנין א'. תכנית הבניין, חתכים, פרספקטיבה, תרשים המקום
סימול: J17\351-1m
תיאור:
תכנית של הצעה לבניין קומה נוספת על בניין א' של בית הספר "תחכמוני" בירושלים, רחוב הרב קוק. תרשים המקום, תכנית הקומה הנוספת, סידור החצר, המעבר המכוסה והסביבה, חתך א' - א', פרספקטיבה
סימול: J17\3333-1m
גוש 30050 חלקה 23. שרטוט של השטח
ירושלים. תכנית בניין ערים מס' 907, גוש 30050 חלקה 23
ירושלים. הצעת תכנון להקמת בית חולים של האוניברסיטה העברית במרכז העיר. פירוט השטחים הקיימים, המתוכננים ובעלות המגרשים בתחום שבין הרחובות יפו, החבצלת (הסולל), הנביאים, הלני המלכה (מליסנדרה המלכה) והרב קוק (אבן בטוט).
קרית יערים. תוכניות מבנים, הצעה למקלט בספריה ע"ש הרב קוק
ירושלים, בית ספר "תחכמוני" ברחוב הרב קוק. הצעה לבניין קומה נוספת על בנין א'. תכנית הבניין, חתכים, פרספקטיבה, תרשים המקום
תכנית של הצעה לבניין קומה נוספת על בניין א' של בית הספר "תחכמוני" בירושלים, רחוב הרב קוק. תרשים המקום, תכנית הקומה הנוספת, סידור החצר, המעבר המכוסה והסביבה, חתך א' - א', פרספקטיבה