תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרצל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דברי דפוס בעניין הקונגרס הציוני העולמי ה-כ"ג (ירושלים, מנחם אב תשי"א - אוגוסט 1951): תכנית טקס הפתיחה על הר הרצל (י"ב אב תשי"א - 14.08.1951) ו"עיתון הקונגרס" (גליון ז', כ' באב תשי"א - 22.08.1951; גליון ט"ו, כ"ט באב תשי"א - 31.08.1951) 1951- 1951 A379\290
Letters from Herzl to Karpel Lippe 1902- 1902 H1\2749
התכתבות עם חברות הפקת סרטים בישראל ובצרפת בדבר הפקה אפשרית של סרטים בנושא בנימין זאב הרצל, חנה סנש ו"נתן החכם", יולי-אוקטובר 1958- 1958 S80\85
מכתבים ומברקים אל בנימין זאב הרצל בווינה ואל זלמן דוד ליבונטין ביפו - תל אביב מאת אנשים שונים בארץ ישראל ובאירופה, ביניהם דוד וולפסון בקלן, הירש טפליצקי ביפו, טולו נוסנבלאט בווינה, בעניין פעילות הוועד הפועל הציוני ובנק אפ"ק, בצירוף העתקי מכתבים מאת בנימין זאב הרצל אל ליבונטין (1901 - 1904), ופרק זיכרונות מאת ליבונטין על אודות הרצל 1901- 1928 A34\37
התכתבות בעניין הנצחת זכרו של הרצל (כ' בתמוז), עצרת הרצל, קבר הרצל ומוזיאון הרצל 1960- 1965 S65\66
Letter from N.[?] Benjamin (son of Karpel Lippe, Jassy, Romania), USA, to Herzl H1\1006
נאומים ומאמרים בעניין דרכים לפתרון הסכסוך יהודי-ערבי, זיכרונות, לרבות מפגישות עם הרצל וויכוח עם יצחק בן צבי בעניין מתן סיוע כספי להקמת איחוד כפריים יהודים וערבים ומצע להסכם יהודי-ערבי 1920- 1932 A113\26\3
מכתב מאת זלמן דוד ליבונטין בקושטא אל דוד וולפסון בקלן (04.04.1904) ומכתב מאת תיאודור הרצל בווינה אל ליבונטין (22.05.1903) בעניין רכישת קרקעות (העתקי מכתבים) 1903- 1904 A34\130
התכתבות ודוחות בעניין תכנון ובניית קבר הרצל, פרסום יומניו וארועי שנת המאה להולדתו 1956- 1965 S80\76
העתקי מכתבים יוצאים, בין היתר בעניין ועידת התביעות, השילומים מגרמניה, עלייה מצפון אפריקה, יהודי ברית המועצות ובעניין בניית קבר הרצל 1957- 1958 S80\3\1
ארץ ישראל, תרומות עצים. כללי ומעטפות: ארזי הרצל, יער הניצחון 1947- 1949 KKL5\16290
מאמרים, סקירות, הרצאות ונאומים מאת יעקב צור (טשרנוביץ) בעניין הרעיון הציוני, ההסברה הציונית ותולדות הציונות, ופעילותו של בנימין זאב הרצל (העתקים מודפסים במכונת כתיבה, וגליונות של ידיעונים ועלונים שונים) 1960- 1974 A326\112