תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרצל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם S80\125-4t
גלויה עם דיוקן הרצל שהוכנה לכבוד שנת הרצל S80\76-8t
דוח מאת ארין סינגר (Erin Singer) בעניין פעולות מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית לרגל שנת ה-50 למותו של הרצל S36\9-12t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, נכסים ופתוח: קריית מלאכי- טיילת, נכס לבקוביץ ברומניה, כפר רופין- כיסוי חוב בתרומה, כביש צפון, כורזים- פירוק אתר (אפיפיור), מובל מערבי- מאגר, נחל עוז- מאגר, בית פיינברג- שימור, בית בן אריה- הפקעה, משואה- מוזיאון, ירושלים- חלקות קק"ל בבתי קברות, יד חנה- מאגר, היכל שלמה- חוב, בית הרצל- שיקום, מועצה אזורית גזר- פיתוח KKL5\68603\2-2t
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, מפעלים: פרס הרצל KKL5\68604\1-6t
תזכיר מאת הנהלת ההסתדרות הציונית בעניין תחרות פומבית לתכנון קבר הרצל S36\9-9t
רשימת מקורות על אודות הרצל שנערכה על ידי מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית, יולי 1954 – יולי 1955 S36\9-11t
תעודת הוקרה (סדרה י' \ מס' 5744) מטעם קרן קיימת לישראל, "לזכר בנימין זאב הרצל, יוצר ההסתדרות הציונית" - תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, עשרה עצים בחורשה על שם אלי ודורה סרוסי, נטעו על ידי יעקב צור (תל אביב, תשל"ו) A326\340-3t
"Weizmann and the Jewish Agency. An Historical Analysis", ירושלים, אפריל 1975 - עבודת מחקר מאת Zelig S. Chinitz, נערכה עבור מכון הרצל בניו יורק ביום 04.05.1975 (העתק בצילום, 35 עמ') A326\328-3t
העתק תדפיס החוק בדבר בעלאת עצמות הרצל S80\76-3t
רשימת המוצגים לתערוכה מיוחד במוזיאון הרצל S80\76-6t
חוברת הדרכה למרצה מאת מנהל ההסברה בעניית שנת המאה להולדת בנימין זאב הרצל S80\76-4t
תיאור:
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם
סימול: S80\125-4t
תיאור:
גלויה עם דיוקן הרצל שהוכנה לכבוד שנת הרצל
סימול: S80\76-8t
תיאור:
דוח מאת ארין סינגר (Erin Singer) בעניין פעולות מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית לרגל שנת ה-50 למותו של הרצל
סימול: S36\9-12t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, נכסים ופתוח: קריית מלאכי- טיילת, נכס לבקוביץ ברומניה, כפר רופין- כיסוי חוב בתרומה, כביש צפון, כורזים- פירוק אתר (אפיפיור), מובל מערבי- מאגר, נחל עוז- מאגר, בית פיינברג- שימור, בית בן אריה- הפקעה, משואה- מוזיאון, ירושלים- חלקות קק"ל בבתי קברות, יד חנה- מאגר, היכל שלמה- חוב, בית הרצל- שיקום, מועצה אזורית גזר- פיתוח
סימול: KKL5\68603\2-2t
תיאור:
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, מפעלים: פרס הרצל
סימול: KKL5\68604\1-6t
תיאור:
תזכיר מאת הנהלת ההסתדרות הציונית בעניין תחרות פומבית לתכנון קבר הרצל
סימול: S36\9-9t
תיאור:
רשימת מקורות על אודות הרצל שנערכה על ידי מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית, יולי 1954 – יולי 1955
סימול: S36\9-11t
תיאור:
תעודת הוקרה (סדרה י' \ מס' 5744) מטעם קרן קיימת לישראל, "לזכר בנימין זאב הרצל, יוצר ההסתדרות הציונית" - תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, עשרה עצים בחורשה על שם אלי ודורה סרוסי, נטעו על ידי יעקב צור (תל אביב, תשל"ו)
סימול: A326\340-3t
תיאור:
"Weizmann and the Jewish Agency. An Historical Analysis", ירושלים, אפריל 1975 - עבודת מחקר מאת Zelig S. Chinitz, נערכה עבור מכון הרצל בניו יורק ביום 04.05.1975 (העתק בצילום, 35 עמ')
סימול: A326\328-3t
תיאור:
העתק תדפיס החוק בדבר בעלאת עצמות הרצל
סימול: S80\76-3t
תיאור:
רשימת המוצגים לתערוכה מיוחד במוזיאון הרצל
סימול: S80\76-6t
תיאור:
חוברת הדרכה למרצה מאת מנהל ההסברה בעניית שנת המאה להולדת בנימין זאב הרצל
סימול: S80\76-4t
פרוטוקול מסיבת עיתונאים עם נחום גולדמן בין היתר בעניין ציון שנת הרצל, החוקה החדשה, המצב בארצות הברית וביקור בן גוריון שם, ברית המועצות וגילויי אנטישמיות בעולם
גלויה עם דיוקן הרצל שהוכנה לכבוד שנת הרצל
דוח מאת ארין סינגר (Erin Singer) בעניין פעולות מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית לרגל שנת ה-50 למותו של הרצל
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, נכסים ופתוח: קריית מלאכי- טיילת, נכס לבקוביץ ברומניה, כפר רופין- כיסוי חוב בתרומה, כביש צפון, כורזים- פירוק אתר (אפיפיור), מובל מערבי- מאגר, נחל עוז- מאגר, בית פיינברג- שימור, בית בן אריה- הפקעה, משואה- מוזיאון, ירושלים- חלקות קק"ל בבתי קברות, יד חנה- מאגר, היכל שלמה- חוב, בית הרצל- שיקום, מועצה אזורית גזר- פיתוח
מנגנון. יו"ר דירקטוריון: לקט יחיאל. נושאים בדיון, מפעלים: פרס הרצל
תזכיר מאת הנהלת ההסתדרות הציונית בעניין תחרות פומבית לתכנון קבר הרצל
רשימת מקורות על אודות הרצל שנערכה על ידי מועצת הרצל המשותפת של הוועדה הציונית האמריקנית והסוכנות היהודית, יולי 1954 – יולי 1955
תעודת הוקרה (סדרה י' \ מס' 5744) מטעם קרן קיימת לישראל, "לזכר בנימין זאב הרצל, יוצר ההסתדרות הציונית" - תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, עשרה עצים בחורשה על שם אלי ודורה סרוסי, נטעו על ידי יעקב צור (תל אביב, תשל"ו)
"Weizmann and the Jewish Agency. An Historical Analysis", ירושלים, אפריל 1975 - עבודת מחקר מאת Zelig S. Chinitz, נערכה עבור מכון הרצל בניו יורק ביום 04.05.1975 (העתק בצילום, 35 עמ')
העתק תדפיס החוק בדבר בעלאת עצמות הרצל
רשימת המוצגים לתערוכה מיוחד במוזיאון הרצל
חוברת הדרכה למרצה מאת מנהל ההסברה בעניית שנת המאה להולדת בנימין זאב הרצל