תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך הרצל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תכנית להר הרצל S64\269-2m
אתר בית הרצל, יער חולדה. מפת תכנון. פרוגרמה רעיונית לאתר בית הרצל. מסומנים מבני המתחם ודרכי גישה KKL5\67883\2-1t
חיפה. שכונת הדר כרמל. סימון בצבע של שטחים ברחוב הרצל. J15\9317-4m
פרדס חנה. גוש 10111, חלקה 295. תכנית למחסן וחדר כביסה. תרשים המגרש והמקום. חתך. חזיתות. בעל המבנה: שפירא הרצל. J15\9402-3m
ירושלים, שדרות הרצל. מפת סימון. שרטוט תכנון שדרות הרצל. מסומן תוואי הכביש. KKL5\18285-4m
חולדה, בית הרצל, רישום אדריכלי A273M\67\31
גבעת הרצל, הרצליה. חלוקה לחלקות ומדידת שטחים. כולל טבלת שטחים. J15\8314-5m
ראשון לציון. טיוטת תכנית סלילה וריצוף של רחוב הכרמל ורחוב הרצל. J15\7528-1m
באר שבע. תכנית להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל - גרשון דובנבוים. תרשים גודל החדרים KH8\387-1m
באר שבע. סקיצה למבנה המשרדים במרכז התיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים KH8\387-4m
באר שבע. מפת סימון המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים, סימון תעלות ביוב KH8\387-3m
באר שבע. מפת סימון הרחובות רמב"ם, הרצל, ההסתדרות, וגרשון דובנבוים, המצויים בסביבת המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד. סימון גודל המגרש KH8\387-2m
תיאור:
תכנית להר הרצל
סימול: S64\269-2m
תיאור:
אתר בית הרצל, יער חולדה. מפת תכנון. פרוגרמה רעיונית לאתר בית הרצל. מסומנים מבני המתחם ודרכי גישה
סימול: KKL5\67883\2-1t
תיאור:
חיפה. שכונת הדר כרמל. סימון בצבע של שטחים ברחוב הרצל.
סימול: J15\9317-4m
תיאור:
פרדס חנה. גוש 10111, חלקה 295. תכנית למחסן וחדר כביסה. תרשים המגרש והמקום. חתך. חזיתות. בעל המבנה: שפירא הרצל.
סימול: J15\9402-3m
תיאור:
ירושלים, שדרות הרצל. מפת סימון. שרטוט תכנון שדרות הרצל. מסומן תוואי הכביש.
סימול: KKL5\18285-4m
תיאור:
חולדה, בית הרצל, רישום אדריכלי
סימול: A273M\67\31
תיאור:
גבעת הרצל, הרצליה. חלוקה לחלקות ומדידת שטחים. כולל טבלת שטחים.
סימול: J15\8314-5m
תיאור:
ראשון לציון. טיוטת תכנית סלילה וריצוף של רחוב הכרמל ורחוב הרצל.
סימול: J15\7528-1m
תיאור:
באר שבע. תכנית להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל - גרשון דובנבוים. תרשים גודל החדרים
סימול: KH8\387-1m
תיאור:
באר שבע. סקיצה למבנה המשרדים במרכז התיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים
סימול: KH8\387-4m
תיאור:
באר שבע. מפת סימון המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים, סימון תעלות ביוב
סימול: KH8\387-3m
תיאור:
באר שבע. מפת סימון הרחובות רמב"ם, הרצל, ההסתדרות, וגרשון דובנבוים, המצויים בסביבת המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד. סימון גודל המגרש
סימול: KH8\387-2m
תכנית להר הרצל
אתר בית הרצל, יער חולדה. מפת תכנון. פרוגרמה רעיונית לאתר בית הרצל. מסומנים מבני המתחם ודרכי גישה
חיפה. שכונת הדר כרמל. סימון בצבע של שטחים ברחוב הרצל.
פרדס חנה. גוש 10111, חלקה 295. תכנית למחסן וחדר כביסה. תרשים המגרש והמקום. חתך. חזיתות. בעל המבנה: שפירא הרצל.
ירושלים, שדרות הרצל. מפת סימון. שרטוט תכנון שדרות הרצל. מסומן תוואי הכביש.
חולדה, בית הרצל, רישום אדריכלי
גבעת הרצל, הרצליה. חלוקה לחלקות ומדידת שטחים. כולל טבלת שטחים.
ראשון לציון. טיוטת תכנית סלילה וריצוף של רחוב הכרמל ורחוב הרצל.
באר שבע. תכנית להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל - גרשון דובנבוים. תרשים גודל החדרים
באר שבע. סקיצה למבנה המשרדים במרכז התיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים
באר שבע. מפת סימון המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד בצומת הרחובות הרצל וגרשון דובנבוים, סימון תעלות ביוב
באר שבע. מפת סימון הרחובות רמב"ם, הרצל, ההסתדרות, וגרשון דובנבוים, המצויים בסביבת המגרש המיועד להקמת מרכז תיירות של קרן היסוד. סימון גודל המגרש