תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 85 - 96 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. יפו. מפת מדידה של חלקה מס' 61 בגוש מס' 6135 בשכונת התקוה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה. תוספת ע"ג המפה חלוקת שטח חלקה מס' 61 בין השומר הצעיר ובין חברת שיכון עממי. למפה נלווה חוזה חתום בין הצדדים. שמור בתיק J121\48-1m
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938 KL5M\6130
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18 KH4\9503-1m
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום J17\3016-1m
תוכנית של ביתן לבית כסא בקיבוץ של השומר הצעיר בכפר סבא S1\5568-12m
חדרה. תוכנית של ביתן לבית כסא עבור קבוצה של השומר הצעיר ליטא - פולין. המפה שמורה בתיק S1\5571-17m
דן. בית אוסישקין. תוכנית אולם תצוגה. חזית, פרטים KL20M\301\5
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט S9\476-1m
עין השופט, קיבוץ "השומר הצעיר". תכנית לגן הילדים בקיבוץ (גן מעבר, כיתה א') J17\5305-1m
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר) A175M\333\1
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים A175M\308
תוכנית של ביתן לבית כסא בקבוצה של השומר הצעיר על יד כנרת S1\5567-21m
תיאור:
תל אביב. יפו. מפת מדידה של חלקה מס' 61 בגוש מס' 6135 בשכונת התקוה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה. תוספת ע"ג המפה חלוקת שטח חלקה מס' 61 בין השומר הצעיר ובין חברת שיכון עממי. למפה נלווה חוזה חתום בין הצדדים. שמור בתיק
סימול: J121\48-1m
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
סימול: KL5M\6130
תיאור:
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18
סימול: KH4\9503-1m
תיאור:
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
סימול: J17\3016-1m
תיאור:
תוכנית של ביתן לבית כסא בקיבוץ של השומר הצעיר בכפר סבא
סימול: S1\5568-12m
תיאור:
חדרה. תוכנית של ביתן לבית כסא עבור קבוצה של השומר הצעיר ליטא - פולין. המפה שמורה בתיק
סימול: S1\5571-17m
תיאור:
דן. בית אוסישקין. תוכנית אולם תצוגה. חזית, פרטים
סימול: KL20M\301\5
תיאור:
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט
סימול: S9\476-1m
תיאור:
עין השופט, קיבוץ "השומר הצעיר". תכנית לגן הילדים בקיבוץ (גן מעבר, כיתה א')
סימול: J17\5305-1m
תיאור:
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר)
סימול: A175M\333\1
תיאור:
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים
סימול: A175M\308
תיאור:
תוכנית של ביתן לבית כסא בקבוצה של השומר הצעיר על יד כנרת
סימול: S1\5567-21m
תל אביב. יפו. מפת מדידה של חלקה מס' 61 בגוש מס' 6135 בשכונת התקוה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה. תוספת ע"ג המפה חלוקת שטח חלקה מס' 61 בין השומר הצעיר ובין חברת שיכון עממי. למפה נלווה חוזה חתום בין הצדדים. שמור בתיק
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון אדמות קק"ל. חלוקת השטח הכללי ע"פ הארגונים השונים: מרכז ציוני רוסיה, הפועל המזרחי, ארגון אינטנסיבי חדרה, קבוץ ג' מאוחד, השומר הצעיר, תימנים, על המשמר, ארגון הכפר, עולי גרמניה, יכין, החילים המשוחררים, פועלי פרדס הגדוד, בני בנימין, הגואל, פרדס, כפר ויתקין, הציונים הכללים, ליטא, חולות קק"ל. המפה צורפה אל מכתב מאת המחלקה להתישבות אל הקק"ל מיום 9.8.1938
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18
מעברות. כיתה במוסד חינוכי "במעברות", תכנית חתכים וחזיתות ותרשים המקום
תוכנית של ביתן לבית כסא בקיבוץ של השומר הצעיר בכפר סבא
חדרה. תוכנית של ביתן לבית כסא עבור קבוצה של השומר הצעיר ליטא - פולין. המפה שמורה בתיק
דן. בית אוסישקין. תוכנית אולם תצוגה. חזית, פרטים
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט
עין השופט, קיבוץ "השומר הצעיר". תכנית לגן הילדים בקיבוץ (גן מעבר, כיתה א')
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר)
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים
תוכנית של ביתן לבית כסא בקבוצה של השומר הצעיר על יד כנרת