תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם תנועות הנוער בני עקיבא, דרור, איחוד הבונים, השומר הצעיר והנוער הציוני, בעניין שליחים היוצאים למחנות קיץ באירופה, פברואר 1960 – יולי 1961 1960- 1961 S86\10
תזכירים, סקירות פעילות, העתקי טלגרמות והתכתבות בין חברי הנהלת הסוכנות היהודית ובין הסוכנות היהודית לבין אישים ומוסדות בעניינים שונים, בין היתר, חילול יום הכיפורים בקיבוצי "השומר הצעיר", חינוך לא דתי לילדים עולים דתיים, הבריגדה היהודית, עלייה, המצב בארץ, פטירת נחום סוקולוב וקטעים מיומניהם של יצחק גרינבוים, [?] רוטנשטרייך ואליהו קפלן (עברית, אנגלית) 1935- 1948 S51\445
התכתבות, תכניות, רשימות בעניין חברות נוער בקיבוץ הזורע (קבוצת פועלים להתיישבות שתופית של "השומר הצעיר") 1939- 1941 A256\84
השומר הצעיר ומפ"ם. מכתבים נכנסים בעניין פעולות השומר הצעיר בצרפת, החלטות הועידה העולמית החמישית של השומר הצעיר, מאי 1954 - נובמבר 1958 1954- 1958 S61\165
השומר הצעיר. גיליונות בודדים של ידיעונים, וביניהם ידיעון "כף המרתף" של קן השומר הצעיר בירושלים 1968- 1969 S32\2076
התכתבות בעניין חילול שבת וחגים ביבנאל, כפר הס, ראשון לציון, נתניה ובמקומות אחרים בארץ, ובעיקר בעניין מקרה חילול יום הכיפורים על ידי קבוצת "עמיר" של "השומר הצעיר" על אדמות קרן קימת לישראל בחדרה 1935- 1937 S51\373
השומר הצעיר. גיליונות בודדים של ידיעון "מגילת בני מצדה" של שכבת "בני מצדה" S32\2077
בוקובינה. התכתבות עם הלשכה המרכזית של קק"ל בירושלים, עם נציגי הקק"ל בבוקובינה ועם "הסתדרות השומר הצעיר ברומניה" בעניין פעולות, תקציב,תעמולה של "לשכת הקרן הקימת לישראל בבוקובינה", תכניות "היובל ה-25 לקרן קימת לישראל בבוקובינה", פרוטוקוים והחלטות של "הכנס הארצי ה-6 של קרן היסוד בבוקובינה", ינואר 1926 - מרץ1927 1926- 1927 KKL5\70
השומר הצעיר. גיליונות בודדים של ידיעונים, שהוכנו על ידי ההנהגה הראשית, חוברת מטעם מחלקת התרבות על חג סוכות, וחוברות על הקן ביד אליהו וקני עולים S32\2079
השומר הצעיר. חוברות למדריכים ותוכניות עבודה בהוצאת ההנהגה הראשית - מחלקת החינוך S32\2078
התגייסות היישוב למאמץ המלחמתי. גליון עיתון השומר הצעיר מה-25.6.1940 וכתבות מהפלסטיין פוסט בתאריכים 19.4.1942 ו-8.10.1943 בנושא הלוחמים העבריים בצבא הבריטי 1940- 1943 J12\151
ידיעונים והתכתבות עם תנועת "השומר הצעיר" בקובה בעניין פעילותה ובעניינים כספיים 1943- 1961 S32\1226