תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"כה אמר פרישמן : פרקי שיחות וזכרונות" מאת א.[אליעזר] שטיינמן. "ספריית פועלים \ דורון". הוצאת "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר", מרחביה [1950] (עמ' 160 - 167, העתק בהדפסת צילום) A486\480-7t
מכתב אל אליעזר כגן, הנהלת בית הספר "כפר ילדים", עפולה, מאת נציג המערכת הוצאת הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר", בעניין קבלת כתב היד של הספר "חיים ומשחק" : מחזה בארבע מערכות (יצא לאור בהוצאת "קריית ספר", בשנת תש"ח) מאת כגן (23.08.1947) A653\25-10t
החלטות הכינוס השישי של ארגון הציירים והפסלים בקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" L42\281-1t
מכתב מאת מזכירות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין האפשרות להוציא חלוצים מווילנה על בסיס ויזות מעבר ליפן S6\3558-8t
"Chaim Weizmann : An Estimate of his Personality", מאמר מאת קורט בלומנפלד - תדפיס מתוך "Youth and Nation" (חוברת בהוצאת ההסתדרות "השומר הצעיר", ניו יורק, 1944; סך הכל 16 עמ') A222\1-1t
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים S32\1765-1t
מכתב מאת אריה יערי, אחראי לפעולות השומר הצעיר באירופה ובצפון אפריקה אל זלמן שזר בעניין הוראת השפה העברית ופעולות להפצת התרבות העברית בערים שונות בצרפת על ידי השומר הצעיר S61\165\-1t
איחוד-ידיעות, וועגן דעם קאמוניזם און ציוניזם פון השומר הצעיר" (על קומוניזם וציונית מן השומר הצעיר) S61\26-8t
מכתב מאת ישראל שולר, מרכז תנועת "השומר הצעיר" בצרפת, אל אליהו דובקין בעניין המשך קיום ההכשרות בצרפת S68\94-4t
הנחיות מטעם המחלקה האנגלו-סכסית של תנועת "השומר הצעיר" להכוונה מקצועית S32\725-1t
מכתב מאת בנימין פגי אל אליהו דובקין בעניין סיוע במימון הסמינר המרכזי של תנועת השומר הצעיר באירופה S68\98-7t
גיליון של הביטאון "השומר הצעיר" S32\654-1t
תיאור:
"כה אמר פרישמן : פרקי שיחות וזכרונות" מאת א.[אליעזר] שטיינמן. "ספריית פועלים \ דורון". הוצאת "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר", מרחביה [1950] (עמ' 160 - 167, העתק בהדפסת צילום)
סימול: A486\480-7t
תיאור:
מכתב אל אליעזר כגן, הנהלת בית הספר "כפר ילדים", עפולה, מאת נציג המערכת הוצאת הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר", בעניין קבלת כתב היד של הספר "חיים ומשחק" : מחזה בארבע מערכות (יצא לאור בהוצאת "קריית ספר", בשנת תש"ח) מאת כגן (23.08.1947)
סימול: A653\25-10t
תיאור:
החלטות הכינוס השישי של ארגון הציירים והפסלים בקיבוץ הארצי "השומר הצעיר"
סימול: L42\281-1t
תיאור:
מכתב מאת מזכירות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין האפשרות להוציא חלוצים מווילנה על בסיס ויזות מעבר ליפן
סימול: S6\3558-8t
תיאור:
"Chaim Weizmann : An Estimate of his Personality", מאמר מאת קורט בלומנפלד - תדפיס מתוך "Youth and Nation" (חוברת בהוצאת ההסתדרות "השומר הצעיר", ניו יורק, 1944; סך הכל 16 עמ')
סימול: A222\1-1t
תיאור:
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים
סימול: S32\1765-1t
תיאור:
מכתב מאת אריה יערי, אחראי לפעולות השומר הצעיר באירופה ובצפון אפריקה אל זלמן שזר בעניין הוראת השפה העברית ופעולות להפצת התרבות העברית בערים שונות בצרפת על ידי השומר הצעיר
סימול: S61\165\-1t
תיאור:
איחוד-ידיעות, וועגן דעם קאמוניזם און ציוניזם פון השומר הצעיר" (על קומוניזם וציונית מן השומר הצעיר)
סימול: S61\26-8t
תיאור:
מכתב מאת ישראל שולר, מרכז תנועת "השומר הצעיר" בצרפת, אל אליהו דובקין בעניין המשך קיום ההכשרות בצרפת
סימול: S68\94-4t
תיאור:
הנחיות מטעם המחלקה האנגלו-סכסית של תנועת "השומר הצעיר" להכוונה מקצועית
סימול: S32\725-1t
תיאור:
מכתב מאת בנימין פגי אל אליהו דובקין בעניין סיוע במימון הסמינר המרכזי של תנועת השומר הצעיר באירופה
סימול: S68\98-7t
תיאור:
גיליון של הביטאון "השומר הצעיר"
סימול: S32\654-1t
"כה אמר פרישמן : פרקי שיחות וזכרונות" מאת א.[אליעזר] שטיינמן. "ספריית פועלים \ דורון". הוצאת "הקיבוץ הארצי השומר הצעיר", מרחביה [1950] (עמ' 160 - 167, העתק בהדפסת צילום)
מכתב אל אליעזר כגן, הנהלת בית הספר "כפר ילדים", עפולה, מאת נציג המערכת הוצאת הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר", בעניין קבלת כתב היד של הספר "חיים ומשחק" : מחזה בארבע מערכות (יצא לאור בהוצאת "קריית ספר", בשנת תש"ח) מאת כגן (23.08.1947)
החלטות הכינוס השישי של ארגון הציירים והפסלים בקיבוץ הארצי "השומר הצעיר"
מכתב מאת מזכירות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אל הנהלת הסוכנות היהודית בעניין האפשרות להוציא חלוצים מווילנה על בסיס ויזות מעבר ליפן
"Chaim Weizmann : An Estimate of his Personality", מאמר מאת קורט בלומנפלד - תדפיס מתוך "Youth and Nation" (חוברת בהוצאת ההסתדרות "השומר הצעיר", ניו יורק, 1944; סך הכל 16 עמ')
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "חרות" על ביטול מצעד תנועות הנוער בערב יום העצמאות עקב כוונת חניכי תנועת "השומר הצעיר" להניף דגלים אדומים
מכתב מאת אריה יערי, אחראי לפעולות השומר הצעיר באירופה ובצפון אפריקה אל זלמן שזר בעניין הוראת השפה העברית ופעולות להפצת התרבות העברית בערים שונות בצרפת על ידי השומר הצעיר
איחוד-ידיעות, וועגן דעם קאמוניזם און ציוניזם פון השומר הצעיר" (על קומוניזם וציונית מן השומר הצעיר)
מכתב מאת ישראל שולר, מרכז תנועת "השומר הצעיר" בצרפת, אל אליהו דובקין בעניין המשך קיום ההכשרות בצרפת
הנחיות מטעם המחלקה האנגלו-סכסית של תנועת "השומר הצעיר" להכוונה מקצועית
מכתב מאת בנימין פגי אל אליהו דובקין בעניין סיוע במימון הסמינר המרכזי של תנועת השומר הצעיר באירופה
גיליון של הביטאון "השומר הצעיר"