תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם S20\83-2t
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים S20\83-1t
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה S20\83-4t
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום) A506\21-1t
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון S20\83-3t
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929) A502\26-1t
קובץ "השומר הצעיר" - מרחביה, ליום השלושים למותו של פרנץ אופנהיימר, 17.10.1943 A161\79-1t
מאזנים של "השומר הצעיר" A141\28-2t
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44 KH4\4141-1t
מכתב מאת משה גפני (הסתדרות עולמית השומר הצעיר) אל אליהו דובקין בעניין קבוצת עולים מארגנטינה, חברי השומר הצעיר KH4\1512-1t
מכתב מאת פנינה דורון בשם הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" במרחביה, אל משה ישי, כפר שמריהו, בעניין בקשת משלוח חומר על תנועת "השומר הצעיר" בצעירותו של משה ישי (27.02.1980) A421\33-1t
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933) F30\89\1-1t
תיאור:
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם
סימול: S20\83-2t
תיאור:
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים
סימול: S20\83-1t
תיאור:
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה
סימול: S20\83-4t
תיאור:
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום)
סימול: A506\21-1t
תיאור:
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון
סימול: S20\83-3t
תיאור:
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929)
סימול: A502\26-1t
תיאור:
קובץ "השומר הצעיר" - מרחביה, ליום השלושים למותו של פרנץ אופנהיימר, 17.10.1943
סימול: A161\79-1t
תיאור:
מאזנים של "השומר הצעיר"
סימול: A141\28-2t
תיאור:
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44
סימול: KH4\4141-1t
תיאור:
מכתב מאת משה גפני (הסתדרות עולמית השומר הצעיר) אל אליהו דובקין בעניין קבוצת עולים מארגנטינה, חברי השומר הצעיר
סימול: KH4\1512-1t
תיאור:
מכתב מאת פנינה דורון בשם הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" במרחביה, אל משה ישי, כפר שמריהו, בעניין בקשת משלוח חומר על תנועת "השומר הצעיר" בצעירותו של משה ישי (27.02.1980)
סימול: A421\33-1t
תיאור:
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933)
סימול: F30\89\1-1t
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום)
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929)
קובץ "השומר הצעיר" - מרחביה, ליום השלושים למותו של פרנץ אופנהיימר, 17.10.1943
מאזנים של "השומר הצעיר"
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44
מכתב מאת משה גפני (הסתדרות עולמית השומר הצעיר) אל אליהו דובקין בעניין קבוצת עולים מארגנטינה, חברי השומר הצעיר
מכתב מאת פנינה דורון בשם הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר" במרחביה, אל משה ישי, כפר שמריהו, בעניין בקשת משלוח חומר על תנועת "השומר הצעיר" בצעירותו של משה ישי (27.02.1980)
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933)