תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"אגרת למדריך" בהוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר - המחלקה לנוער. גליון 37, אדר תשכ"ג - מרץ 1963, המכיל מאמר מאת שלמה יצחקי "עשור לפטירת הנס בייט" (קטע מבולטין, העתק בצילום) A638\74-2t
כרטיס ציר על שם ברוך רוזנטל למועצה הראשית הנבחרת של ההנהגה הראשית של הסתדרות "השומר הצעיר" בפולין (ורשה, 23-27.02.1934) A553\1-3t
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם S20\83-2t
סקירה מאת הנהגת "השומר הצעיר" במצרים בעניין מצב התנועה ותנועות נוער אחרות ("החלוץ האחיד", "בני עקיבא") במדינה S20\112-2t
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים S20\83-1t
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה S20\83-4t
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון S20\83-3t
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום) A506\21-1t
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929) A502\26-1t
מכתב בקשה משותפת של סניפי תנועת "הבונים" ו"השומר הצעיר" בבריטניה מאליהו דובקין בסוכנות היהודית, להעלאת הסיוע הכספי לתנועות שם S20\111-4t
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44 KH4\4141-1t
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933) F30\89\1-1t
תיאור:
"אגרת למדריך" בהוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר - המחלקה לנוער. גליון 37, אדר תשכ"ג - מרץ 1963, המכיל מאמר מאת שלמה יצחקי "עשור לפטירת הנס בייט" (קטע מבולטין, העתק בצילום)
סימול: A638\74-2t
תיאור:
כרטיס ציר על שם ברוך רוזנטל למועצה הראשית הנבחרת של ההנהגה הראשית של הסתדרות "השומר הצעיר" בפולין (ורשה, 23-27.02.1934)
סימול: A553\1-3t
תיאור:
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם
סימול: S20\83-2t
תיאור:
סקירה מאת הנהגת "השומר הצעיר" במצרים בעניין מצב התנועה ותנועות נוער אחרות ("החלוץ האחיד", "בני עקיבא") במדינה
סימול: S20\112-2t
תיאור:
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים
סימול: S20\83-1t
תיאור:
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה
סימול: S20\83-4t
תיאור:
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון
סימול: S20\83-3t
תיאור:
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום)
סימול: A506\21-1t
תיאור:
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929)
סימול: A502\26-1t
תיאור:
מכתב בקשה משותפת של סניפי תנועת "הבונים" ו"השומר הצעיר" בבריטניה מאליהו דובקין בסוכנות היהודית, להעלאת הסיוע הכספי לתנועות שם
סימול: S20\111-4t
תיאור:
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44
סימול: KH4\4141-1t
תיאור:
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933)
סימול: F30\89\1-1t
"אגרת למדריך" בהוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר - המחלקה לנוער. גליון 37, אדר תשכ"ג - מרץ 1963, המכיל מאמר מאת שלמה יצחקי "עשור לפטירת הנס בייט" (קטע מבולטין, העתק בצילום)
כרטיס ציר על שם ברוך רוזנטל למועצה הראשית הנבחרת של ההנהגה הראשית של הסתדרות "השומר הצעיר" בפולין (ורשה, 23-27.02.1934)
מכתב מאת א. [אדם] רנד מהמשרד האירופאי של השומר הצעיר אל המחלקה בעניין מעצרם של שישה פעילי השומר הצעיר בקהיר-מצרים והצורך בסיוע להם
סקירה מאת הנהגת "השומר הצעיר" במצרים בעניין מצב התנועה ותנועות נוער אחרות ("החלוץ האחיד", "בני עקיבא") במדינה
גיליונות "מרחביה" מס' 2-3 ממאי-יולי 1951 מטעם הנהלת השומר הצעיר העולמי להנהגות הראשיות ולשליחים
סיכום כינוס ד' של תנועת השומר הצעיר בטוניסריה
בקשת סיוע מקן שכונת התקווה של השומר הצעיר מהמחלקה ליהודי המזרח התיכון
מכתב מאת משה, חבר "השומר הצעיר", נכתב בבית הסוהר ברומניה ביום 06.02.1943 (העתק בצילום)
תעודה מודפסת לאברהם (ארתור) לוינהרץ כ"חבר כבוד של החברה לסיוע וצופה כבוד" מאת הסתדרות הצופים העבריים "השומר הצעיר" בליטא (פוניבז', 25.05.1929)
מכתב בקשה משותפת של סניפי תנועת "הבונים" ו"השומר הצעיר" בבריטניה מאליהו דובקין בסוכנות היהודית, להעלאת הסיוע הכספי לתנועות שם
"שלושים שנות השומר הצעיר. דברים בועידת השלישית בתל אביב, שנשא יעקב חזן, שבועות תש"ד, 27.5.44
רשימת חברי הסתדרות נוער ציוני-סוציאליסטי "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר, נמצאו ונמצאים בגירוש (מאת משלחת לעבר הגבול של הסתדרות "השומר הצעיר", קיבוץ "השומר הצעיר" - כנרת, ארץ ישראל, 09.12.1933)