תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בית אלפא וחפציבה. בית חדש בקיבוץ השומר הצעיר, בית אלפא 1928 PHKH\1264604
בית אלפא וחפציבה. בתים חדשים בקיבוץ השומר הצעיר בית אלפא PHKH\1264602
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964) 1964 PHAL\1601523
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964) PHAL\1601496
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685916
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685922
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685918
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685920
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מראה כללי של התעלה. באופק עין המפרץ 1938 PHYW\685838
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 1938 PHYW\685834
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מי הנעמן פורצים דרך לתעלה 1938 PHYW\685836
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 נטיעות 1944 1944 PHYW\685840
תיאור:
בית אלפא וחפציבה. בית חדש בקיבוץ השומר הצעיר, בית אלפא
שנה: 1928 סימול: PHKH\1264604
תיאור:
בית אלפא וחפציבה. בתים חדשים בקיבוץ השומר הצעיר בית אלפא
סימול: PHKH\1264602
תיאור:
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
שנה: 1964 סימול: PHAL\1601523
תיאור:
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
סימול: PHAL\1601496
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685916
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685922
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685918
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685920
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מראה כללי של התעלה. באופק עין המפרץ
שנה: 1938 סימול: PHYW\685838
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
שנה: 1938 סימול: PHYW\685834
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מי הנעמן פורצים דרך לתעלה
שנה: 1938 סימול: PHYW\685836
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 נטיעות 1944
שנה: 1944 סימול: PHYW\685840
בית אלפא וחפציבה. בית חדש בקיבוץ השומר הצעיר, בית אלפא
בית אלפא וחפציבה. בתים חדשים בקיבוץ השומר הצעיר בית אלפא
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מראה כללי של התעלה. באופק עין המפרץ
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 מי הנעמן פורצים דרך לתעלה
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 נטיעות 1944