תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685914
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685912
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן 1938 PHYW\685832
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 1938 PHYW\685830
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 אפיק הנעמן 1938 PHYW\685829
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 פס צר מפריד בין התעלה לנעמן 1938 PHYW\685831
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685923
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 המחרשה פותחת את המוצר 1938 PHYW\685833
קבוצת חפציבה - קבוץ השומר הצעיר בבית אלפא. GNA175\404803
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685919
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685917
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685921
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685914
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685912
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן
שנה: 1938 סימול: PHYW\685832
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
שנה: 1938 סימול: PHYW\685830
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 אפיק הנעמן
שנה: 1938 סימול: PHYW\685829
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 פס צר מפריד בין התעלה לנעמן
שנה: 1938 סימול: PHYW\685831
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685923
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 המחרשה פותחת את המוצר
שנה: 1938 סימול: PHYW\685833
תיאור:
קבוצת חפציבה - קבוץ השומר הצעיר בבית אלפא.
סימול: GNA175\404803
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685919
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685917
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685921
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 אפיק הנעמן
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 פס צר מפריד בין התעלה לנעמן
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 המחרשה פותחת את המוצר
קבוצת חפציבה - קבוץ השומר הצעיר בבית אלפא.
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י