תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, מראה כללי נובמבר 1948 1948 PHKH\1268058
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם. המכונית שהביאה מתיישבים לנקודה נושאת סימני קרבות בגליל. נובמבר 1948 1948 PHKH\1268059
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, נובמבר 1948 קיבוץ שחר? 1948 PHKH\1268061
כנראה מושב טל - שחר. במקור: הקיבוץ הי"ג של השומר הצעיר שהוקם בכביש בורמה, בשעת יסוד הקיבוץ 1948 1948 PHKH\1268062
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם (קיבוץ שחר?) 1948 PHKH\1268060
ועידת יסוד של השומר הצעיר בקונגרס בפולין, לודז' 1919 NZPR\406622
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964) 1964 PHAL\1601523
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685912
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685914
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 1938 PHYW\685830
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן 1938 PHYW\685832
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י PHYW\685917
תיאור:
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, מראה כללי נובמבר 1948
שנה: 1948 סימול: PHKH\1268058
תיאור:
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם. המכונית שהביאה מתיישבים לנקודה נושאת סימני קרבות בגליל. נובמבר 1948
שנה: 1948 סימול: PHKH\1268059
תיאור:
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, נובמבר 1948 קיבוץ שחר?
שנה: 1948 סימול: PHKH\1268061
תיאור:
כנראה מושב טל - שחר. במקור: הקיבוץ הי"ג של השומר הצעיר שהוקם בכביש בורמה, בשעת יסוד הקיבוץ 1948
שנה: 1948 סימול: PHKH\1268062
תיאור:
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם (קיבוץ שחר?)
שנה: 1948 סימול: PHKH\1268060
תיאור:
ועידת יסוד של השומר הצעיר בקונגרס בפולין, לודז' 1919
סימול: NZPR\406622
תיאור:
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
שנה: 1964 סימול: PHAL\1601523
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685912
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685914
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
שנה: 1938 סימול: PHYW\685830
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן
שנה: 1938 סימול: PHYW\685832
תיאור:
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
סימול: PHYW\685917
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, מראה כללי נובמבר 1948
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם. המכונית שהביאה מתיישבים לנקודה נושאת סימני קרבות בגליל. נובמבר 1948
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם, נובמבר 1948 קיבוץ שחר?
כנראה מושב טל - שחר. במקור: הקיבוץ הי"ג של השומר הצעיר שהוקם בכביש בורמה, בשעת יסוד הקיבוץ 1948
קיבוץ חדש של השומר הצעיר על יד יחיעם (קיבוץ שחר?)
ועידת יסוד של השומר הצעיר בקונגרס בפולין, לודז' 1919
קיבוץ דליה (בתוך אלבום לכבוד ביקורו הראשון של אוסישקין בקיבוץ דליה של השומר הצעיר ינואר 1964)
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938
קיבוץ השומר הצעיר "עין המפרץ" שי ליוסף וייץ 20 דצמבר 1938 לפני חיבור התעלה עם הנעמן
קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ג' חצור אלבום שי לוייץ רשלוש שנים ליישוב ראש השנה תש"ז - תש"י