תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ראשון לציון. תוכנית של "מחנה השומר הצעיר בראשון לציון" בגוש מס' 12 חלקה מס' 104. חלוקה לחלקות. סימון מיקום בתי הכפר ומבני המשק השונים: חדר האוכל, מחסן, רפת, לול ועוד J15\5272-1m
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18 KH4\9503-1m
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר) A175M\333\1
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים A175M\308
משמר העמק. בית למלאכת יד של חברת הילדים של "השומר הצעיר". תכנית הבניין לפי חזיתות ותרשים המקום J17\5240-2m
ראשון לציון. תוכנית בניין של ביתן למקלחת ומכבסה בקב' השומר הצעיר בראשון לציון. חתך, חזית מזרחית, חלוקה לחללים: מכבסה, מקלחת לנשים, מקלחת לגברים. נתוני מדידה J15\3470-16m
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100 J17\3016-2m
נחלת יהודה. קיבוץ השומר הצעיר ו'. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא מפורט S9\478-1m
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט S9\476-1m
פתח תקוה. קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב' (מקודם: קיבוץ הסולל). גוש 10 חלקה 18. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא. אדריכל. ל. דודקין S9\474-2m
חורשים. תוכנית מפורטת, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה. S126M\1396\2
רבדים. תוכנית בינוי היישוב. כוללת תרשים סביבה. S126M\1117\2
תיאור:
ראשון לציון. תוכנית של "מחנה השומר הצעיר בראשון לציון" בגוש מס' 12 חלקה מס' 104. חלוקה לחלקות. סימון מיקום בתי הכפר ומבני המשק השונים: חדר האוכל, מחסן, רפת, לול ועוד
סימול: J15\5272-1m
תיאור:
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18
סימול: KH4\9503-1m
תיאור:
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר)
סימול: A175M\333\1
תיאור:
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים
סימול: A175M\308
תיאור:
משמר העמק. בית למלאכת יד של חברת הילדים של "השומר הצעיר". תכנית הבניין לפי חזיתות ותרשים המקום
סימול: J17\5240-2m
תיאור:
ראשון לציון. תוכנית בניין של ביתן למקלחת ומכבסה בקב' השומר הצעיר בראשון לציון. חתך, חזית מזרחית, חלוקה לחללים: מכבסה, מקלחת לנשים, מקלחת לגברים. נתוני מדידה
סימול: J15\3470-16m
תיאור:
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
סימול: J17\3016-2m
תיאור:
נחלת יהודה. קיבוץ השומר הצעיר ו'. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא מפורט
סימול: S9\478-1m
תיאור:
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט
סימול: S9\476-1m
תיאור:
פתח תקוה. קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב' (מקודם: קיבוץ הסולל). גוש 10 חלקה 18. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא. אדריכל. ל. דודקין
סימול: S9\474-2m
תיאור:
חורשים. תוכנית מפורטת, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה.
סימול: S126M\1396\2
תיאור:
רבדים. תוכנית בינוי היישוב. כוללת תרשים סביבה.
סימול: S126M\1117\2
ראשון לציון. תוכנית של "מחנה השומר הצעיר בראשון לציון" בגוש מס' 12 חלקה מס' 104. חלוקה לחלקות. סימון מיקום בתי הכפר ומבני המשק השונים: חדר האוכל, מחסן, רפת, לול ועוד
פתח תקווה. מפת המחנה של קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב', גוש 10 חלקה 18
בית אלפא. קבוצת חפציבה (קבוץ השומר הצעיר)
משק השומר הצעיר מכנרת. (אפיקים). סקיצה לתכנון הישוב. מקרא של שימושי המבנים השונים
משמר העמק. בית למלאכת יד של חברת הילדים של "השומר הצעיר". תכנית הבניין לפי חזיתות ותרשים המקום
ראשון לציון. תוכנית בניין של ביתן למקלחת ומכבסה בקב' השומר הצעיר בראשון לציון. חתך, חזית מזרחית, חלוקה לחללים: מכבסה, מקלחת לנשים, מקלחת לגברים. נתוני מדידה
בניין כיתה במעברות, תכנית 1:100
נחלת יהודה. קיבוץ השומר הצעיר ו'. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא מפורט
חדרה. קיבוץ השומר הצעיר. התכנית כוללת תרשים של מבנים ציבוריים ומקרא מפורט
פתח תקוה. קיבוץ השומר הצעיר ארץ ישראלי ב' (מקודם: קיבוץ הסולל). גוש 10 חלקה 18. התכנית כוללת תרשים מבנים פרטיים ומבני ציבור ומקרא. אדריכל. ל. דודקין
חורשים. תוכנית מפורטת, על גבי מפה טופוגרפית. כוללת תרשים סביבה.
רבדים. תוכנית בינוי היישוב. כוללת תרשים סביבה.