תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תנועות נוער. השומר הצעיר. הודעה על קיום נשף ברית המועצות; שנה למלחמת הגבורה. תוכנית הנשף שאורגן על ידי השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. אמפיתיאטרון, חיפה KRU\85
תנועות נוער. השומר הצעיר. הועידה העולמית ה-4. איור של דגל השומר הצעיר KRA\3976
התישבות. הודעה על קיום נשף העליה לרוחמה מטעם קיבוץ השומר הצעיר "העמל" KRU\4820
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור גרפי המשלב את המספר "40" עם דמויות נער ונערה, מחנה אוהלים, חצוצרה עם שרוך כחול, סמלי השומר הצעיר וצורות גרפיות שונות. סמל הועידה השביעית KRA\1695
מפלגות. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כנס בנושא: חורבן הגולה והגשמת הציונות, ציבור הפועלים - דרכים ותפקידים מרצים: יעקב ריפטין, מרדכי אורן. אולם "ביתנו", חיפה KRU\4943
תנועות נוער. השומר הצעיר. תוכנית עצרת 7 בנובמבר של השומר הצעיר בקריית חיים KRU\1834
תנועות נוער. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כינוס פעילים בנושא: האיגוד המקצועי בועידת ההסתדרות. בהשתתפות ברוך לינקובסקי וי. וולינסקי. בית פבזנר, חיפה KRU\10741
תנועות נוער. השומר הצעיר. נשף השומריה. פירוט התכנית, וסמל השומריה KRA\3595
ארץ ישראל. המשא ומתן עם הרביזיוניסטים. קריאה של "השומר הצעיר" להפסקת המשא ומתן בין הסוכנות היהודית לבין הרביזיוניסטים על תיאום בענייני ביטחון KRU\4711
תנועות נוער. השומר הצעיר. לוח זמנים ותוכנית שומריה ארצית א' KRA\3303
התישבות. מפת ארץ ישראל עליה מסומנים קיבוצי תנועת השומר הצעיר ומוסדותיה. בשוליים - איורים שונים מהווי הקיבוצים: טרקטור, דגל ישראל מגדל שמירה וכו' KRA\1676
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור המציג דמות של גבר ואשה המניפים יחד דגל אדום KRA\1094
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. הודעה על קיום נשף ברית המועצות; שנה למלחמת הגבורה. תוכנית הנשף שאורגן על ידי השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. אמפיתיאטרון, חיפה
סימול: KRU\85
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. הועידה העולמית ה-4. איור של דגל השומר הצעיר
סימול: KRA\3976
תיאור:
התישבות. הודעה על קיום נשף העליה לרוחמה מטעם קיבוץ השומר הצעיר "העמל"
סימול: KRU\4820
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור גרפי המשלב את המספר "40" עם דמויות נער ונערה, מחנה אוהלים, חצוצרה עם שרוך כחול, סמלי השומר הצעיר וצורות גרפיות שונות. סמל הועידה השביעית
סימול: KRA\1695
תיאור:
מפלגות. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כנס בנושא: חורבן הגולה והגשמת הציונות, ציבור הפועלים - דרכים ותפקידים מרצים: יעקב ריפטין, מרדכי אורן. אולם "ביתנו", חיפה
סימול: KRU\4943
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. תוכנית עצרת 7 בנובמבר של השומר הצעיר בקריית חיים
סימול: KRU\1834
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כינוס פעילים בנושא: האיגוד המקצועי בועידת ההסתדרות. בהשתתפות ברוך לינקובסקי וי. וולינסקי. בית פבזנר, חיפה
סימול: KRU\10741
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. נשף השומריה. פירוט התכנית, וסמל השומריה
סימול: KRA\3595
תיאור:
ארץ ישראל. המשא ומתן עם הרביזיוניסטים. קריאה של "השומר הצעיר" להפסקת המשא ומתן בין הסוכנות היהודית לבין הרביזיוניסטים על תיאום בענייני ביטחון
סימול: KRU\4711
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. לוח זמנים ותוכנית שומריה ארצית א'
סימול: KRA\3303
תיאור:
התישבות. מפת ארץ ישראל עליה מסומנים קיבוצי תנועת השומר הצעיר ומוסדותיה. בשוליים - איורים שונים מהווי הקיבוצים: טרקטור, דגל ישראל מגדל שמירה וכו'
סימול: KRA\1676
תיאור:
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור המציג דמות של גבר ואשה המניפים יחד דגל אדום
סימול: KRA\1094
תנועות נוער. השומר הצעיר. הודעה על קיום נשף ברית המועצות; שנה למלחמת הגבורה. תוכנית הנשף שאורגן על ידי השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. אמפיתיאטרון, חיפה
תנועות נוער. השומר הצעיר. הועידה העולמית ה-4. איור של דגל השומר הצעיר
התישבות. הודעה על קיום נשף העליה לרוחמה מטעם קיבוץ השומר הצעיר "העמל"
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור גרפי המשלב את המספר "40" עם דמויות נער ונערה, מחנה אוהלים, חצוצרה עם שרוך כחול, סמלי השומר הצעיר וצורות גרפיות שונות. סמל הועידה השביעית
מפלגות. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כנס בנושא: חורבן הגולה והגשמת הציונות, ציבור הפועלים - דרכים ותפקידים מרצים: יעקב ריפטין, מרדכי אורן. אולם "ביתנו", חיפה
תנועות נוער. השומר הצעיר. תוכנית עצרת 7 בנובמבר של השומר הצעיר בקריית חיים
תנועות נוער. השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית. כינוס פעילים בנושא: האיגוד המקצועי בועידת ההסתדרות. בהשתתפות ברוך לינקובסקי וי. וולינסקי. בית פבזנר, חיפה
תנועות נוער. השומר הצעיר. נשף השומריה. פירוט התכנית, וסמל השומריה
ארץ ישראל. המשא ומתן עם הרביזיוניסטים. קריאה של "השומר הצעיר" להפסקת המשא ומתן בין הסוכנות היהודית לבין הרביזיוניסטים על תיאום בענייני ביטחון
תנועות נוער. השומר הצעיר. לוח זמנים ותוכנית שומריה ארצית א'
התישבות. מפת ארץ ישראל עליה מסומנים קיבוצי תנועת השומר הצעיר ומוסדותיה. בשוליים - איורים שונים מהווי הקיבוצים: טרקטור, דגל ישראל מגדל שמירה וכו'
תנועות נוער. השומר הצעיר. איור המציג דמות של גבר ואשה המניפים יחד דגל אדום