תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
מדריך לארכיון מורשת בגבעת-חביבה מורשת בית-עדות ע"' מרדכי אנילביץ. יד-ושם,רשות-הזכרון לשואה ולגבורה BK\53448\2
קן השומר הצעיר בקאליש. זכרונות ראשונים בייז'בינסקי, שלמה; כפרי, פישל; טל, ברוך ואחרים BK\53525
קן השומר הצעיר בקאליש. זכרונות ראשונים שפיר, דוד; כהני, צבי; גליקסמן, חנה ואחרים BK\53525\2
הדור השני רוזנר, מ.; בן-דוד, י.; אבנת, א.; כהן, נ.; לויתן, א BK\52885
בשורה הראשונה שניאורסון, פנחס BK\52428
האנטישמיות בעת-החדשה אטינגר, שמואל BK\52431
לילות ירושלים מכבי - סטרנין, רחל BK\52085
מה שהיה, מה שיש וייס, שבח BK\52889
אתגר השיתופחות טופל, מנחם ; נדיב, דורון ואחרים BK\75594
פילוסופיה של דברי יום-יום ויילר, גרשון BK\51499
קיבוץ הפוך (דורון, קובה (יעקב BK\51497
זכרונות סטוצ'בסקי, יהויכין BK\51505