תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך השומר הצעיר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
פעמיים על ספסל הנאשמים גורן, דוד BK\53694
כברת-דרך בן-פורת, יוסף BK\53733
גן-אדם שמרי, אריה BK\53704
הקיבוץ בעידן הספק רוזנטל (רוביק), ראובן BK\53703
קן השומר הצעיר בקאליש. זכרונות ראשונים שפיר, דוד; כהני, צבי; גליקסמן, חנה ואחרים BK\53525\2
קן השומר הצעיר בקאליש. זכרונות ראשונים בייז'בינסקי, שלמה; כפרי, פישל; טל, ברוך ואחרים BK\53525
מדריך לארכיון מורשת בגבעת-חביבה מורשת בית-עדות ע"' מרדכי אנילביץ. יד-ושם,רשות-הזכרון לשואה ולגבורה BK\53448\2
מה שהיה, מה שיש וייס, שבח BK\52889
הדור השני רוזנר, מ.; בן-דוד, י.; אבנת, א.; כהן, נ.; לויתן, א BK\52885
האנטישמיות בעת-החדשה אטינגר, שמואל BK\52431
השומר הצעיר בארצות הברית וקנדה; קטלוג ארכיון השומר הצעיר ע"ש שלמה רכב BK\ 50684
לילות ירושלים מכבי - סטרנין, רחל BK\52085