תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ויצו
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם "ויצו" בעניינים כספיים 1953- 1957 S42\208
התכתבות עם עולים ממדינות המזרח התיכון ובעניינם, האות ל: ד"ר לנדסהוט, צבי לוריה, איריס לוי (ויצ"ו עולמית), חנה לולוי (איראן), ליס, יצחק לוי (אלכסנדריה), ברנרד ליטמנוביץ (טנג'יר), רחל לוי (מצרים), צבי לופו 1949- 1951 S20\11\11
התכתבות ופרוטוקולים בעניין המרכז השכונתי הסוציאלי בשכונה היהודית (מלאח) בקזבלנקה ותמיכת ויצ"ו במיזם 1949- 1951 S20\101
התכתבות בעניין שיתוף הפעולה עם ויצ"ו במרוקו ובאלג'יר 1949- 1951 S20\87
התכתבות בעניינים כספיים עם ויצ"ו 1947- 1961 S115\469
התכתבות בעניינה של אביבה נג'ר [ויצ"ו?] 1950- 1950 S20\349
דו"חות, תזכירים, חוזרים, עלונים, פרוספקטים ודברי דפוס אחרים בעניין פעילות הארגון "הדסה" - ויצ"ו בקנדה ("Hadassah" - WIZO Organization of Canada), ועידות ויצ"ו עולמית בירושלים ושיתוף פעולה של ויצ"ו בקנדה עם מוסדות ויצ"ו בישראל ובעולם 1959- 2005 A625\10
התכתבות בין ויצ"ו העולמית לבין ויצ"ו בארץ ישראל 1936- 1940 A215\324
התכתבות בענייני כספים בין ויצ"ו העולמית לבין ויצ"ו בארץ ישראל 1936- 1939 A215\325
תקנות הארגון "הדסה" - ויצ"ו בקנדה ("Hadassah" - WIZO Organization of Canada) שהתקבלו בכנס ה-23 בוונקובר, ינואר 1970, ופרוטוקול של ישיבת ההנהלה העולמית של ויצ"ו, 31.08.1970 (המסמכים נשלחו מאת "הדסה" - ויצ"ו במונטריאול אל ג'ון דבור בירושלים) 1970- 1970 A625\9
"נר אסתר. דברי זכרון לאסתר זמורה, זכרונה לברכה", תדפיס בהוצאת הסתדרות נשים ציוניות ויצ"ו, דפוס "ג'רוסלם פוסט", ירושלים, תשי"ב (32 עמ') 1952- 1952 A215\443
מכתב מאת ויצ"ו ארץ ישראל אל תיאודור זלוציסקי (Theodor Zlocisti), מנהל "טיפת חלב" של הארגון, בבקשה שימשיך לייצג את ויצ"ו בוועד המנהל 1935- 1935 A215\345