תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ויצו
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה A175M\499\2
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע A175M\499\1
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה A175M\499\3
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח A175M\499\4
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000) J17\5526-1m
ישראל. "מפת ויצו בישראל". על רקע מפת מדינת ישראל ציון המקומות בהם נמצא מוסד ויצו כלשהו. מקרא לפי סוג המוסד: מעון ילדים, מעון נשים, בית נוער ועוד. בצד סרט מידה של 100 ס"מ למדידת גובה לילדים. בגב המפה אינפורמציה אודות מוסדות ויצו בארץ ובעולם. MM\484
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה א', המרתף, והבניין בתוך המגרש A175M\226\14
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע J17\5526-2m
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית "מצנין" (קומה ב', אמצעית) A175M\226\15
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה ב', משרדים. A175M\226\12
תרשים כללי של אולם ויצ"ו בעפולה J17\6070-1m
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". חזית ממערב A175M\226\20
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה
סימול: A175M\499\2
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע
סימול: A175M\499\1
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה
סימול: A175M\499\3
תיאור:
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח
סימול: A175M\499\4
תיאור:
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000)
סימול: J17\5526-1m
תיאור:
ישראל. "מפת ויצו בישראל". על רקע מפת מדינת ישראל ציון המקומות בהם נמצא מוסד ויצו כלשהו. מקרא לפי סוג המוסד: מעון ילדים, מעון נשים, בית נוער ועוד. בצד סרט מידה של 100 ס"מ למדידת גובה לילדים. בגב המפה אינפורמציה אודות מוסדות ויצו בארץ ובעולם.
סימול: MM\484
תיאור:
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה א', המרתף, והבניין בתוך המגרש
סימול: A175M\226\14
תיאור:
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע
סימול: J17\5526-2m
תיאור:
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית "מצנין" (קומה ב', אמצעית)
סימול: A175M\226\15
תיאור:
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה ב', משרדים.
סימול: A175M\226\12
תיאור:
תרשים כללי של אולם ויצ"ו בעפולה
סימול: J17\6070-1m
תיאור:
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". חזית ממערב
סימול: A175M\226\20
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית הקומה הראשונה
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. תכנית קומת הקרקע
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. שני מבטים פרספקטיבים של החזית האחורית והקדמית של המבנה
תל אביב. תחנה לטיפול באם ובילד (טיפת חלב) של ויצ"ו. מבט פרספקטיבי של המבנה מכיוון דרום מזרח
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000)
ישראל. "מפת ויצו בישראל". על רקע מפת מדינת ישראל ציון המקומות בהם נמצא מוסד ויצו כלשהו. מקרא לפי סוג המוסד: מעון ילדים, מעון נשים, בית נוער ועוד. בצד סרט מידה של 100 ס"מ למדידת גובה לילדים. בגב המפה אינפורמציה אודות מוסדות ויצו בארץ ובעולם.
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה א', המרתף, והבניין בתוך המגרש
נהלל, מושב עובדים. מחוז נצרת, איזור בנוי ערים גלילי. בית הספר החקלאי לצעירות של "הדסה בקנדה", בפיקוח הסתדרות ויצ"ו. תכנית הבניין לפי חזיתות (1:100), תכנית המגרש (1:1000) ותכנית המקום (1:10000), עם תוספות בצבע
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית "מצנין" (קומה ב', אמצעית)
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". תוכנית קומה ב', משרדים.
תרשים כללי של אולם ויצ"ו בעפולה
תל אביב. רח' אלנבי, מגרש ויצו. "מטבח ויצו". חזית ממערב