תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת הכותל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ועדת הכותל. מכתבים מאת הרב מאיר ברלין אל רבנים שונים, ביניהם: הרב ישראל לוי, רבה של צרפת, סקירות על עבודת הוועדה, התכתבות בין ההנהלה הציונית לבין הסתדרות ציונית בבולגריה בעניין הכנת חומר רלוונטי לשם הצגתו בפני הוועדה, בחינת צירופו של סיירוס אדלר כנציג בפני הוועדה, ועדה להכנת החומר בשאלת הכותל המערבי 1929- 1930 S45\69
העתקי מכתבים יוצאים (בסדר כרונולוגי) אל מוסדות, ארגונים ואנשים פרטיים בעניינים שונים, בין היתר ועדת הכותל, פגישה בין הרב מאיר ברלין לבין ג'ון סימפסון,התיישבות יהודים בפירה, משחקי "המכבי", סכסוך עבודה בכפר סבא, העברת תפקידים מהסוכנות היהודית אל הוועד הלאומי, סיוע לנפגעי מאורעות תרפ"ט, גדוד מגיני השפה העברית, שביתה ביישוב, תקציב לילדי הגנים בתל אביב וסלילת כביש סמוך לכפר חיטים 1929- 1930 S45\78
מאורעות תרפ"ט. פרוטוקולים, העתקי תזכירים, הצעות ומכתבים, בין היתר עונש מוות לפורעים ערבים, עלייה, הגנה, יחסי יהודים-ערבים, מועצה מחוקקת ועדת הכותל. התכתבות בעניין הכנת תזכיר לממשלה בעקבות המאורעות. העתקי מכתבים ותזכיר בעניין הפעילות הפוליטית של יהודה לייב מאגנס וברית שלום 1929- 1930 S45\80
העתקי מכתבים בעניינים שונים: הקדמת הקונגרס הי"ז ושאלת קיומן של בחירות, ועדת הכותל ונושא הרכב הדוברים בוועדה. דו"ח סכום הדעות לגבי מועד קיומו של הקונגרס הי"ז 1930- 1930 S45\18
התכתבות בין הרב מאיר ברלין לבין מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, בעיקר בעניין ועדת הכותל וקניית אדמות בארץ ישראל 1930- 1930 S45\10
התכתבות עם ההנהלה הציונית בלונדון ואישים שונים במספר נושאים, בין השאר: ועדת הכותל, התיישבות יהודים ב-פירה, סכסוך עבודה במגדיאל ורעננה, מינוי יצחק ברקסון לראשות מחלקת חינוך בסוכנות, שיתוף פעולה עם אגודת ישראל, נושא חלוקת תפקידים – בין הסוכנות היהודית לוועד הלאומי. 1929- 1930 S45\17
פרוטוקולים, דו"חות, תזכירים, חוזרים ופרסומים מאת ועדת הכותל המערבי של חבר הלאומים 1928- 1930 AK168\5
פרוטוקולים, דו"חות, תזכירים, חוזרים בעניין ועדת הכותל המערבי של חבר הלאומים, כולל בין היתר העתקי מכתבים ותקצירי פרסומים בתרגום מעברית (עם הערות שוליים מאת ואן קמפן) 1930- 1930 AK168\7
העתקי פרסומים בעניין ועדת הכותל של חבר הלאומים. תזכירים וחוזרים אל הנהלת הוועדה בירושלים מאת הנציגים בחברון, רמלה וערי סוריה ומצרים (יוני 1930) 1930- 1930 AK168\4
קטעי עיתונים בהולנדית וחוברת בנורבגית בענייני המצב בארץ ישראל ופעילות ועדת הכותל של חבר הלאומים 1930- 1937 AK168\6
תעודות ומסמכים אישיים, בין היתר תעודת זהות מנדטורית, תעודות עיתונאי והזמנות לקונגרסים ציוניים 1921- 1921 AK320\1
תיקי ההנהלה. המקומות הקדושים, הכותל המערבי. מברקים שנשלחו מרבנים וקהילות שונות ברחבי העולם אל ועדת הכותל הבינלאומית 1930- 1930 J1\331\1