תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת הכותל
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אהרון ברט אל מאיר ברלין בעניין ועדת הכותל והשתתפות רבנים שונים בפעילות הוועדה, 04.07.1930 S45\17-1t
פרוטוקולים מישיבות ועדת החקירה הבינלאומית בעניין הכותל המערבי S25\11110-1t
נאום מסכם של מרדכי עליאש בפני ועדת הכותל המערבי, 1930 A417\761-1t
תיאור:
מכתב מאת אהרון ברט אל מאיר ברלין בעניין ועדת הכותל והשתתפות רבנים שונים בפעילות הוועדה, 04.07.1930
סימול: S45\17-1t
תיאור:
פרוטוקולים מישיבות ועדת החקירה הבינלאומית בעניין הכותל המערבי
סימול: S25\11110-1t
תיאור:
נאום מסכם של מרדכי עליאש בפני ועדת הכותל המערבי, 1930
סימול: A417\761-1t
מכתב מאת אהרון ברט אל מאיר ברלין בעניין ועדת הכותל והשתתפות רבנים שונים בפעילות הוועדה, 04.07.1930
פרוטוקולים מישיבות ועדת החקירה הבינלאומית בעניין הכותל המערבי
נאום מסכם של מרדכי עליאש בפני ועדת הכותל המערבי, 1930