תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת וודהד
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ועדת וודהד. הכנת חומר על העברת אוכלוסין (תיק עבודה של דב יוסף) 1937- 1938 S25\10059
קטעי עיתונים בעברית, אנגלית ויידיש בעניין "תוכנית החלוקה" והמלצות ועדות חקירה בריטיות לארץ ישראל כ- Peel Commission - ועדת פיל (1937), וועדת וודהד (1938) 1937- 1938 A294\17
התכתבות בין תיאודור זיסו, לונדון, לבין האדריכל משה בלוך (Moshe I. Bloch), קובנה (Kaunas), בפרט בעניין תכניתו של בלוך לחפור תעלה בין עזה ובין עקבה, תכנית שהוגשה לוועדת החלוקה (ועדת וודהד) 1938- 1939 A240\3
ועדת וודהד A185\16
ועדת וודהד. סקירות ותזכירים של "ועדת חיפה" 1937- 1938 S25\8931
פעולותיה של ועדת ירושלים לקראת ועדת וודהד 1937- 1938 S25\9239
ועדת וודהד. ועדת ירושלים וחומר על בעיית ירושלים 1937- 1938 S25\8123
"ועדת החלוקה", ועדת וודהד, מכתב מאת ארתור רופין למחלקה המדינית, 29.5.1938, 3.6.1938 1938- 1938 A107\303
ועדת וודהד. סקירות ותזכירים של "ועדת ירושלים" 1937- 1938 S25\8930
ועדת וודהד. שאלת המיעוטים והיחס לערבים 1937- 1938 S25\8929
פרוטוקולים של ועדות שמונו על ידי הסוכנות היהודית בקשר להכנת חומר לקראת בוא ועדת וודהד 1937- 1938 S25\42
ועדת וודהד. משא ומתן בלונדון 1938- 1938 S25\5132