תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת וודהד
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. אסופת מכתבים מאת האמיר עבדאללה מירדן אל הנציב העליון ואישים נוספים בנושא שאלת ארץ ישראל והצעתו לפתרונה, כחלק מפעילות ועדת החלוקה ([ועדת וודהד?], שהגיעו לידיו של אליהו ששון ותורגמו לעברית A291\9-4t
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה A69\9-4t
תיאור:
האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. אסופת מכתבים מאת האמיר עבדאללה מירדן אל הנציב העליון ואישים נוספים בנושא שאלת ארץ ישראל והצעתו לפתרונה, כחלק מפעילות ועדת החלוקה ([ועדת וודהד?], שהגיעו לידיו של אליהו ששון ותורגמו לעברית
סימול: A291\9-4t
תיאור:
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה
סימול: A69\9-4t
האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. אסופת מכתבים מאת האמיר עבדאללה מירדן אל הנציב העליון ואישים נוספים בנושא שאלת ארץ ישראל והצעתו לפתרונה, כחלק מפעילות ועדת החלוקה ([ועדת וודהד?], שהגיעו לידיו של אליהו ששון ותורגמו לעברית
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה