תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת וודהד
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מפלגות. "ש" השומר הצעיר ובלתי מפלגתיים. איור של מפת ארץ ישראל השלמה והקיצוצים ממנה על ידי ועדות שונות עד לועידת בילטמור המשאירה ליהודים 2% משטח ארץ ישראל KRA\944
תיאור:
מפלגות. "ש" השומר הצעיר ובלתי מפלגתיים. איור של מפת ארץ ישראל השלמה והקיצוצים ממנה על ידי ועדות שונות עד לועידת בילטמור המשאירה ליהודים 2% משטח ארץ ישראל
סימול: KRA\944
מפלגות. "ש" השומר הצעיר ובלתי מפלגתיים. איור של מפת ארץ ישראל השלמה והקיצוצים ממנה על ידי ועדות שונות עד לועידת בילטמור המשאירה ליהודים 2% משטח ארץ ישראל