תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת פיל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תגובות נציגי הנהלת הסוכנות היהודית לדוח "ועדת פיל" A116\48\2-7t
"איגרת אורמסבי-גור"מאמר תגובה בעקבות ועדת פיל מאת דוד בן גוריון שהתפרסם בעיתון דבר KH4\609-1t
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה A69\9-4t
הזכרת ועדת פיל שביקרה בארץ בסוף 1936 J113\811-2t
תדפיס מדו"ח ועדת פיל הכולל סקירה היסטורית על היהודים בארץ ישראל, 1942 DD1\5348-2t
סכום נקודות מאצ דו"ח ועדת פיל J15\2932-1t
הרצאה של דוד בן גוריון לקראת ביקור ועדת פיל DD1\3592-4t
קריאה לעם הערבי להגן על פלסטין כתגובה לתוכנית חלוקת הארץ [ועדת פיל?] (בערבית) KKL9\403-2t
העתק של עדויות הופיין שפירא והורוביץ בפני ועדת פיל, 1936 J15\2913-3t
דו"ח של הסוכנות עבור ועדת פיל בענייני קרקעות ועיבודן A402\254-7t
צילום (חתוך מעיתון) עדותו של ויצמן בפני ועדת פיל , ולאונרד שטיין מקשיב , 1936 A185\147-5t
הרצאתו של דוד בן גוריון לקראת פגישה עם ועדת פיל DD1\3582-2t
תיאור:
תגובות נציגי הנהלת הסוכנות היהודית לדוח "ועדת פיל"
סימול: A116\48\2-7t
תיאור:
"איגרת אורמסבי-גור"מאמר תגובה בעקבות ועדת פיל מאת דוד בן גוריון שהתפרסם בעיתון דבר
סימול: KH4\609-1t
תיאור:
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה
סימול: A69\9-4t
תיאור:
הזכרת ועדת פיל שביקרה בארץ בסוף 1936
סימול: J113\811-2t
תיאור:
תדפיס מדו"ח ועדת פיל הכולל סקירה היסטורית על היהודים בארץ ישראל, 1942
סימול: DD1\5348-2t
תיאור:
סכום נקודות מאצ דו"ח ועדת פיל
סימול: J15\2932-1t
תיאור:
הרצאה של דוד בן גוריון לקראת ביקור ועדת פיל
סימול: DD1\3592-4t
תיאור:
קריאה לעם הערבי להגן על פלסטין כתגובה לתוכנית חלוקת הארץ [ועדת פיל?] (בערבית)
סימול: KKL9\403-2t
תיאור:
העתק של עדויות הופיין שפירא והורוביץ בפני ועדת פיל, 1936
סימול: J15\2913-3t
תיאור:
דו"ח של הסוכנות עבור ועדת פיל בענייני קרקעות ועיבודן
סימול: A402\254-7t
תיאור:
צילום (חתוך מעיתון) עדותו של ויצמן בפני ועדת פיל , ולאונרד שטיין מקשיב , 1936
סימול: A185\147-5t
תיאור:
הרצאתו של דוד בן גוריון לקראת פגישה עם ועדת פיל
סימול: DD1\3582-2t
תגובות נציגי הנהלת הסוכנות היהודית לדוח "ועדת פיל"
"איגרת אורמסבי-גור"מאמר תגובה בעקבות ועדת פיל מאת דוד בן גוריון שהתפרסם בעיתון דבר
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה
הזכרת ועדת פיל שביקרה בארץ בסוף 1936
תדפיס מדו"ח ועדת פיל הכולל סקירה היסטורית על היהודים בארץ ישראל, 1942
סכום נקודות מאצ דו"ח ועדת פיל
הרצאה של דוד בן גוריון לקראת ביקור ועדת פיל
קריאה לעם הערבי להגן על פלסטין כתגובה לתוכנית חלוקת הארץ [ועדת פיל?] (בערבית)
העתק של עדויות הופיין שפירא והורוביץ בפני ועדת פיל, 1936
דו"ח של הסוכנות עבור ועדת פיל בענייני קרקעות ועיבודן
צילום (חתוך מעיתון) עדותו של ויצמן בפני ועדת פיל , ולאונרד שטיין מקשיב , 1936
הרצאתו של דוד בן גוריון לקראת פגישה עם ועדת פיל