תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת פיל
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
"Partition Provisional Frontier", מפת ארץ ישראל - תכנית החלוקה של ועדת פיל (Peel Commission), אוגוסט 1936 (סימון בצבע של גבולות בינלאומיים זמניים) A154\429-2m
ארץ ישראל. מפת חלוקת הארץ לפי ועדת פיל (Peel). הצעה לתוספת אזורים בדרום יהודה, עמק בית שאן ומזרחה מהירדן. תוספת בעפרון S25\5474-1m
תיאור:
"Partition Provisional Frontier", מפת ארץ ישראל - תכנית החלוקה של ועדת פיל (Peel Commission), אוגוסט 1936 (סימון בצבע של גבולות בינלאומיים זמניים)
סימול: A154\429-2m
תיאור:
ארץ ישראל. מפת חלוקת הארץ לפי ועדת פיל (Peel). הצעה לתוספת אזורים בדרום יהודה, עמק בית שאן ומזרחה מהירדן. תוספת בעפרון
סימול: S25\5474-1m
"Partition Provisional Frontier", מפת ארץ ישראל - תכנית החלוקה של ועדת פיל (Peel Commission), אוגוסט 1936 (סימון בצבע של גבולות בינלאומיים זמניים)
ארץ ישראל. מפת חלוקת הארץ לפי ועדת פיל (Peel). הצעה לתוספת אזורים בדרום יהודה, עמק בית שאן ומזרחה מהירדן. תוספת בעפרון