תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ועדת פיל
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
דו"ח ועדת פאלין בעקבות פרעות תר"ף בירושלים בר און, עופר BK\76292
תמצית ההרצאה של הועדה המלכותית לפלשתינה (א"י) [ועדת פיל] פיל,( הלורד) BK\70324\ג
הפעילות הציונית במישור המדיני וההתיישבותי במחצית השנייה של שנות השלושים לשינוי גבולות החלוקה של ועדת פיל כץ, יוסי BK\63499
Memorandum to the Palestine Partition Commission SOK\94085
Palestine Royal Commission: report prestented by the Secretary of State for the colonies to Parliament by command SOK\91648